Gesuchter Begriff Pelagische Inseln hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit pelagische inseln PL Übersetzungen
Pelagische Bestände Zasoby Pelagiczne;
Pelagische Arten (Hering, Sprotte) Gatunki pelagiczne (śledź, szprot)
Pelagische Arten Gatunki pelagiczne
Pelagische Arten Pelagiczne
Siremar betreibt lokale Verbindungen zwischen den sizilianischen Häfen und den kleineren Inseln der Umgebung (Äolische, Pelagische und Ägadische Inseln, Ustica und Pantelleria). Siremar utrzymuje połączenia o charakterze lokalnym pomiędzy portami Sycylii a okalającymi ją wyspami mniejszymi (Wyspy EolsWyspy Pelagijskiejskie, Egady, Ustica i Pantelleria).
Pelagische Fische Gatunki pelagiczne
Pelagische Fische Ryby pelagiczne (NS)
Pelagische Schleppnetze Włoki pelagiczne
Pelagische Schleppnetze pelagiczny włok pelagiczny
pelagische Schleppnetze (allgemein) Włoki pelagiczne (nieokreślone)
pelagische Fische Ryby pelagiczne (NS)
pelagische Schleppnetze Włoki pelagiczne
Pelagische Scherbrettnetze Włoki pelagiczne
Pelagische Scherbrettnetze Włok rozpornicowy pelagiczny
Pelagische Scherbrettnetze Włoki rozpornicowe — pelagiczne
Pelagische Scherbrettnetze zestaw dwuwłokowy
Pelagische Zweischiffnetze Tuka pelagiczna
pelagische Gespannschleppnetze Tuki
Pelagische Fischerei — Kapazitätsbeschränkung Połowy gatunków pelagicznych – ograniczenia zdolności połowowej
Pelagische Fischerei — Kapazitätsbeschränkung Połowy gatunków pelagicznych – ograniczenie zdolności połowowej
Pelagische Fischerei – Kapazitätsbeschränkung Połowy gatunków pelagicznych – ograniczenia zdolności połowowej
Pelagische Fischerei – Kapazitätsbeschränkung Połowy gatunków pelagicznych – ograniczenie zdolności połowowej
Pelagische Fischerei – TACs Połowy gatunków pelagicznych – TAC
Pelagische Trawler Trawlery do połowów pelagicznych
Pelagische oder halb-pelagische Schleppnetze Włoki pelagiczne lub denno-pelagiczne
PELAGISCHE FROSTERTRAWLER TRAWLERY ZAMRAŻALNIE DO POŁOWÓW GATUNKÓW PELAGICZNYCH
Nichtindustrielle pelagische Fischerei Nord Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy; połowy pelagiczne
Pelagische Zweischiffschleppnetze Tuka pelagiczna
Pelagische Zweischiffschleppnetze Tuki pelagiczne
Pelagische Zweischiffschleppnetze tuki pelagiczne
Martinique: Pelagische Arten. Martynika: Gatunki pelagiczne.
Pelagische Arten. Gatunki pelagiczne.
Pelagische Zweischiffschleppnetze (Sonstige) Tuki pelagiczne (inne)
Pelagische Schleppnetze und pelagische Zweischiffschleppnetze Włok pelagiczny i tuka pelagiczna
Pelagische Scherbrettnetze und pelagische Zweischiffschleppnetze (einschl. TR3) Włok rozpornicowy pelagiczny i tuka pelagiczna (w tym TR3)
- Kleine pelagische Arten (pelagische Gefriertrawler): bis zu 22 Lizenzen. - Małe gatunki pelagiczne (trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych): maksymalnie 22 licencje.