Gesuchter Begriff Pixel cars hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Pixel cars MangaCars

DE PL Übersetzungen für pixel

DE PL Übersetzungen für cars

DE Phrasen mit pixel cars PL Übersetzungen
einer maximalen Auflösung von 1680 × 1050 Pixel o rozdzielczości 1680 × 1050 pikseli,
Bei allen Transaktionen nach dem Beschluss 2008/615/JI beträgt die Abtastrate 500 Pixel/Inch oder 19,68 Pixel/mm. W odniesieniu do wszystkich transakcji zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW proporcja wynosi 500 pikseli/cal lub 19,68 pikseli/mm.
Enthält es „0“, so wurde das Bild mit der bevorzugten Scan-Rate von 19,68 Pixel/mm (500 Pixel/Inch) abgetastet. Jeżeli zawiera symbol „0”, to obraz został pobrany w preferowanej rozdzielczości 19,68 pikseli/mm (500 pikseli/cal).
eine Distanz von 0,064″ (der 32. Pixel); Odległość wynosząca .064'' (32. piksel),
Eine „1“ in diesem Feld bedeutet Pixel/Inch, eine „2“ steht für Pixel/cm. „1” w tym polu oznacza ilość pikseli na cal, a „2” oznacza ilość pikseli na centymetr.
Feld 9.131: Horizontal pixel scale (HPS) Pole 9.131: skala pikseli poziomych (Horizontal Pixel Scale – HPS)
Feld 9.132: Vertical pixel scale (VPS) Pole 9.132: skala pikseli pionowych (Vertical Pixel Scale – VPS)
Feld 13.009: Horizontal pixel scale (HPS) Pole 13.009: skala pikseli poziomych (HPS)
Feld 13.010: Vertical pixel scale (VPS) Pole 13.010: skala pikseli pionowych (VPS)
Feld 13.012: Bits per pixel (BPX) Pole 13.012: ilość bitów na piksel (Bits per Pixel – BPX)
Feld 15.009: Horizontal pixel scale (HPS) Pole 15.009: skala pikseli poziomych (HPS)
Feld 15.010: Vertical pixel scale (VPS) Pole 15.010: skala pikseli pionowych (VPS)
Feld 15.012: Bits per pixel (BPX) Pole 15.012: ilość bitów na piksel (BPX)
Mopeds, motorbikes, cars etc. motorynki, motorowery, samochody itd.
die Steuerung der Pixel-Adressierung sterowania adresowaniem pikseli
Proton Cars United Kingdom Ltd. Proton Cars United Kingdom Ltd.
einer Auflösung von 324 × 256 Pixel, o rozdzielczości 324 × 256 pikseli,
einer Auflösung von 324 × 256 Pixel, o rozdzielczości 324 × 256 pikseli,
einer nativen Bildschirmauflösung von 1024 × 768 Pixel, natywną rozdzielczość 1024 × 768 pikseli,
einer Auflösung von 1200 × 1600 Pixel, rozdzielczość 1200 × 1600 pikseli,
einer nativen Bildschirmauflösung von 1440 × 900 Pixel, natywną rozdzielczość 1440 × 900 pikseli,
bedeutet eine Auflösung von 2048 × 1080 Pixel. DCI to specyfikacja DCI, początkowo określona dla rynku USA w 2005 r. w ramach wspólnego przedsięwzięcia głównych podmiotów amerykańskich z branży filmowej (Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal i Warner Bros. Studios) pod nazwą Digital Cinema Initiatives.
Caterham Cars Ltd Caterham Cars Ltd.
Lotus Cars Ltd Lotus Cars Ltd.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
eine native Bildschirmauflösung von 1920 × 1080 Pixel, natywną rozdzielczość matrycy 1920 × 1080 pikseli,
Caterham Cars Ltd. Caterham Cars Ltd.
Lotus Cars Ltd. Lotus Cars Ltd.
Proton Cars UK Ltd. Proton Cars UK Ltd.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Rolls-Royce Motor Cars Ltd.