Gesuchter Begriff offensiv hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
offensiv (a) [angriffslustig] agresywny (a) [angriffslustig]
offensiv (a) [angriffslustig] ofensywny (a) [angriffslustig]
DE Phrasen mit offensiv PL Übersetzungen
Auch wenn es vielfältige Misserfolge in den letzten Jahrzehnten gegeben habe, dürfe die EU-Kommission nicht nachlassen und müsse das Problem offensiv angehen. Dlatego uznano, że należy odpowiednio zmniejszyć uciążliwe skutki wprowadzenia VIS na zewnętrznych graniach UE.
G. in Kenntnis der besonderen Risikoumstände für Kreditvergaben in vielen Entwicklungsländern, denen das EIB-Management offensiv begegnen können muss, G. mając świadomość szczególnych warunków ryzyka w przypadku udzielania kredytów w wielu krajach rozwijających się, którym EBI musi aktywnie stawiać czoła,
Die EU muss offensiv für die Menschenrechte von Frauen eintreten . UE musi aktywnie stawać w obronie kobiet i ich praw.
10. fordert die Kommission auf, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) als Finanzierungsinstrument offensiv zu unterstützen und die Mitgliedstaaten nicht unterschiedlich zu behandeln; unterstützt dabei ausdrücklich die Möglichkeiten, die Jessica, Jeremy und Jasper dafür bieten; unterstützt den Vorschlag der Kommission für eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) bei der Finanzierung der Umsetzung der Kohäsionspolitik; 10. wzywa Komisję do aktywnego wspierania partnerstw publiczno-prawnych jako instrumentu finansowego oraz do równego traktowania państw członkowskich; popiera w tym kontekście zdecydowanie możliwości oferowane przez instrumenty finansowe Jessica, Jeremy i Jasper; popiera propozycję Komisji w sprawie roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i wkładu w finansowanie wdrażania polityki spójności;
9. ist der Ansicht, dass der Kommission die Missbrauchsaufsicht im Hinblick auf die Einhaltung der Wettbewerbsregeln der EG obliegt und dass sie die bestehenden rechtlichen Unsicherheiten offensiv beseitigen muss; 9. uważa, że Komisja jest odpowiedzialna za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wspólnotowych zasad konkurencji i że musi ona zdecydowanie usuwać istniejące niepewne kwestie prawne;
6. ermahnt die Kommission, trotz vielfältiger Misserfolge in den letzten Jahrzehnten nicht nachzulassen, das Problem offensiv anzugehen; 6. zachęca Komisję, żeby nie rezygnowała z ofensywnego podejścia do problemu mimo różnych niepowodzeń w ostatnich dziesięcioleciach;
48. ist der Ansicht, dass eine aktive Politik zur Förderung und Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur mit geringen Umweltauswirkungen in der Gemeinschaft ein Kernstück einer Politik ist, mit der die Importabhängigkeit im Bereich der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse verringert, der Sektor innerhalb der Europäischen Union gefördert und eine stark wachsende Nachfrage durch ein umfangreicheres und breiter gefächertes Angebot gedeckt wird; betont in diesem Zusammenhang, dass offensiv die Erforschung und Entwicklung europäischer Aquakulturerzeugnisse betrieben werden muss; 48. uważa, że oparta na zasadzie dobrowolności polityka pomocy na rzecz rozwoju zrównoważonej akwakultury wspólnotowej mającej ograniczony wpływ środowiskowy jest jednym z kluczowych punktów polityki mającej na celu ograniczenie zależności od przywozu w sektorze produktów rybołówstwa i akwakultury, wspieranie działalności wewnątrz Unii Europejskiej oraz zaspokojenie silnie rosnącego popytu poprzez bogatszą i bardziej zróżnicowaną ofertę; podkreśla w związku z tym konieczność położenia dużego nacisku na badania naukowe i rozwój w dziedzinie europejskich produktów akwakultury;
Die Union darf nicht weiter auf ein Wachstum in anderen Weltregionen setzen, sondern muss seine eigenen Interessen ebenso wie seine Werte auf internationaler Bühne offensiv vertreten. Unia nie może dłużej stawiać na wzrost w innych regionach świata i musi potwierdzić własne interesy, ale także własne wartości na szczeblu globalnym.
