Gesuchter Begriff Propan hat 3 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Propan (n) [Chemie] {n} propan (n) [Chemie]
Propan {n} Propan
DE Phrasen mit propan PL Übersetzungen
Propan Propan
Propan Prolina
Propan propan
Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2 (alkohol izopropylowy)
Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2 (alkohol izopropylowy)
Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)
Propylenglykol (Propan-1,2-diol) Glikol propylenowy (propanodiol-1,2)
Propylenglykol (Propan-1,2-diol) Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)
Propan-1,2,3-triyltriicosanoat Trikozanian propano-1,2,3-triylu
Propan-1,2,3-triyltridocosanoat Tridokozanian propano-1,2,3-triylu
Propan-1,2,3-triyltrisheptanoat Trisheptanian propano-1,2,3-triylu
Propan-1,2,3-triyltrilactat Trimleczan propano-1,2,3-triylu
Propan-1,2,3-triyltriundecanoat Trikaprynian propano-1,2,3-triylu
Propan-2-ol izopropyl alcohol
Propan-2-ol Propan-2-ol
Hydrochlorfluormethan, -ethan oder -propan Hydrochlorofluorometany, -etany lub -propany
Propan (C3H8): propan (C3H8):
Propan (C3H8): bazowy: … % molowy
E 944 PROPAN E 944 PROPAN
Propan und Butan Propan i butan
Propan und Butane, verflüssigt Propan i butan skroplone
Propan und Butane, verflüssigt Propan i butan skroplone
Propan (Mindestreinheit 99,5 %). propan: (minimalna czystość 99,5 %).
Propan (C 3H8) propan (C 3H8)
Kalibriergas — Propan; Propan umgeht NMC, gaz kalibracyjny – propan; propan omija NMC;
Propan, verflüssigt Propan, skroplony
Propylenglykol „Propan-1,2-diol“ Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)
Propan: Propan:
Propan-1,2-diol-Test Próba na obecność 1,propanandiolu
Propan-1,2-diol-Test Próba na obecność glikolu propylenowego
‚…Propan: (Mindestreinheit 99,5 %). »… propan: (minimalna czystość 99,5 %).
Propan-1,2-dithiol Propano-1,2-ditiol
Propan-1,3-dithiol Propano-1,3-ditiol
Propan (C3H8): 99,5 % Mindestreinheit. Propan (C3H8): czystość co najmniej 99,5 %,
Kalibriergas – Propan; Propan umgeht NMC; gaz kalibracyjny – propan; propan omija NMC;
Propan (C3H8): 99,5 % Mindestreinheit propan (C3H8): czystość co najmniej 99,5 %,
- drei Jahre nach Erlaß dieser Richtlinie bei Methanol, Propan-1-ol und Propan-2-ol; - trzy lata po przyjęciu niniejszej dyrektywy w odniesieniu do metanolu,propann-1-olu i propan-2-olu,
PL Polnisch DE Deutsch
propan (n) Propan (n) {n}