Gesuchter Begriff Pippin der Ältere hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für pippin

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)
DE Phrasen mit pippin der ältere PL Übersetzungen
[Ältere Rechte Dritter] Ältere Rechte Dritter bleiben unberührt. [Prawa pierwszeństwa osób trzecich] Prawa pierwszeństwa osób trzecich nie zostają naruszone.
Cox's orange pippin und Mutanten Cox's orange pippin i mutacje
Cox's orange pippin und Mutanten Cox’s orange pippin i mutacje
Rot gefärbte Mutanten der Sorte Cox's Orange Pippin, z.B.: Odmiany Cox's Orange Pippin o czerwonym wybarwieniu, na przykład:
ältere Nadeln Starsze igliwie
Hilfsmittel für ältere Leute Sprzęt dla osób starszych
für ältere Menschen Dla osób starszych
Rot gefärbte Mutanten der Sorte Cox's Orange Pippin z. B.: Odmiany Cox’s Orange Pippin o czerwonym wybarwieniu, na przykład:
Davon: ältere Braunkohle W tym: „Czarny lignit”
Rot gefärbte Mutanten der Sorte Cox's Orange Pippin, z. B.: Odmiany Cox's Orange Pippin o czerwonym wybarwieniu, na przykład:
Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen Młodzież, dorośli i osoby starsze
Mutanten der Sorte Cox's Orange Pippin, z. B.: Mutanty Cox’s orange pippin np.
Erwachsene und ältere Menschen Dorośli i osoby starsze
b) in bezug auf die ältere Marke oder das ältere Recht, auf denen der Widerspruch beruht, b) w odniesieniu do wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa, na których opiera się sprzeciw:
- ältere Menschen im Erwerbsleben; - osoby starsze a aktywność zawodowa;
Langzeitpflege für ältere Menschen Długookresowa opieka nad osobami w podeszłym wieku
Ältere Arbeitnehmer Pracujący seniorzy
45. erinnert daran, dass ältere Menschen keine einheitliche Kategorie sind, und betont insbesondere, dass ältere Frauen und ältere Menschen aus ethnischen Minderheiten einer mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt sind; 45. przypomina, że starsi ludzie nie stanowią jednorodnej kategorii, podkreśla przede wszystkim, że starsze kobiety i starsi ludzie należący do mniejszości etnicznych mogą paść ofiarą różnego typu dyskryminacji;
Ältere Menschen – Pflegezeit Osoby starsze – urlop opiekuńczy
ältere Menschen und alternatywnych możliwości
erinnert daran, dass ältere Menschen keine einheitliche Kategorie sind, und betont insbesondere, dass ältere Frauen und ältere Menschen aus ethnischen Minderheiten einer mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt sind; przypomina, że starsi ludzie nie stanowią jednorodnej kategorii; podkreśla przede wszystkim, że starsze kobiety i starsi ludzie należący do mniejszości etnicznych mogą paść ofiarą różnego typu dyskryminacji;