Gesuchter Begriff Schlitten hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Schlitten {m} sanie (pl.)
Schlitten {m} sanki (siehe sanie)
DE Phrasen mit schlitten PL Übersetzungen
Bearbeitungseinheiten auf Schlitten Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi
Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem Sägeblatt, mit manuell betätigtem Pendelbock oder -schlitten; Pilarki, w których piła(-y) pozostaje(-ą) podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne;
Sägemaschinen, deren Sägeblatt auf einem hin- und her beweglichen Schlitten montiert ist. Pilarki, w których piła(-y) jest(są) zamontowana(-e) na wózku wykonującym ruchy zwrotne.
Spanabhebende Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitungseinheiten auf Schlitten Obrabiarki do metalu z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów
Spanabhebende Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitungseinheiten auf Schlitten Obrabiarki do metalu z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów
Schlitten Wózek
Schlitten znacznik wysokości
Der Schlitten muss so beschaffen sein, dass er sich bei der Prüfung nicht bleibend verformt. Konstrukcja wózka musi uniemożliwiać odkształcenia stałe po teście.
Der Schlitten ist so anzutreiben, dass er während der Prüfung auf 50 km/h beschleunigt wird. W czasie testu wózek należy przyśpieszyć tak, aby wariancja prędkości wyniosła 50 km/h.
Der Schlitten ist so anzutreiben, dass er während der Prüfung auf 50 km/h beschleunigt wird. W czasie badania wózek należy przyśpieszyć tak, aby zmiana prędkości wynosiła 50 km/h.
Das Porzellanplättchen ist in einem Schlitten befestigt, der in zwei Gleitschienen geführt wird. Płyta porcelanowa jest umieszczona w wózku poruszającym się w dwóch prowadnicach.
Porzellanplättchen, 25 mm × 25 mm × 5 mm, auf dem Schlitten befestigt rowek ustalający
Schlitten-Tests Badania sankowe
Der Schlagkörper kann entweder auf einen Schlitten montiert oder Teil eines Pendels sein. Urządzenie uderzające może być zamocowane do nośnika (ruchomej bariery) lub stanowić część wahadła.
Ist der Schlagkörper auf einen Schlitten montiert, so muss seine Halterung steif sein und darf sich beim Aufprall nicht verformen. Der Schlitten muss im Augenblick des Aufpralls frei beweglich und von Antriebskräften frei sein. Jeżeli urządzenie uderzające zamocowane jest do nośnika (ruchomej bariery) za pomocą elementu przytrzymującego, element taki jest sztywny oraz nie może być możliwe jego odkształcenie na skutek zderzenia; w chwili zderzenia nośnik jest w stanie poruszać się swobodnie i nie podlega działaniu urządzenia napędzającego.
Die Gesamtmasse von Schlitten und Schlagkörper beträgt 1100 ± 20 kg. Łączny ciężar (masa) nośnika i urządzenia uderzającego wynosi 1100 ± 20 kg.
„Prüfwagen (Schlitten)“: die Prüfeinrichtung zur dynamischen Simulation von Frontalzusammenstößen; „Wózek” oznacza sprzęt badawczy wykonany oraz wykorzystywany w celu dynamicznego odtwarzania wypadków drogowych, w których wystąpiło zderzenie czołowe.
Bearbeitungseinheiten auf Schlitten, zum Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Außen- oder Innengewindeschneiden von Metallen Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do metali
Bohrmaschinen für die Metallbearbeitung, numerisch gesteuert (ausg. Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Wiertarki do obróbki metali, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Ausbohrmaschinen und Fräsmaschinen, kombiniert, für die Metallbearbeitung, numerisch gesteuert (ausg. Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Wiertarko-frezarki do metali, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Ausbohrmaschinen und Fräsmaschinen, kombiniert, für die Metallbearbeitung, nicht numerisch gesteuert (ausg. Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Wiertarko-frezarki do metali, sterowane nienumerycznie (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Ausbohrmaschinen für die Metallbearbeitung (ausg. Bearbeitungseinheiten auf Schlitten sowie kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen) Wytaczarki do metali (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi i wiertarko-frezarek)
Außengewindeschneidmaschinen oder Innengewindeschneidmaschinen für die Metallbearbeitung (ausg. Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Obrabiarki do gwintowania wałków lub otworów, do metali (inne niż obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Bohrmaschinen zum Bearbeiten von Metallen, numerisch gesteuert (ohne Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Wiertarki do metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Bearbeitungseinheiten auf Schlitten zum Bearbeiten von Metallen durch Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Außen- oder Innengewindeschneiden Obrabiarki do metalu z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów
Bohrmaschinen zum Bearbeiten von Metallen, nicht numerisch gesteuert (ohne Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) Wiertarki do metalu, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem wiertarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi)
Teile für Reißverschlüsse (Reisverschlusszähne, Schlitten, Führungen, Endteile, Bänder und Streifen jeder Länge mit Reißverschlusszähnen) Ogniwa, suwaki, elementy końcowe oraz wąskie taśmy dowolnej długości z ogniwami do zamków błyskawicznych
„Prüfwagen (Schlitten)“ die Prüfeinrichtung zur dynamischen Simulation von Frontalzusammenstößen; „Wózek” oznacza sprzęt badawczy wykonany oraz wykorzystywany w celu dynamicznego odtwarzania wypadków drogowych, w których wystąpiło zderzenie czołowe.
SCHLITTEN ZAMEK
Verriegelungselemente im Schlitten entfernen. Usunąć za pomocą obróbki maszynowej rygle w zamku.
Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem Sägeblatt, mit manuell betätigtem Pendelbock oder –schlitten; Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne;