Gesuchter Begriff Reinheit hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit reinheit PL Übersetzungen
Reinheit [1] Czystość [1]
Sortenechtheit und -reinheit (Feld) Tożsamość i czystość odmiany (pole)
Reinheit [1] Inkrafttreten Czystość [1]
Reinheit Czystość
Reinheit Nierozpuszczalny w eterze
Reinheit Rozpuszczalny w glicerolu
Reinheit Stopień czystości
(Reinheit min. 94 %) (o min. czystości 94 %)
REINHEIT CZYSTOŚĆ
Technische Reinheit Czystość analityczna
Technische Reinheit Czystość laboratoryjna
Technische Reinheit Minimalna czystość laboratoryjna
Chemische und mikrobiologische Reinheit: Charakterystyka czystości chemicznej i mikrobiologicznej
Reinheit. czystość.
Reinheit der Prüfsubstanz. czystość substancji testowej.
Reinheit [2] Czystość [2]
Reinheit [3] Czystość [3]
Zitronensäure C6H8O7 (Reinheit ≥ 99,5 %) Kwas cytrynowy C6H8O7 (czystość ≥ 99,5 %)
Reinheit > 98,1 Gew.-%. Czystość > 98,1 % (w/w) Do stosowania wyłącznie jako komonomer (maks.
Reinheit ≥ 96 % Czystość ≥ 96 %
Reinheit mindestens 99 % Minimalna czystość: 99 %
Reinheit: mind. 90 % Czystość minimum 90 %
Reinheit [5] Czystość [5]
Reinheit [4] Czystość [4]
physikalische Eigenschaft und Reinheit; stan skupienia i czystość,
Reinheit: Czystość
Reinheit: Czystość:
Reinheit „Czystość
α-Cholestanol, Reinheit mehr als 99 % (Reinheit mit GC-Analyse überprüfen), α-cholestanol o czystości większej niż 99 % (czystość należy sprawdzać metodą analizy GC).
Diastereoisomerische Reinheit Czystość diastereoizomeryczna
Reinheit (Verunreinigungen) der Prüfsubstanz, stopień czystości substancji badanej (zanieczyszczenia),
chemische Reinheit der Explosivstoffe; chemiczna czystość materiału wybuchowego;
Reinheit ≥ 98 %; czystość ≥ 98 %,
Carvacrol [1] (≥ 98 % Reinheit) karwakrol [1] (> 98 % czystości)
Stickstoff (Reinheit > 99 %) Azot (czystość > 99 %).
Reinheit: Mind. 98,5 % Assay. Czystość: min. 98,5 % próby.