Gesuchter Begriff Toleranz hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Toleranz (n) {f} tolerancja (n) {f}
DE Phrasen mit toleranz PL Übersetzungen
Toleranz (%) Granice tolerancji (%)
Deutsch Toleranz 0,4 % vol. W języku niemieckim Toleranz 0,4 % vol.
Toleranz angeben. Należy określić tolerancje.
Toleranz angeben. Należy określić tolerancję.
Toleranz angeben. Określić tolerancję.
Toleranz angeben. Podać zakres tolerancji.
Toleranz angeben. Podać tolerancję.
Druck [3] Toleranz angeben. Ciśnienie [3] Należy określić tolerancje.
Zündverstellkurve [3] Toleranz angeben. Krzywa wyprzedzenia zapłonu [3] Należy określić tolerancje.
Zündzeitpunkt [3] Toleranz angeben. Rozrząd zapłonu [3] Należy określić tolerancje.
Toleranz angeben. : Należy określić tolerancje.
Leerlaufdrehzahl [3] Toleranz angeben. Bieg jałowy obr. [3] Należy określić tolerancje.
Nennleistungsdrehzahl [3] Toleranz angeben. Obroty przy maksymalnej mocy [3] Należy określić tolerancje.
Leerlaufdrehzahl [4] Toleranz angeben. Normalna prędkość silnika na biegu jałowym [4] Podać zakres tolerancji.
Öffnungsdruck [4] Toleranz angeben. Ciśnienie otwarcia [4] Podać zakres tolerancji.
Zündverstellkurve [4] Toleranz angeben. Krzywa wyprzedzenia zapłonu [4] Podać zakres tolerancji.
Allgemeine Toleranz ±0,2 Tolerancja wcisku ±0,2
Toleranz angeben.“ Określić tolerancję.”
19 Toleranz % mehr 19 Tolerancja % w górę
Toleranz % mehr Tolerancja % więcej
Toleranz für Klasse II Tolerancja dla klasy II
Allgemeine Toleranz Ogólna tolerancja
Allgemeine Toleranz Tolerancja ogólna
Vorgesehene Toleranz Dopuszczalne tolerancje
Toleranz Tolerancje
Toleranz Tolerancja
Betriebstemperaturen [2] Toleranz angeben. Temperatury robocze: [2] Podać tolerancję.
Betriebstemperaturen [2] Toleranz angeben. Temperatura(-y) robocza(-e): [2] Podać tolerancję.
Betriebstemperaturen [2] Toleranz angeben. Temperatury robocze [2] Określić tolerancję.
Auslösedruck [2] Toleranz angeben. Ciśnienie uruchamiające urządzenie: [2] Podać tolerancję.
Auslösedruck [2] Toleranz angeben. Ciśnienie uruchomienia [2] Określić tolerancję.
Arbeitsdruck [1] Toleranz angeben. Ciśnienie robocze: [1] Podać tolerancję.
Arbeitsdruck [1] Toleranz angeben. Ciśnienie robocze [1] Określić tolerancję.
Auslösedruck [1] Toleranz angeben. Ciśnienie uruchamiające urządzenie: [1] Podać tolerancję.
Auslösedruck [1] Toleranz angeben. Ciśnienie uruchomienia [1] Określić tolerancję.
Arbeitsdrücke [2] Toleranz angeben. Ciśnienie(-a) robocze [2] Określić tolerancję.
Auslösetemperatur [2] Toleranz angeben. Temperatura uruchomienia [2] Określić tolerancję.
Arbeitsdrücke [1] Toleranz angeben. Ciśnienie(-a) robocze [1] Określić tolerancję.
Europa ist der Kontinent der Toleranz Europas Seele sei die Toleranz, Europa sei "der Kontinent der Toleranz". -//EP//TEXT IM-PRESS 20070112BRI01902 ITEM-001-PL DOC XML V0//PL
Europa ist der Kontinent der Toleranz Europas Seele sei die Toleranz, Europa sei "der Kontinent der Toleranz". "Dusza Europy to tolerancja"- powiedziała Merkel dodając, że Europa uczyła się jej przez stulecia bolesnych doświadczeń.
und Förderung der Toleranz i promocja tolerancji wśród
und Förderung der Toleranz i promowania tolerancji wśród
DE Synonyme für toleranz PL Übersetzungen
Würde [Gelassenheit] f dignité {f}
Friede [Gelassenheit] m Paix
Ruhe [Gelassenheit] f repos {m}
Milde [Gelassenheit] f clémence {f}
Beständigkeit [Gelassenheit] f enchaînement {m}
Ausdauer [Gelassenheit] f endurance {f}
Gelassenheit [Gelassenheit] f équanimité
Beharrlichkeit [Gelassenheit] f ténacité {f}
Selbstbeherrschung [Gelassenheit] f maîtrise de soi {f}
Attitüde [Gelassenheit] f attitude {f}
Friedfertigkeit [Gelassenheit] f humeur pacifique
Sanftmut [Gelassenheit] f égalité {f}
Nachsicht [Gelassenheit] f Indulgence (catholicisme)
Fröhlichkeit [Gelassenheit] f gaieté {f}
Umsicht [Gelassenheit] f précaution {f}
Gleichmut [Gelassenheit] m équanimité
Fassung [Gelassenheit] f contenance {f}
Bedachtsamkeit [Gelassenheit] f précaution {f}
Großzügigkeit [Freizügigkeit] f générosité {f}
Großmut [Freizügigkeit] m bonté {f}