Gesuchter Begriff taktlos hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
taktlos (adj n) [insensitive or tactless] nietaktowny (adj n) [insensitive or tactless]
DE Phrasen mit taktlos PL Übersetzungen
Die Vorgehensweise der Stadt Straßburg sei jedoch "zumindest taktlos, da sie den üblichen Regeln der Gastfreundschaft gegenüber internationalen Institutionen widerspricht". Dlatego Parlament zamierza dokonać ponownego zbadania sprawy w ramach procedury udzielenia absolutorium za rok 2005.
Keine ungesetzlichen Handlungen - Vorgehen der Stadt Straßburg "zumindest taktlos" Die Abgeordneten bedauern "zutiefst den Mangel an Aufrichtigkeit, den sowohl die Stadt Straßburg als auch der private Investor SCI-Erasme in ihrem Verhältnis zum Parlament gezeigt haben". Sprawozdanie podkreśla, że dopiero w marcu 2006 r. podano do wiadomości, że "raty czynszu opłacanego przez Parlament Europejski miastu Strasburg przewyższają raty kapitałowe spłacane przez miasto prywatnemu inwestorowi".
- die Miete, die das Parlament für seine Dienstgebäude entrichtet, sollte die Kosten für den Bau, den Unterhalt und die Nutzung decken, jedoch keineswegs eine Gewinnmarge für das Gastgeberland einer EU-Institution oder die lokalen oder regionalen Körperschaften des betreffenden Landes beinhalten; ebenso entspricht es der Gepflogenheit, dass jedes öffentliche Grundstück, das von einem Mitgliedstaat, der eine EU-Institution aufnimmt, zur Verfügung gestellt wird, der betreffenden Institution frei und unbelastet abgetreten wird; es muss allerdings eingeräumt werden, dass dies wegen des seinerzeit guten Verhältnisses zur Stadt Straßburg als vermeintlich nicht an der Erzielung von Gewinn ausgerichteter öffentlicher Körperschaft vertraglich nicht festgelegt wurde; darüber hinaus gibt es keinerlei Rechtsvorschrift, die es einem Staat oder einer Gebietskörperschaft untersagt, einen Gewinn zu erzielen; das Parlament ist jedoch der Auffassung, dass die Vorgehensweise der Stadt Straßburg zumindest taktlos ist, da sie den üblichen Regeln der Gastfreundschaft gegenüber internationalen Institutionen widerspricht; - zgodnie ze zwyczajem cena najmu, którą Parlament uiszcza za budynki służbowe, obejmuje koszty związane z budową, utrzymaniem i użytkowaniem, ale w żadnym wypadku nie powinna zawierać marży dla kraju przyjmującego lub władz lokalnych bądź regionalnych tego kraju; podobnie zwyczajem jest, że wszelki grunt publiczny udostępniony przez państwo członkowskie do celów przyjęcia jednej z instytucji EU jest przekazywany wspomnianej instytucji wolny i nieobciążony; trzeba jednak przyznać, że nie zostało to uregulowane w umowie ze względu na dobre w tamtym okresie stosunki z miastem Strasburg, jako rzekomo niekierującym się żądzą zysku organem publicznym; ponadto nie istnieje żaden przepis prawny zabraniający jakiemukolwiek państwu lub jednostce terytorialnej osiągania zysków; uznaje jednak, że sposób postępowania miasta Strasburg okazał się co najmniej nieelegancki, jako że jest sprzeczny z tradycyjnymi zasadami gościnności wobec instytucji międzynarodowych;
die Miete, die das Parlament für seine Dienstgebäude entrichtet, sollte die Kosten für den Bau, den Unterhalt und die Nutzung decken, jedoch keineswegs eine Gewinnmarge für das Gastgeberland einer EU-Institution oder die lokalen oder regionalen Körperschaften des betreffenden Landes beinhalten; ebenso entspricht es der Gepflogenheit, dass jedes öffentliche Grundstück, das von einem eine EU-Institution aufnehmenden Mitgliedstaat zur Verfügung gestellt wird, der betreffenden Institution frei und unbelastet übertragen wird; es muss allerdings eingeräumt werden, dass dies wegen des guten Verhältnisses zur Stadt Straßburg als vermeintlich nicht an der Erzielung von Gewinn ausgerichteter öffentlicher Körperschaft vertraglich nicht festgelegt wurde; darüber hinaus gibt es keinerlei Rechtsvorschrift, die es einem Staat oder einer Gebietskörperschaft untersagt, einen Gewinn zu erzielen; das Parlament ist jedoch der Auffassung, dass die Vorgehensweise der Stadt Straßburg zumindest taktlos ist, da sie den Regeln der Gastfreundschaft gegenüber internationalen Institutionen widerspricht; czynsz, który Parlament uiszcza za swoje budynki, powinien obejmować koszty związane z budową, utrzymaniem i użytkowaniem, ale w żadnym wypadku nie powinien zawierać marży dla kraju przyjmującego lub władz lokalnych bądź regionalnych tego kraju; podobnie zwyczajem jest, że wszelki grunt publiczny udostępniony przez państwo członkowskie w celu przyjęcia jednej z instytucji EU jest przekazywany tej instytucji wolny od obciążeń; trzeba jednak przyznać, że nie zostało to uregulowane w umowie ze względu na dobre w tamtym okresie stosunki z miastem Strasburg, jako rzekomo niekierującym się żądzą zysku organem publicznym; ponadto nie istnieje żaden przepis prawny zabraniający jakiemukolwiek państwu lub jednostce terytorialnej osiągania zysków; uznaje jednak, że sposób postępowania miasta Strasburg okazał się co najmniej nieelegancki, jako że jest sprzeczny z tradycyjnymi zasadami gościnności wobec instytucji międzynarodowych;