Gesuchter Begriff Revolver hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Revolver (n) [Handfeuerwaffe] {m} rewolwer (n) [Handfeuerwaffe]
Revolver (n) [a handgun with revolving chambers] {m} rewolwer (n) [a handgun with revolving chambers]
Revolver (n) [a handgun with revolving chambers] {m} bębenkowiec (n) {m} [a handgun with revolving chambers]
Revolver {m} Rewolwer
DE Phrasen mit revolver PL Übersetzungen
Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und Waffen der Position 9307 Broń wojskowa, inna nirewolwerery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307
Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 oder 9304 Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304
für Revolver oder Pistolen Rewolwerów lub pistoletów
Revolver und Pistolen (ohne Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver u.ä. Geräte) Rewolwery i pistolety, z wyłączeniem pistoletów maszynowych, rakietnic do rakiet sygnalizacyjnych, broni do ślepych naboi, przyrządów do uboju zwierząt, broni ładowanej przez lufę, broni pneumatycznej i gazowej, imitacji broni
Andere Feuerwaffen (z. B. Schreckschuss-, Reizstoff-, Starterpistolen und -revolver u.ä.) Broń palna działająca na zasadzie odpalania ładunku prochowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
Patronen für Gewehre, Revolver und Pistolen (auch für Kriegswaffen), Teile dafür Ładunki i ich części do broni palnej myśliwskirewolwerlwerów, pistoletów, karabinów, karabinków i broni palnej wojskowej, śrut, strzałki, z wyłączeniem ładunków do przyrządów do uboju zwierząt
Teile und Zubehör für Revolver, Pistolen u. a. Feuerwaffen Części i akcesoria z pozycji CN 9301–9304, z wyłączeniem broni wojskowej
Revolver und Pistolen (nicht zu Kriegszwecken, Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver und ähnliche Geräte) Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem broni wojskowej, pistoletów maszynowych, broni sygnalizacyjnej, broni ślepej, broni do uboju zwierząt, broni palnej ładowanej przez lufę, broni sprężynowej, pneumatycznej lub gazowej, imitacji broni)
Revolver und Pistolen (nicht zu Kriegszwecken, Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver und ähnliche Geräte) CPA 25.40.12: Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
Revolver und Pistolen (nicht zu Kriegszwecken, Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver und ähnliche Geräte) Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem broni wojskowej, pistoletów maszynowych, broni sygnalizacyjnej, broni ślepej, broni do uboju zwierząt, broni palnej ładowanej przez lufę, broni sprężynowej, pneumatycznej lub gazowej, imitacji broni)
Teile und Zubehör für Revolver, Pistolen und andere Feuerwaffen Części i akcesoria z pozycji CN 9301 do 9304, z wyłączeniem broni wojskowej
Teile und Zubehör für Revolver, Pistolen und andere Feuerwaffen Części uzbrojenia i broni wojskowej
Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe.
Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe.
Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe;
Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; a. strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe;
Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und dergleichen Broń wojskowa, z wyłączenirewolwerwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und dergleichen Broń wojskowa, z wyłączenirewolwerwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
Revolver, Pistolen, nicht militärische Schusswaffen und ähnliche Geräte Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
Revolver, Pistolen, nicht militärische Schusswaffen und ähnliche Geräte Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
alle Feuerwaffen (Pistolen, Revolver, Gewehre, Schrotflinten usw.), wszelka broń palna (pistolety,rewolwerry, karabiny, strzelby itp.),
CPA 25.40.12: Revolver, Pistolen, nicht militärische Schusswaffen und ähnliche Geräte CPA 25.40.12: Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
Revolver und Pistolen (nicht zu Kriegszwecken, Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver und ähnliche Geräte Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem broni wojskowej, pistoletów maszynowych, broni sygnalizacyjnej, broni ślepej, broni do uboju zwierząt, broni palnej ładowanej przez lufę, broni sprężynowej, pneumatycznej lub gazowej, imitacji broni)
Teile und Zubehör für Revolver oder Pistolen, a.n.g. Części i akcesoria drewolwererów lub pistoletów, gdzie indziej niewymienione
Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten, broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety,rewolwerry, karabiny, strzelby,
a. Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; a. strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe;
Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und Waffen der Position 9307 Broń wojskowa, inna nirewolwerery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307
Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 oder 9304 Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304
mit Motorwinkelsensor (Typ Revolver oder Hall-Effekt) wyposażone w czujnik położenia kątowego wirnika w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall,
mit Motorwinkelsensor (Typ Revolver oder Hall-Effekt) wyposażone w czujnik położenia kątowego wirnika w rodzaju czujnika typu resolverlub typu Hall,
Revolver und Pistolen (nicht zu Kriegszwecken, ohne Maschinenpistolen, Schreckschuss-, Leucht-, Starterpistolen und -revolver, Bolzen-Viehtötungsapparate, Vorderlader, Federgewehre, Luft- und Gasdruckwaffen und Waffenimitate) Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem broni wojskowej, pistoletów maszynowych, broni sygnalizacyjnej, broni ślepej, broni do uboju zwierząt, broni palnej ładowanej przez lufę, broni sprężynowej, pneumatycznej lub gazowej, imitacji broni)
Teile und Zubehör für Revolver, Pistolen, nicht militärische Schusswaffen und ähnliche Waffen Części i akcesoria drewolwererów, pistoletów, broni palnej do celów niewojskowych i podobnych urządzeń
Revolver Rewolwery;
a) Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; a. strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe;
a) Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; a) strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe;
9302 00 00 Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 9302 00 00 Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303
9305 10 00 − für Revolver oder Pistolen 9305 10 00 – Rewolwerów lub pistoletów
9305 10 00 – für Revolver oder Pistolen 9305 10 00 – Rewolwerów lub pistoletów
9306 30 10 – – für Revolver und Pistolen der Position 9302 9306 30 10 – – Do rewolwerów i pistoletów objętych pozycją 9302
DE Synonyme für revolver PL Übersetzungen
Pistole [Schusswaffe] f Pistole
Kanone [Schusswaffe] f dělo {n}
Gewehr [Schusswaffe] n puška
Flinte [Schusswaffe] f brokovnice
Handfeuerwaffe [Schusswaffe] Revolver
Knarre [Schusswaffe] f Kompas
Flak [schweres Geschütz] f Archie
Geschütz [schweres Geschütz] n (n Kanón
Eisen [Gewehr] n Železo
Waffe [Gewehr] f Zbraň
Büchse [Gewehr] f konzerva {f}
Schusswaffe [Gewehr] f střelná zbraň
Karabiner [Gewehr] m karabina (n)
PL Polnisch DE Deutsch
Revolver (n) [Handfeuerwaffe] {m} rewolwer (n) [Handfeuerwaffe]
Revolver (n) [a handgun with revolving chambers] {m} rewolwer (n) [a handgun with revolving chambers]
Revolver (n) [a handgun with revolving chambers] {m} bębenkowiec (n) {m} [a handgun with revolving chambers]
Revolver {m} Rewolwer