Gesuchter Begriff Offener Standard hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für standard

Standard {m} norma {f}
Standard (n adj) [level of quality] {m} standard (n adj) [level of quality]
Standard (n adj) [something used as a measure] {m} standard (n adj) [something used as a measure]
DE Phrasen mit offener standard PL Übersetzungen
Offener Zugang Otwarty dostęp
Offener Punkt Punkt otwarty
(offener Punkt) (punkt otwarty)
Zugang (offener Punkt) Dostęp (punkt otwarty)
Schliessung offener Punkte Zamknięcie punktów otwartych
offener Brennraum komora otwarta;
LISTE OFFENER PUNKTE WYKAZ PUNKTÓW OTWARTYCH
Offener Punkt. Punkt otwarty.
Austausch von Preisdaten: Diese Norm ist noch ein offener Punkt (siehe Anhang II „Liste offener Punkte“). w przypadku wymiany danych dotyczących taryf: norma ta stanowi w dalszym ciągu punkt otwarty (zob. załącznik II – Wykaz punktów otwartych).
02 Offener Kasten; 02 Opuszczane na bok;
Offener Rahmen, Rahmenbreite Otwarty otwór, szerokość otworu
Offener Rahmen, Rahmenbreite Otwarty otwór, szerokość otworu
Rückstände (Erdöl), offener Turm Pozostałości (ropa naftowa), z kolumny atmosferycznej
‚formeller, offener Standard‘ einen schriftlich niedergelegten Standard, in dem die Anforderungen für die Sicherstellung der Interoperabilität der Software niedergelegt sind; »otwarty standard formalny« oznacza standard określony w formie pisemnej, wyszczególniający specyfikacje wymogów dotyczących sposobu zapewnienia interoperacyjności oprogramowania;
Gesamtzahl offener Positionen Łączna liczba otwartych pozycji
offener Punkt Punkt otwarty
offener Punkt punkt otwarty
ein AIFM offener AIF; ZAFI zarządzający AFI typu otwartego,
Flach/offener Schlitz płytkie/otwarte szczeliny
Offener Dienst Usługa otwarta
Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit) Bieżące początkowe saldo otwarcia (pełna kwota pożyczki)
Offener Saldo Periode 1 Saldo należności za okres 1
Flacher/offener Schlitz Płytkie/otwarte szczeliny
Offener Zugang auf Vorleistungsebene Dostęp hurtowy
offener Brennraum, komora otwarta;
Qualität | Standard | Nicht-Standard (einschl. Granulat) | Standard | Nicht-Standard (einschl. Granulat) | | Gatunek | Standardowy | Inny niż standardowy (w tym granulowany) | Standardowy | Inny niż standardowy (w tym granulowany) | |
Qualität | Standard | Nicht-Standard (einschl. Granulat) | Standard | Nicht-Standard (einschl. Granulat) | | Gatunek | Standardowy | Inny niż standardowy (w tym granulowany) | Standardowy | Inny niż standardowy (w tym granulowany) |
– freiwilliger, offener Beitritt - dobrowolne i otwarte członkostwo;