Gesuchter Begriff Pittsburgh hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Pittsburgh Pittsburgh
DE Phrasen mit pittsburgh PL Übersetzungen
Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pennsylvania; Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pensylwania
G20-Gipfel in Pittsburgh: Finanzinstitute zur Verantwortung ziehen Szczyt G20 w Pittsburghu: remanent w instytucjach finansowych
G20-Gipfel in Pittsburgh: Finanzinstitute zur Verantwortung ziehen Komisja odpowie na interpelacje poselskie na temat rozwoju branży mleczarskiej.
G20-Gipfel in Pittsburgh: Finanzinstitute zur Verantwortung ziehen Dziesięć wydarzeń wrześniowej sesji w Strasburgu: zdjęcia
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września)
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) Szczyt G-20 w Pittsburgu (24-25 września)
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) (Aussprache) Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) (debata)
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) (eingereichte Entschließungsanträge) Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) (złożone projekty rezolucji)
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) (Abstimmung) Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) (głosowanie)
zum Gipfeltreffen der G20 in Pittsburgh ( B7-0085/2009 ) , w sprawie szczytu grupy G20 w Pittsburghu ( B7-0085/2009 ) ,
G20-Gipfel in Pittsburgh (24./25. September 2009) - Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) -
Das Parlament wird die Ergebnisse des G20-Gipfels in Pittsburgh am 24. und 25. September bewerten. Parlament wypowie się na temat wyników Szczytu G-20, który odbył się 24 i 25 wrześniPittsburghurghu.
– unter Hinweis auf die Kommuniqués der G20 auf ihren Gipfeltreffen in Washington, London und Pittsburgh, – uwzględniając komunikaty wydane na szczytach G20 w Waszyngtonie, Londynie Pittsburghghu,
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen und Vereinbarungen der G20-Gipfel von London, Pittsburgh, Toronto und Seoul, – uwzględniając wnioski i porozumienia ze szczytu grupy G20 w LondyniePittsburghghu, Toronto i Seulu,
zum Gipfeltreffen der G20 in Pittsburgh w sprawie szczytu grupy G20 w Pittsburghu
PE428.636v01-00 B7‑0032/2009 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gipfeltreffen der G20 iPittsburghgh PE428.636v01-00 B7‑0032/2009 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu grupy G20 Pittsburghghu
zum Gipfeltreffen der G20 am 24./25. September 2009 in Pittsburgh w sprawie szczytu G20 w Pittsburgu w dniach 24-25 września 2009 r.
zum Gipfeltreffen der G20 am 24./25. September 2009 in Pittsburgh w sprawie szczytu grupy G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.
zum G20-Gipfeltreffen in Pittsburgh vom 24./25. September 2009 w sprawie szczytu grupy G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.
PE428.689v01-00 B7‑0085/2009 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gipfeltreffen der G20 iPittsburghgh PE428.689v01-00 B7‑0085/2009 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu grupy G20 Pittsburghghu
zum Gipfeltreffen der G20 vom 24./25. September 2009 in Pittsburgh w sprawie szczytu G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des UN-Gipfeltreffens vom 24. September 2009 in Pittsburgh, – uwzględniając konkluzje szczytu ONZ Pittsburghghu z dnia 24 września 2009 r.,
unter Hinweis auf die Kommuniqués der G20 auf ihren Gipfeltreffen in Washington, London und Pittsburgh, uwzględniając komunikaty wydane na szczytach G20 w Waszyngtonie, Londynie Pittsburghghu,
unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen und Vereinbarungen der G20-Gipfel von London, Pittsburgh, Toronto und Seoul, uwzględniając wnioski i porozumienia ze szczytu grupy G20 w LondyniePittsburghghu, Toronto i Seulu,
zum Gipfeltreffen von Pittsburgh vom 24.-25. w sprawie szczytu grupy G20 w Pittsburgu w dniach 24–25 września 2009 r.
PL Polnisch DE Deutsch
Pittsburgh Pittsburgh