Hier dürfte das Gesetz eine überzeugende Wirkung gehabt und die Unternehmen veranlasst haben, von sich aus offensiv Maßnahmen zu ergreifen, um die darin festgelegten Ziele zu erreichen. Ustawa miała prawdopodobnie skutek perswazyjny, który spowodował, że przedsiębiorstwa wykazały proaktywność i podjęły dobrowolne środki, aby osiągnąć cele wyznaczone w ustawie.
Sehr viel intelligenter wäre es, offensiv aufzutreten und Verbesserungsvorschläge einzubringen. W tym świetle zaprezentowane tu stanowisko jest wyjątkowo nieustępliwe i sztywne.
Sehr viel intelligenter wäre es, offensiv aufzutreten und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Oznacza to, po pierwsze, więcej kompetencji dla Unii, więcej metody wspólnotowej, po trzecie, wzmocnienie instytucji wspólnotowych.
in Kenntnis der besonderen Risikoumstände für Kreditvergaben in vielen Entwicklungsländern, denen das EIB-Management offensiv begegnen können muss, mając świadomość szczególnego ryzyka, z jakim wiąże się udzielanie kredytów w wielu krajach rozwijających się, któremu EBI musi aktywnie stawiać czoła,
fordert die Kommission auf, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) als Finanzierungsinstrument offensiv zu unterstützen und die Mitgliedstaaten nicht unterschiedlich zu behandeln; unterstützt dabei ausdrücklich die Möglichkeiten, die die Jessica - Initiative ("Joint European Support for Sustainable Investments in City Areas"), die Jeremie - Initiative ("Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste bis mittlere Unternehmen) und die Jasper s - Initiative (Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten in europäischen Regionen) dafür bieten; unterstützt den Vorschlag der Kommission für eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank bei der Finanzierung der Umsetzung der Kohäsionspolitik; wzywa Komisję do aktywnego wspierania partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentu finansowego oraz do równego traktowania państw członkowskich; popiera w tym kontekście zdecydowanie możliwości oferowane przez programy Jessica, Jeremy i Jasper; popiera wniosek Komisji w sprawie roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu wdrażania polityki spójności;
ermahnt die Kommission, trotz vielfältiger Misserfolge in den letzten Jahrzehnten nicht nachzulassen, das Problem offensiv anzugehen; zachęca Komisję, żeby nie rezygnowała z ofensywnego podejścia do problemu mimo różnych niepowodzeń w ostatnich dziesięcioleciach;
ist der Ansicht, dass eine aktive Politik zur Förderung und Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur mit geringen Umweltauswirkungen in der Gemeinschaft ein Kernstück einer Politik ist, mit der die Importabhängigkeit im Bereich der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse verringert, der Sektor innerhalb der Europäischen Union gefördert und eine stark wachsende Nachfrage durch ein umfangreicheres und breiter gefächertes Angebot gedeckt wird; betont in diesem Zusammenhang, dass offensiv die Erforschung und Entwicklung europäischer Aquakulturerzeugnisse betrieben werden muss; uważa, że oparta na zasadzie dobrowolności polityka pomocy na rzecz rozwoju zrównoważonej akwakultury wspólnotowej mającej ograniczony wpływ środowiskowy jest jednym z kluczowych punktów polityki mającej na celu ograniczenie zależności od przywozu w sektorze produktów rybołówstwa i akwakultury, wspieranie działalności wewnątrz Unii Europejskiej oraz zaspokojenie silnie rosnącego popytu poprzez bogatszą i bardziej zróżnicowaną ofertę; podkreśla w związku z tym konieczność położenia dużego nacisku na badania naukowe i rozwój w dziedzinie europejskich produktów akwakultury;
Man müsse das weithin vorhandene und tief sitzende Unbehagen an der EU angehen und offensiv aufarbeiten. Szczególnie zadowolona jestem, że w tym 12-tym punkcie znalazł się zapis o solidarności w dziedzinie energetyki, to bardzo ważne dla mojego państwa.