Gesuchter Begriff Tinto Brass hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Tinto Brass Tinto Brass
DE Phrasen mit tinto brass PL Übersetzungen
Comalco ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Rio-Tinto-Gruppe, die weltweit im Bereich der Prospektion, Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien tätig ist [15]. Comalco jest spółką zależną będącą w całości własnością grupy Rio Tinto, która prowadzi działalności o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie poszukiwania złóż, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych [15].
Wie jedoch aus dem Wortlaut der Entscheidung der Kommission von 2007 über den Zusammenschluss Rio Tinto/Alcan [3] hervorgeht, wurde damals der Einwand bezüglich der SHFE von keiner der betroffenen Parteien vorgebracht, daher konnte die Kommission ihn auch nicht prüfen. Jednak z treści decyzji Komisji z 2007 r. w sprawie połączenia Tinto/Alcan [3] wynika, że żadna z zainteresowanych stron nie wysunęła argumentu dotyczącego SHFE i z tego względu Komisja nie mogła go przeanalizować.
(20) Der Begünstigte der italienischen Befreiung ist Eurallumina mit Sitz auf Sardinien. Seit Ende 1997 war Eurallumina ein Gemeinschaftsunternehmen von Comalco Ltd (56,2 %) und Glencore (43,8 %). Comalco verkauft über 820000 Tonnen Primäraluminiumerzeugnisse jährlich und sein Umsatz im Jahre 2002 betrug 256 Mio. USD. Eine seiner vier Aluminiumfabriken befindet sich in der Gemeinschaft (in Anglesey im Vereinigten Königreich). Comalco ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Rio-Tinto-Gruppe, die weltweit im Bereich der Prospektion, Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien tätig ist [15]. Die Anlage auf Sardinien stellt Tonerde für die am Gemeinschaftsunternehmen beteiligten Unternehmen her, die die Produktion im Verhältnis zu ihrem Anteil am Konsortium abnehmen. Ein Teil der gewonnenen Tonerde (ca. 25 %) wird in der nahe gelegenen Primäraluminiumfabrik verwendet, für die Eurallumina der einzige Lieferant ist. (20) Beneficjentem włoskiego zwolnienia jest Eurallumina, spółka zlokalizowana na Sardynii. Od końca 1997 r. Eurallumina jest wspólnym przedsięwzięciem Comalco Ltd (56,2 %) i Glencore (43,8 %). Comalco sprzedaje ponad 820000 ton aluminium pierwotnego rocznie a obroty przedsiębiorstwa w 2002 r. wyniosły 256 milionów USD. Jedna z jego czterech hut aluminium mieści się na terytorium Wspólnoty, a mianowicie na wyspie Anglesey w Zjednoczonym Królestwie. Comalco jest spółką zależną będącą w całości własnością grupy Rio Tinto, która prowadzi działalności o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie poszukiwania złóż, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych [15]. Zakład produkcyjny na Sardynii wytwarza tlenek glinu na rzecz uczestników wspólnego przedsięwzięcia, którzy obierają produkcję proporcjonalnie do swoich udziałów w konsorcjum. Część wytwarzanego tlenku glinu (około 25 %) jest wykorzystywana przez położoną w pobliżu hutę Alcoa, produkującą aluminium pierwotne, której wyłącznym dostawcą jest spółka Eurallumina.
5.4 Das Projekt des Bergbaumuseums von Río Tinto in Huelva (Spanien): Das Bergwerk in Río Tinto war in der Antike eine reichhaltige Quelle für Edelmetalle, die bereits in der Zeit der Römer für Reichtum sorgten. 1982 wurde das Bergwerk geschlossen und das Gebiet lag wirtschaftlich darnieder. Im Bergbaumuseum von Río Tinto werden heute die Hinterlassenschaften all dieser Wechselfälle verwahrt. Das Museum ist ein Informationszentrum des Bergbauparks von Río Tinto, ein Themenpark, der die Dörfer und die Landschaft des Bergbaureviers mit einschließt. Im dem 900 Hektar großen Bergbaupark können die Besucher eine Zugfahrt entlang der alten Bahnstrecke machen, über die das Erz nach Huelva transportiert wurde, sowie alte Stollen, einen römischen Friedhof und das von der englischen Kompanie, der das Bergwerk Ende des 19. Jahrhunderts gehörte, erbaute Bergarbeiterviertel besichtigen. Kurz, ein zuvor nicht mehr genutzter Ort hat sich in eine Freizeitstätte verwandelt und wurde als Kulturgut zurückgewonnen. Das %quot%Erlebnis%quot% als Grundlage jeder touristischen Attraktivität ermöglicht es den Betreibern in diesem Fall, wie in anderen auch, Gebiete, die sonst aufgegeben werden müssten, rentabel zu nutzen. 5.4 Doświadczenia Muzeum Górnictwa w Río Tinto w prowincji Huelva (Hiszpania): W kopalni w Río Tinto wydobywano różne metale szlachetne, co przynosiło temu obszarowi bogactwo już od czasów rzymskich. W roku 1982 kopalnię zamknięto, a jej okolica popadła w kryzys gospodarczy. Dziś Muzeum Górnictwa w Río Tinto opiekuje się dziedzictwem tego miejsca o bogatej historii. Muzeum jest ośrodkiem informacji tematycznego parku atrakcji (Tematyczny Park Górniczy Río Tinto), który obejmuje teren kopalni i okoliczne wsie. W Tematycznym Parku Górniczym, zajmującym powierzchnię 900 hektarów, zwiedzający mogą odbyć przejażdżkę pociągiem trasą dawnej kolei transportującej rudy metali do Huelvy, zwiedzić stare sztolnie, cmentarz rzymski i osiedle górnicze założone przez angielską spółkę, do której należała kopalnia w XIX wieku. Krótko mówiąc, teren będący wcześniej nieużytkiem stał się ośrodkiem rekreacji i odtwarzania lokalnego dziedzictwa kulturowego. %quot%Eksperyment%quot% polegający na przyciągnięciu turystów umożliwił w tym przypadku, jak i w innych podobnych, firmom działającym w tym sektorze na osiągnięcie zysków na obszarach, których jedyną alternatywą byłoby opuszczenie.
