Gesuchter Begriff Pittodrie Stadium hat 2 Ergebnisse

DE PL Übersetzungen für stadium

DE Phrasen mit pittodrie stadium PL Übersetzungen
STATEL/STADIUM wird durch eDamis ersetzt, sobald die neue Version des STADIUM-Client-Programms vorliegt. STATEL/STADIUM zostanie zastąpiony przez eDamis po udostępnieniu nowej wersji programu STADIUM-Client.
Die Angabe der Kennnummer ist in diesem Stadium freigestellt. Na tym etapie nie jest obowiązkowe podawanie numeru identyfikacyjnego.
Stadium Etap
Stadium A Etap A
Stadium B Etap B
Stadium C Etap C
Stadium D Etap D
Stadium E Etap E
Stadium der Embryonalenwicklung Stadium rozwoju embrionalnego
Stadium des Lebenszyklus Stadium rozwoju
Einigung im Stadium der ersten Lesung des Europäischen Parlaments Porozumienie na etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim
Einigung im Stadium des gemeinsamen Standpunkts Porozumienie na etapie wspólnego stanowiska Rady
Einigung im Stadium des gemeinsamen Standpunkts Porozumienie na etapie wspólnego stanowiska Rady
Einigung im Stadium des gemeinsamen Standpunkts Odnośne postanowienia znajdują się w załączniku 1.
Interphasezellen Zellen, die sich nicht im Stadium der Mitose befinden. Komórki w interfazie komórki nie w fazie mitozy.
CeDo griff diesen Punkt im endgültigen Stadium wieder auf. CeDo odniosło się ponownie do powyższej kwestii na ostatecznym etapie.
Stadium | | | (del.) | Stadium | | | (del.) |