Gesuchter Begriff steigern hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
steigern podwyższać
steigern podwyższyć
steigern potęgować
steigern (v) [to form the three degrees of comparison of] stopniować (v) [to form the three degrees of comparison of] (v)
DE Phrasen mit steigern PL Übersetzungen
Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Poprawa możliwości dostosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw
die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Poprawa możliwości dostosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw
Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren Wytyczna nr 23: Zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki
Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren. Rozszerzenie i podniesienie poziomu inwestycji w kapitał ludzki.
Belaruskali konnte seine Produktion im Bezugszeitraum um 25 % steigern. Belaruskali zdołał zwiększyć swoją produkcję o 25 % w badanym okresie.
die Wirtschaftstätigkeit steigern, wzrost działalności gospodarczej;
zusätzliche Auflagen, um die umweltentlastende Wirkung der Maßnahme zu steigern; dodatkowe wymagania, których spełnienie ma na celu zwiększenie pozytywnego wpływu środka na ochronę środowiska;
2.2.3. die Produktivität zu steigern, 2.2.3. podnoszenie wydajności;
4.13 Außenwirkung steigern 4.13 Zwiększenie widoczności
ARBEITSPLATZQUALITÄT UND ARBEITSPRODUKTIVITÄT STEIGERN POPRAWA JAKOśCI I WYDAJNOśCI PRACY
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern Wzrost udziału kobiet
Die Außenwirkung der OKM steigern 3.6. Zwiększenie widoczności OMK
Regionalpolitik muss Innovationsfähigkeit der EU steigern Obowiązkowe lusterka eliminujące efekt martwego pola w samochodach ciężarowych
Absolut vorrangig sollte hierbei sein, die Energieeffizienz erheblich zu steigern. The first priority should be to greatly enhance energy efficiency.
der Arbeitsmärkte steigern rynków pracy.
dürfte die Energieeffizienz von Gebäuden erheblich steigern. , uznawana jest za istotny wkład w poprawę charakterystyki energetycznej budynków.