Gesuchter Begriff Pirc-Ufimzew-Verteidigung hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit pirc-ufimzew-verteidigung PL Übersetzungen
Minister für Verteidigung Obrona
Verteidigung Obrona
Verteidigung Działalność w zakresie obrony narodowej
Verteidigung obrona
Verteidigung Obrona narodowa
Verteidigung Usługi w zakresie obrony
Stellvertretender Minister für Verteidigung obrona
Stellvertretender Minister für Verteidigung wiceminister obrony
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Administracja państwowa i obrona; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Ministerium für Verteidigung minister obrony
(Ministerium für Verteidigung) (Ministerstwo Obrony)
Militärische Verteidigung Usługi obrony wojskowej
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, administracja publiczna i sektor obrony; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
Verteidigung, militärische Verteidigung und zivile Verteidigung Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w dziedzinie obrony cywilnej
Löschpumpe zur Verteidigung einsetzen. Uruchomić środki obrony związane z pompami pożarowymi.
Stellvertretender Minister der Verteidigung Wiceminister obrony.
Stellvertretender Minister der Verteidigung Wiceminister obrony
Minister der nationalen Verteidigung minister obrony narodowej
Recht auf Verteidigung Prawo do obrony
Verteidigung und Sicherheit Obronność i bezpieczeństwo
Verteidigung der Immunität Europejskie rynki łączności elektronicznej
Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona
Verteidigung der parlamentarischen Immunität Ochrona immunitetu parlamentarnego
Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
Verteidigung des Subsidiaritätsprinzips (Abstimmung) Ochrona zasady subsydiarności (głosowanie)