Gesuchter Begriff Prozess hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Prozess (n) {m} proces (n) {m}
Prozess (n adj v) [legal proceeding] {m} przypadek (n adj v) {m} [legal proceeding]
Prozess (n adj v) [legal proceeding] {m} wydarzenie (n adj v) {n} [legal proceeding]
DE Phrasen mit prozess PL Übersetzungen
Prozess Proces
TRANSFER PROZESS PROCES TRANSFERU
Gesamte Wasserabgabe aus Prozess Całkowita ilość wody, jaka opuszcprocesces produkcyjny
Dieser Prozess muss Proces ten musi być:
Prozess-Input Wsad do pieca
FENIX-Prozess proces Fenix.
Prozess-Input (Methode A) Wsad do pieca (metoda A)
Sollten alle bekannten Prozess-Inputs und Prozess-Outputs einschließen. muszą spełniać wymogi dotyczące jakości danych określone w niniejszym dokumencie.
Iterativer Prozess: Proces wieloetapowy:
prozess- oder einrichtungsbezogene Verbrauchsdaten; dane dotyczące zużycia na poziomiprocesesów lub zakładów;
Prozess (Process) Proces (Process)
diagenetischer Prozess proces diagenetyczny
geomagnetischer Prozess proces geomagnetyczny
magmatischer Prozess proces magmowy
metamorpher Prozess proces metamorficzny
sedimentärer Prozess proces sedymentacyjny
tektonischer Prozess proces tektoniczny
Prozess- und Rechnungskennungen, identyfikatory procesu i faktury;
Dieser Prozess ist energieintensiv. Jest to proces energochłonny.
Vereinbarung über den Prozess Porozumienie w sprawie procedury
ein multilateraler Prozess proces z udziałem wielu zainteresowanych stron
Prozess der Probenahme Proces pobieranie próbek
Prozess für neue Produkte; proces w odniesieniu do nowych produktów;
Prozess eingeleitet Procedure started
Somit ist ein Ansatz vonnöten, der einen stufenweisen Prozess mit einem umfassenden Prozess verbindet. Dlatego sugeruje się podejście łączące działania kompleksprocesprocesem stopniowego osiągania celu.
Prozess und Struktur Proces i struktura
Dieser Prozess Prawa obywateli
DE Synonyme für prozess PL Übersetzungen
Programm [Abfolge] n programa {m}
Handlung [Abfolge] f tienda {f}
Reihenfolge [Abfolge] f orden {m}
Wechsel [Abfolge] m letra de cambio {f}
Lauf [Abfolge] m carrera {f}
Ablauf [Abfolge] m expiración {f}
Gang [Abfolge] m pasillo {m}
Zyklus [Abfolge] m ciclo {m}
Nacheinander [Abfolge] Uno
Hierarchie [Abfolge] f jerarquía {f}
Sequenz [Abfolge] secuencia {f}
Kreislauf [Abfolge] m circulación {f}
Kontinuum [Abfolge] Continuum
Fortgang [Abfolge] m Progresso
Aneinanderreihung [Abfolge] alineación {f}
Ordnung [Abfolge] f orden {m}
Stufenleiter [Abfolge] escalerilla
Entwicklung [Abfolge] f creación {f}
Folge [Abfolge] f consecuencia {f}
Verlauf [Abfolge] m transcurso