Tinto | | | f: 30.6.2008 | Tinto | | | f: 30.6.2008 |
Tinto | b NL 108 | | H (add.) | Tinto | b NL 108 | | H (add.) |
Nr. 1682/2008, eingereicht von José Pablo Vázquez Hierro im Namen der Bürgervereinigung „Asociación Mesa de la Ría de Huelva“ und von Pedro Jiménez San José im Namen der Partei „Izquierda Unida - Los Verdes - Convocatoria por Andalucía“ aus Huelva, spanischer Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 1525 weiteren Personen, zu dem Thema Entsorgung giftiger und radioaktiver Abfälle im Schwemmland des Río Tinto und dem Flussmündungsgebiet Ría de Huelva, Spanien Petycja 1682/2008, którą złożyli José Pablo Vázquez Hierro (Hiszpania), w imieniu Asociación Mesa de la Ría de Huelva, i Pedro Jiménez San José (Hiszpania), w imieniu Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva, z 1525 podpisami, w sprawie toksycznych i radioaktywnych odpadów wyrzucanych do zlewiska rzeki Tinto i rzeki Huelva w Hiszpanii
(Name vertraulich) (Nr. 1731/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1732/2009); Nadine Frohmut (Nr. 1733/2009); Thorsten Gernot Wulf (Nr. 1734/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1735/2009); Marita Wallin Andersson (Nr. 1736/2009); Antonio Gaspari (Movimento per la vita Italiano) (500000 Unterschriften) (Nr. 1737/2009); David Bremner (Nr. 1738/2009); Jeanette Norvall-Lindh (Nr. 1739/2009); Denis Brudna (Photonews) (Nr. 1740/2009); Karl-Heinz Tröndle (Nr. 1741/2009); Bruno Laufkötter (Nr. 1742/2009); Michael Brass (Nr. 1743/2009); Ad Schmidt (Nr. 1744/2009); Stanisław Lipiec (Fundacja Cognosco) (2 Unterschriften) (Nr. 1745/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1746/2009); Torsten Pasler (Nr. 1747/2009); Bernd Siotka (Nr. 1748/2009); Stefanie Günther (Nr. 1749/2009); Alexandru Serbanescu (Nr. 1750/2009); Alexandru Sain (Nr. 1751/2009); Marius Gabriel Mioc (Nr. 1752/2009); Dimitar Stefanov (Nr. 1753/2009); Antonio Pérez y Gómez (Nr. 1754/2009); Frizzi Miranda Persichi (Nr. 1755/2009); Michelangelo Tripodi (Partito Dei Comunisti Italiani) (21 Unterschriften) (Nr. 1756/2009); Valls Alejandro Guillén (2 Unterschriften) (Nr. 1757/2009); Vasil Vlasev Vasilev (Nr. 1758/2009); Georges Da Costa (Nr. 1759/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1760/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1761/2009); (Name vertraulich) (Nr. 1762/2009); Anthony Mason (Nr. 1763/2009); von Salvatore Amato (Nr. 1764/2009); Jesús Rojo Palacios (Nr. 1765/2009); Federico Cappello (Ass. ne Guardie Ambientali d'Italia (Sez. (nazwisko poufne) (nr 1731/2009); (nazwisko poufne) (nr 1732/2009); Nadine Frohmut (nr 1733/2009); Thorsten Gernot Wulf (nr 1734/2009); (nazwisko poufne) (nr 1735/2009); Marita Wallin Andersson (nr 1736/2009); Antonio Gaspari (Movimento per la vita Italiano) (500000 podpisów) (nr 1737/2009); David Bremner (nr 1738/2009); Jeanette Norvall-Lindh (nr 1739/2009); Denis Brudna (Photonews) (nr 1740/2009); Karl-Heinz Tröndle (nr 1741/2009); Bruno Laufkötter (nr 1742/2009); Michael Brass (nr 1743/2009); Ad Schmidt (nr 1744/2009); Stanisław Lipiec (Fundacja Cognosco) (2 podpisy) (nr 1745/2009); (nazwisko poufne) (nr 1746/2009); Torsten Pasler (nr 1747/2009); Bernd Siotka (nr 1748/2009); Stefanie Günther (nr 1749/2009); Alexandru Serbanescu (nr 1750/2009); Alexandru Sain (nr 1751/2009); Marius Gabriel Mioc (nr 1752/2009); Dimitar Stefanov (nr 1753/2009); Antonio Pérez y Gómez (nr 1754/2009); Frizzi Miranda Persichi (nr 1755/2009); Michelangelo Tripodi (Partito Dei Comunisti Italiani) (21 podpisów) (nr 1756/2009); Valls Alejandro Guillén (2 podpisy) (nr 1757/2009); Vasil Vlasev Vasilev (nr 1758/2009); Georges Da Costa (nr 1759/2009); (nazwisko poufne) (nr 1760/2009); (nazwisko poufne) (nr 1761/2009); (nazwisko poufne) (nr 1762/2009); Anthony Mason (nr 1763/2009); Salvatore Amato (nr 1764/2009); Jesús Rojo Palacios (nr 1765/2009); Federico Cappello (Ass. ne Guardie Ambientali d'Italia (Sez.
Rio Tinto Rio Tinto
PL Polnisch DE Deutsch
Tinto Brass Tinto Brass