Gesuchter Begriff Programm hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Programm {n} program {m}
Programm (n) {n} program (n) {m}
Programm (n) [Maschine] {n} program (n) {m} [Maschine]
Programm (n) [Theater] {n} program (n) {m} [Theater]
Programm (n v) [a systematic plan of future action] {n} plan (n v) {m} [a systematic plan of future action]
DE Deutsch PL Polnisch
Programm (n v) [a systematic plan of future action] {n} program (n v) {m} [a systematic plan of future action]
Programm (n v) [time-based plan of events] {n} harmonogram (n v) {m} [time-based plan of events]
Programm (n) [a summary of topic] {n} program nauczania (n) [a summary of topic]
DE Phrasen mit programm PL Übersetzungen
Das Programm erhält die Bezeichnung Programm „eContentplus“ (nachstehend „das Programm“ genannt). Program (zwany dalej „Programem”) otrzymuje nazwę „eContentplus”.
Erweitertes Programm Program rozszerzony
Programm Program
Programm Nazwa programu
Das Programm erhält den Titel „Sicheres Internet“ (nachstehend „das Programm“). Program nosi nazwę „Bezpieczniejszy Internet” (dalej „program”).
PROGRAMM PROGRAM
Programm Galileo Program Galileo
Maßnahme Programm Środek -Programm
PROGRAMM-BESCHREIBUNG FORMAT PROGRAMU
Afrikaweites Programm Program panafrykański
Programm-Manager ZarządzającProgramamem
Programm-Büro Biuro programu
Programm: Program:
Andere EU-Fonds oder Programme (z. B. Programm für lebenslanges Lernen, Programm „Kultur“, Programm „Jugend in Aktion“); innymi funduszami lub programami UE (np. program „Uczenie się przez całe życie”, program „Kultura”, program „Młodzież w działaniu”),
andere EU-Fonds oder Programme (z. B. Programm für lebenslanges Lernen, Programm „Kultur“, Programm „Jugend in Aktion“); inne fundusze lub programy UE (np. program „Uczenie się przez całe życie”, program „Kultura”, program „Młodzież w działaniu”),
zu Irans militärischem Programm oder Programm für ballistische Flugkörper oder irańskimprogrammem wojskowym lub dotyczącym pocisków balistycznych; lub
Programm‘ (program): »Program«
Das Programm erhält die Bezeichnung Programm "eContentplus" (nachstehend "das Programm" genannt). Program (zwany dalej "Programem") otrzymuje nazwę "eContentplus".
ARGO-Programm * Program ARGO *
ECIP-Programm Program ECIP
- Programm „Kapazitäten“: - W programie szczegółowym „Możliwości”
Programm PEACE Program PEACE
Dieses Programm ist unabhängig vom Programm Galileo und ergänzt dieses. Działa on niezależnie od systemu GALILEO, w sposób komplementarny.
Dieses Programm ist inzwischen im Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) enthalten: 20% des Gesamtbudgets für das CIP-Programm Program ten wchodzi obecnie w skład programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP): 20% całego budżetu CIP
Programm GMES Program GMES
Programm Grundtvig: program Grundtvig:
Das Programm erhält die Bezeichnung Programm " Program (zwany dalej "Programem") otrzymuje nazwę "
DE Synonyme für programm PL Übersetzungen
Prozess [Abfolge] m proceso {m}
Handlung [Abfolge] f tienda {f}
Reihenfolge [Abfolge] f orden {m}
Wechsel [Abfolge] m letra de cambio {f}
Lauf [Abfolge] m carrera {f}
Ablauf [Abfolge] m expiración {f}
Gang [Abfolge] m pasillo {m}
Zyklus [Abfolge] m ciclo {m}
Nacheinander [Abfolge] Uno
Hierarchie [Abfolge] f jerarquía {f}
Sequenz [Abfolge] secuencia {f}
Kreislauf [Abfolge] m circulación {f}
Kontinuum [Abfolge] Continuum
Fortgang [Abfolge] m Progresso
Aneinanderreihung [Abfolge] alineación {f}
Ordnung [Abfolge] f orden {m}
Stufenleiter [Abfolge] escalerilla
Entwicklung [Abfolge] f creación {f}
Folge [Abfolge] f consecuencia {f}
Verlauf [Abfolge] m transcurso