Gesuchter Begriff Strenge hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Strenge {f} srogosc {f}
Strenge {f} Twardość
DE Phrasen mit strenge PL Übersetzungen
Es sind jederzeit strenge Biosicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego.
Unzureichend strenge Anwendung von Schlüsselkontrollen Niewystarczająco rygorystyczne kontrole kluczowe
Mischungen erfordern eine strenge Regelung. Należy ustanowić ścisłe przepisy dotyczące mieszanin.
Strenge der Kontrollen Stopień rygorystyczności kontroli
strenge Wartungsrichtlinien für die Einrichtungen rygorystyczne standardy w zakresie utrzymania sprzętu;
„Der Infrastrukturbetreiber kann weniger strenge Grenzwerte festlegen.“ Zarządca infrastruktury może dopuścić stosowanie mniej restrykcyjnych wartości granicznych.”;
Dies ist an zwei strenge Bedingungen geknüpft: Podlega to następującym dwóm rygorystycznym warunkom:
Strenge Vorschriften sind wirksamer. Skuteczniejsze są surowsze przepisy w tej dziedzinie.
„Fernsehen ohne Grenzen“: Strenge Regeln für Produktplatzierung Wody podziemne: najcenniejsze bogactwo naturalne
„Fernsehen ohne Grenzen“: Strenge Regeln für Produktplatzierung Zmienione reguły emisji reklam i ekspozycji produktów w telewizji
„Fernsehen ohne Grenzen“: Strenge Regeln für Produktplatzierung Aleksander Milinkiewicz odebrał Nagrodę im. Sacharowa
„Fernsehen ohne Grenzen“: Strenge Regeln für Produktplatzierung Zmienione zasady emisji reklam i lokowania produktów w telewizji
"Fernsehen ohne Grenzen": Strenge Regeln für Produktplatzierung Kwota ta jest wyższa o 3.2 % od wydatków przewidzianych w 2006 roku.
Was bedeuten strenge Klimaregeln für Europas Bürger? Jak te ostrzejsze zasady wpłyną na nasze życie?
Strenge Sicherheitsvorkehrungen für "Nacktscanner" an Flughäfen Arabska wiosna: posłowie debatują nad sytuacją w Syrii, Jemenie oraz krajach Afryki Północnej
Strenge Sicherheitsvorkehrungen für "Nacktscanner" an Flughäfen Parlament domaga się większych redukcji emisji dwutlenku węgla
BSE/TSE: EU muss strenge Kontrollen beibehalten Parlament domaga się większych redukcji emisji dwutlenku węgla
BSE/TSE: EU muss strenge Kontrollen beibehalten Koniec z "nagimi" inwestorami
Strenge, aber vorhersehbare Bußgelder W roku 2020 emisje nie powinny być większe niż 95g CO 2 /km.
DE Synonyme für strenge PL Übersetzungen
Bedeutung [Bedeutsamkeit] f significado {m}
Ernst [Bedeutsamkeit] m seriedad {f}
Wert [Bedeutsamkeit] m valor {m}
Interesse [Bedeutsamkeit] n interés {m}
Gefahr [Bedeutsamkeit] f peligro {m}
Zweck [Bedeutsamkeit] m propósito {m}
Tiefe [Bedeutsamkeit] f profundidad {f}
Gewicht [Bedeutsamkeit] n peso {m}
Ansehen [Bedeutsamkeit] n apariencia {f}
Bedrohung [Bedeutsamkeit] f amenaza {f}
Autorität [Bedeutsamkeit] f autoridad {f}
Wirksamkeit [Bedeutsamkeit] f eficacia {f}
Härte [Bedeutsamkeit] f dureza {f}
Wichtigkeit [Bedeutsamkeit] f importancia {f}
Gefährlichkeit [Bedeutsamkeit] f peligrosidad (n)
Eile [Bedeutsamkeit] f Velocidad
Ernsthaftigkeit [Bedeutsamkeit] f austeridad {f}
Rang [Bedeutsamkeit] m rango {m}
Einfluss [Bedeutsamkeit] m influencia {f}
Größe [Bedeutsamkeit] f talla {f}