Gesuchter Begriff Organ der Rechtspflege hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für organ

Organ (n) [Teil] {n} organ (n) {m} [Teil]
Organ (n) [Biologie] {n} narząd (n) {m} [Biologie]
Organ (n) [Angelegenheit] {n} organ (n) {m} [Angelegenheit]
Organ (n) [Zeitung] {n} organ (n) {m} [Zeitung]
Organ {n} narzšd {m}
Organ {n} Narząd

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für rechtspflege

DE Phrasen mit organ der rechtspflege PL Übersetzungen
Rechtspflege Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo
Besteht nach nationalen Rechtsvorschriften Geheimhaltungspflicht bei der Untersuchung, so unterliegt die Übermittlung dieser Angaben einer Genehmigung durch das zuständige Organ der Rechtspflege. Jeżeli krajowe przepisy zawierają klauzulę o zachowaniu poufności dochodzeń, przekazanie tych informacji następuje za zgodą właściwego organu sądowego.
Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung Usługi na rzecz całego społeczeństwa
Rechtspflege/Justiz Wymiar sprawiedliwości
Gewährleistung einer geordneten Rechtspflege durch Vermeidung von Kompetenzkonflikten, zagwarantowania prawidłowego stosowania prawa poprzez unikanie sporów o właściwość;
Gewährleistung einer geordneten Rechtspflege durch Vermeidung von Kompetenzkonflikten; zagwarantowania prawidłowego stosowania prawa przez unikanie sporów o właściwość;
Besteht nach den nationalen Rechtsvorschriften Geheimhaltungspflicht bei der Voruntersuchung, so unterliegt die Übermittlung dieser Angaben einer Genehmigung durch das zuständige Organ der Rechtspflege. W przypadku gdy przepisy krajowe przewidują poufność postępowania, przekazanie informacji następuje za zgodą właściwego organu sądowego.
Rechtspflege-/Justizdienstleistungen Usługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa
Rechtspflege-/Justizdienstleistungen Usługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa
in sonstigen besonderen Fällen, wenn eine geordnete Rechtspflege es erfordert. w innych szczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. § 2.
in sonstigen besonderen Fällen, wenn eine geordnete Rechtspflege es erfordert. w innych szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego prawidłowy przebieg postępowania.
(3) Besteht nach den einzelstaatlichen Vorschriften Geheimhaltungspflicht bei der Voruntersuchung, so unterliegt die Übermittlung der Angaben einer Genehmigung durch das zuständige Organ der Rechtspflege. 3. Jeśli przepisy prawa krajowego przewidują zachowanie poufnego charakteru dochodzenia, przekazywanie informacji podlega zatwierdzeniu przez właściwy sąd.
(3) Besteht nach den einzelstaatlichen Vorschriften Geheimhaltungspflicht bei der Voruntersuchung, so unterliegt die Übermittlung der Angaben einer Genehmigung durch das zuständige Organ der Rechtspflege. 3. Jeśli przepisy prawa krajowego przewidują poufność dochodzenia, to przekazywanie informacji podlega zezwoleniu przez właściwy sąd.
2. Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis der Rechtssysteme und der Rechtspflege der Mitgliedstaaten in Zivilsachen; 2. poprawę wzajemnej znajomości systemów prawnych i sądowych Państw Członkowskich w sprawach cywilnych;
d) Gewährleistung einer geordneten Rechtspflege durch Vermeidung von Kompetenz­konflikten. d) zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez zapobieganie kolizji jurysdykcji.
· Gewährleistung einer geordneten Rechtspflege durch Vermeidung von Kompetenz­konflikten, · zagwarantowania prawidłowego stosowania prawa poprzez unikanie sporów o właściwość,
Die vorbeugende Rechtspflege steht somit eigenständig neben der streitigen Rechtspflege. Sądownictwo prewencyjne istnieje w ten sposób autonomicznie obok sądownictwa procesowego .
Gewährleistung einer geordneten Rechtspflege durch Vermeidung von Kompetenzkonflikten, · zagwarantowania prawidłowego stosowania prawa poprzez unikanie sporów o właściwość,
, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości