Gesuchter Begriff Pelagial hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Pelagial Pelagial
DE Phrasen mit pelagial PL Übersetzungen
„Stellnetz“ ein aus einer einzigen Netzwand bestehendes, durch Schwimmer und Senker senkrecht im Wasser gehaltenes Netz, das am Meeresboden verankert ist oder verankert werden kann und dicht über dem Grund gehalten wird oder im Pelagial schwebt; „sieć skrzelowa denna” oznacza każdą sieć składającą się z jednego kawałka siatki utrzymywaną pionowo w wodzie za pomocą pływaków i obciążników, przymocowaną do dna morskiego lub której przymocowanie do dna jest możliwe w dowolny sposób, i utrzymującą narzędzie w miejscu tuż przy dnie lub unoszącą się w kolumnie wodnej;
Sie kann vertikal oder horizontal zur Meeresoberfläche ausgebracht werden und am oder in der Nähe des Meeresgrunds (Grundleine) ausgelegt werden oder im Pelagial oder in der Nähe der Oberfläche (Oberflächen-Langleine) treiben; Mogą być stosowane pionowo lub poziomo do powierzchni morza; mogą być wystawione na dnie lub blisko dna (takla kotwiczona) albo mogą dryfować w toni wodnej lub tuż pod powierzchnią (takla powierzchniowa);
„Kiemennetze“ Reihen einfacher, doppelter oder dreifacher Netzwände, die senkrecht, in der Nähe der Oberfläche, im Pelagial oder am Meeresgrund eingesetzt werden und in denen sich Fische mit den Kiemen verfangen, sich verwickeln oder verstricken. Pławnice to sieci pojedynczych, podwójnych lub potrójnych ścian siatki ustawionych pionowo, blisko powierzchni, w toni wodnej lub na dnie; w sieci te ryby zaczepiają się skrzelami, zaplątują się lub utykają w ich oczkach.
„Kiemennetze“ Reihen einfacher, doppelter oder dreifacher Netzwände, die senkrecht, in der Nähe der Oberfläche, im Pelagial oder am Meeresgrund eingesetzt werden und in denen sich Fische mit den Kiemen verfangen, sich verwickeln oder verstricken. Sieci skrzelowe to sieci pojedynczych, podwójnych lub potrójnych ścian siatki ustawionych pionowo, blisko powierzchni, w toni wodnej lub na dnie; w sieci tej ryby zaczepiają się skrzelami, zaplątują się lub utykają w ich oczkach.
Artenverschiebungen in der Florazusammensetzung, z. B. Verhältnis Kieselalgen zu Flagellaten, Verschiebungen vom Benthos zum Pelagial sowie durch menschliche Aktivitäten verursachte störende Wasserblüten/toxische Algenblüten (z. B. Cyanobakterien) (5.2.4) Zmiany dotyczące gatunków w składzie gatunkowym roślin, takie jak zmiana stosunku okrzemków do wiciowców, zmiana ilości gatunków bentosowych na korzyść pelagicznych oraz występowanie zakwitów szkodliwych/toksycznych glonów (np. cyjanobakterii) w wyniku działalności człowieka (5.2.4).
(l) „verankertes Schwebenetz“ ein Kiemennetz, dass am Meeresboden verankert ist oder verankert werden kann und im Pelagial bis an die Meeresoberfläche schwebt; (l) „sieć zakotwiczona” oznacza sieć przymocowaną lub z możliwością przymocowania do dna morskiego w dowolny sposób i unoszącą się w kolumnie wodnej sięgającej powierzchni morza;
PL Polnisch DE Deutsch
Pelagial Pelagial