DE Phrasen mit plac marszałka józefa piłsudskiego w warszawie PL Übersetzungen
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sozialversicherungsanstalt — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Zweigstelle I in Warschau — Zentralstelle für internationale Abkommen) — für Personen, die: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które zakończyły:
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau); Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;
Zaklad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie (Rentenreferat des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau) Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau)“. Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie.”;
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau), wenn es sich dabei um den zuständigen Träger gemäß Anhang 2 Nummer 3 Buchstabe b) Ziffer ii) dritter Gedankenstrich handelt; Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt ii) tiret trzecie;
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Rentenreferat des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau); Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau); Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie;
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau), wenn es sich dabei um den zuständigen Träger gemäß Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe c) handelt. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. c);
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau), wenn es sich dabei um den zuständigen Träger gemäß Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe e) handelt. Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. e);
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau), wenn es sich dabei um den zuständigen Träger gemäß Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe e) handelt. Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. e).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Zweigstelle I in Warschau — Zentralstelle für internationale Abkommen) — für Personen, die: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które spełniły:
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau) Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau) Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie,
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Rentenreferat des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau) Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau) Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie;
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau) Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie,
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau), wenn es sich dabei um den zuständigen Träger gemäß Anhang 2 Nummer 3 Buchstabe b Ziffer ii dritter Gedankenstrich handelt Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest właściwą instytucją wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret trzecie,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sozialversicherungsanstalt — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Zweigstelle I in Warschau — Zentralstelle für internationale Abkommen) — für Personen, die Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły:
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Rentenreferat des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau)“ Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;”;
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau), wenn dies der zuständige Träger gemäß Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe c ist Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c);
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau), wenn dies der zuständige Träger gemäß Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe e ist Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e);
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Armeerentenstelle in Warschau), wenn dies der zuständige Träger gemäß Anhang 2 Nummer 3 Buchstabe b Ziffer ii dritter Gedankenstrich ist Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret trzecie,
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau), wenn dies der zuständige Träger gemäß Anhang 2 Nummer 3 Buchstabe b Ziffer ii fünfter Gedankenstrich ist Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret piąte,
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Rentenstelle des Strafvollzugswesens in Warschau), wenn dies der zuständige Träger gemäß Anhang 2 Nummer 3 Buchstabe b Ziffer ii fünfter Gedankenstrich ist Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret piąte,
1 | 22.1.2004 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie | Odroczenie rozłożonej na raty płatności,Płatne od 30 stycznia 2004 r. do 30 maja 2009 r. | 24011 | 4274 | 1 | 22.1.2004 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie | Odroczenie rozłożonej na raty płatności,Płatne od 30 stycznia 2004 r. do 30 maja 2009 r. | 24011 | 4274 |
(62) Następnie Polska jednoznacznie stwierdziła, w odniesieniu do restrukturyzacji należności publicznoprawnych zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 5a, że prezes ARP uzyskał zgodę Operatora w dniu 23 kwietnia 2004 r. oraz zgodę zainteresowanych wierzycieli odpowiednio: w dniu 3 marca 2004 r., ze strony PFRON, w dniu 10 marca 2004 r. (warunkową) — ZUS, w dniu 26 lutego 2004 r. — Podkarpackiej Izby Skarbowej [6], w dniu 4 marca 2004 r. — marszałka województwa podkarpackiego, w dniu 12 sierpnia 2004 r. — marszałka województwa pomorskiego oraz w dniu 29 grudnia 2004 r. ze strony wojewody pomorskiego. (62) Następnie Polska jednoznacznie stwierdziła, w odniesieniu do restrukturyzacji należności publicznoprawnych zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 5a, że prezes ARP uzyskał zgodę Operatora w dniu 23 kwietnia 2004 r. oraz zgodę zainteresowanych wierzycieli odpowiednio: w dniu 3 marca 2004 r., ze strony PFRON, w dniu 10 marca 2004 r. (warunkową) — ZUS, w dniu 26 lutego 2004 r. — Podkarpackiej Izby Skarbowej [6], w dniu 4 marca 2004 r. — marszałka województwa podkarpackiego, w dniu 12 sierpnia 2004 r. — marszałka województwa pomorskiego oraz w dniu 29 grudnia 2004 r. ze strony wojewody pomorskiego.
Anschrift: Plac Ratuszowy 58 PL-58-500 Jelenia Góra | Adres: Plac Ratuszowy 58 PL-58-500 Jelenia Góra |
Anschrift: Plac Trzech Krzyży 3/5 PL-Warszawa | Adres: Plac Trzech Krzyży 3/5 PL-Warszawa |
Plac Zwycięstwa 3, PL-76-200 Słupsk | Plac Zwycięstwa 3, PL-76-200 Słupsk |
Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Beschluss des Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie vom 22. Juni 2005 in dem Rechtsstreit Maciej Brzeziński gegen Direktor Izby Celnej w Warszawie Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanym dnia 22 czerwca 2005, w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie
Der Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polen) ersucht den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 22. Juni 2005, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 9. August 2005, in dem Rechtsstreit Maciej Brzeziński gegen Direktor Izby Celnej w Warszawie um Vorabentscheidung über folgende Fragen: W dniu 9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Polska), wydanym w dniu 22 czerwca 2005 w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.
Plac Trzech Krzyży 3/5 Plac Trzech Krzyży 3/5
Polen | 1.Rynek podstawowy (Amtlicher Handel) | 1. und 2.Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warschauer Börse) | Komisja Papierów Wartościowych i Gield (Polnische Wertpapier- und Börsenkommission) | Polska | 1.Rynek podstawowy | 1 i 2Warszawska Giełda Papierów Wartościowych | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd |