Gesuchter Begriff Nichteuklidische Geometrie hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für geometrie

Geometrie {f} geometria {f}
Geometrie (n) [branch of mathematics] {f} geometria (n) {f} [branch of mathematics]
Geometrie {f} Geometria
DE Phrasen mit nichteuklidische geometrie PL Übersetzungen
Geometrie, geometria,
Geometrie der Stromabnehmerwippe Geometria ślizgacza pantografu
Geometrie der Schleifstücke Geometria nakładki stykowej
Geometrie der Stromabnehmerwippe; geometria ślizgacza pantografu
Geometrie Geometria
Geometrie geometria
ihrer Geometrie; geometria,
Geometrie-Spezifikation (GeometrySpecificationValue) Specyfikacja geometrii (GeometrySpecificationValue)
Geometrie der Flurstücksgrenze. Geometria granicy katastralnej.
Geometrie des Katasterbezirks. Geometria obszaru katastralnego.
Darstellung der Geometrie Reprezentacja geometrii
Technik, Geometrie, technologia,
GEOMETRIE DES MESSSCHIRMS UND MESSNETZ GEOMETRIA EKRANU POMIAROWEGO I SIATKA POMIAROWA
GEOMETRIE DES MESSSCHIRMS UND MESSNETZ GEOMETRIA EKRANU POMIAROWEGO I SIATKA POMIAROWA
Geometrie der Oberleitung (4.2.13) Geometria sieci jezdnej (4.2.13)
Geometrie der Oberleitung — 5.2.1.1 Średnia siła nacisku – 5.2.1.2
Geometrie der Stromabnehmerwippe (4.2.8.2.9.2) Geometria ślizgacza pantografu (4.2.8.2.9.2)
GEOMETRIE DER SCHLEIFSTÜCKE GEOMETRIA NAKŁADKI STYKOWEJ
Oberleitung — Gesamtauslegung, Geometrie (4.2.9) Ogólna konstrukcja i geometria sieci trakcyjnej (4.2.9)
Die Geometrie der Küste. Geometria brzegu.
Geometrie der statistischen Vektoreinheit (VectorStatisticalUnitGeometry) Geometria wektorowej jednostki statystycznej (VectorStatisticalUnitGeometry)
Die Geometrie. Geometria.
generalisierte Geometrie geometria zgeneralizowana
Die Geometrie der Gitterzelle. Geometria komórki siatki.
Datentyp zur Gruppierung der 3D-Geometrie eines Gebäudes oder Gebäudeteils und die dieser Geometrie zugeordneten Metadaten. Typ danych grupujący geometrię 3D budynku lub części budynku oraz informacje zawierające metadane dotyczące tej geometrii.
Dem AbstractMonitoringObject zugeordnete Geometrie. Geometria związana z AbstractMonitoringObject.
Die Geometrie der Meeresausdehnung. Geometria zasięgu morskiego.
Geometrie der Isolinien. Geometria izolinii.
Geometrie; geometrię;
Geometrie, Werkstoffe. zastosowane w nich materiały;