Gesuchter Begriff nach hat 13 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
nach (conj prep) [towards] dla (conj prep) [towards]
nach do
nach (prep adj) [in the direction of] do (prep adj) [in the direction of]
nach (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
nach (particle prep adv) [infinitive-marker] do (particle prep adv) [infinitive-marker]
DE Deutsch PL Polnisch
nach dojechać (do)
nach ku
nach (prep adj) [in the direction of] ku (prep adj) [in the direction of]
nach po (Prp.)
nach (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than] po (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than] (Prp.)
nach (prep adv adj n) [indicates a rule followed] według (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
nach (prep adj) [in the direction of] w stronę (prep adj) [in the direction of] (prep adj)
nach (prep adj) [in the direction of] w kierunku (prep adj) [in the direction of] (prep adj)
DE Phrasen mit nach PL Übersetzungen
Nach Geschlecht: 1.12.1; nach Wirtschaftszweigen: 1.12.3; nach großen Wissenschaftszweigen und Geschlecht: 1.12.4.; nach Regionen (NUTS 2): 1.12.5 Według płci: 1.12.1; według działalnoścpogospodarczej: 1.12.3; według głównej dziedziny nauki i płci: 1.12.4; według regionu (NUTS 2): 1.12.5
Nach Tätigkeit: 1.13.1; nach Qualifikation: 1.13.2; nach Wirtschaftszweigen: 1.13.3; nach Regionen (NUTS 2): 1.13.5; nach Größenklassen: 1.13.6 Według zatrudnienia: 1.13.1; według kwalifikacji: 1.13.2; według działalnoścpogospodarczej: 1.13.3; według regionu (NUTS 2): 1.13.5; według klasy wielkości: 1.13.6
Nach Finanzierungsquellen: 1.20.1; nach Kostenarten: 1.20.4; nach Wirtschaftszweigen: 1.20.5; nach Größenklassen: 1.20.6; nach Finanzierungsquellen und Größenklassen: 1.20.7; nach Regionen (NUTS 2): 1.20.10 według źródła funduszy: 1.20.1; według rodzaju kosztów: 1.20.4; według działalnopoi gospodarczej: 1.20.5; według klasy wielkości: 1.20.6; według źródła funduszy i klasyfikacji wielkości: 1.20.7; według regionu (NUTS 2): 1.20.10
Die Datensätze müssen nach geographischer Einheit, nach Tabellen und nach Größenklassen oder nach Sorten zusammengestellt werden. Rekordy klasyfikuje się zgodnie z jednostkami geograficznymi, tabelą oraz klasą wielkości lub odmianą, w podanej kolejności.
Horizontalwinkel: 45° nach außen, nach vorn und nach hinten. Kąt poziomy: 45° na zewnątrzdodo przodu i do tyłu.
Horizontalwinkel: 45° nach außen, nach vorn und nach hinten. Kąt poziomy: 45° na zewnątrzdodo przodu i do tyłu.
Horizontalwinkel: 30° nach innen und nach außen. Kąt poziomy: 30°doo wewnątrz i na zewnątrz.
Horizontalwinkel: 30° nach innen und nach außen. Kąt poziomy, 30°doo wewnątrz i na zewnątrz.
Horizontalwinkel: 30° nach innen und nach außen. Kąt poziomy: 30°doo wewnątrz i na zewnątrz.
Horizontalwinkel: 30° nach innen und nach außen. Kąt poziomy, 30°doo wewnątrz i na zewnątrz.
β 25° nach rechts und nach links. β 25° na prawo i na lewo.
nach außen und nach innen. na zewnątrz idoo wewnątrz.
nach innen und nach außen. do wewnątrz i na zewnątrz.
nach außen, nach vorn und nach hinten. na zewnątrz,w stronęę przodu i w stronę tyłu.
Nach der Prüfung nach 1.1 muss der nach 1.2.1 vorbereitete Scheinwerfer eine Stunde lang nach 1.1.1 in Betrieb sein und ist dann nach 1.1.2 zu prüfen. Po przeprowadzeniu badania, zgodnie z pkt 1.1 powyżej, reflektor pozostaje włączony przez jedną godzinę, zgodnie z pkt 1.1.1, po jego uprzednim przygotowaniu, w sposób określony w pkt 1.2.1 i sprawdzeniu w sposób określony w pkt 1.1.2.
Nach der Prüfung nach 1.1 muss der nach 1.2.1 vorbereitete Scheinwerfer eine Stunde lang nach 1.1.1 in Betrieb sein und ist dann nach 1.1.2 zu prüfen. Po wykonaniu badania zgodnie z pkt 1.1 powyżej światło główne przygotowuje się zgodnie z pkt 1.2.1 i włącza na jedną godzinę zgodnie z pkt 1.1.1, a następnie sprawdza zgodnie z pkt 1.1.2.
Nach der Prüfung nach 1.1 muss der nach 1.2.1 vorbereitete Scheinwerfer eine Stunde lang nach 1.1.1 in Betrieb sein und ist dann nach 1.1.2 zu prüfen. Po przeprowadzeniu badania, zgodnie z pkt 1.1 powyżej reflektor pozostaje włączony przez jedną godzinę, zgodnie z pkt 1.1.1, po jego uprzednim przygotowaniu, w sposób określony w pkt 1.2.1 i sprawdzeniu w sposób określony w pkt 1.1.2.
Horizontalwinkel 25° nach innen und nach außen Kąt poziomy 25°doo wewnątrz i na zewnątrz.
Horizontalwinkel 45° nach außen, nach vorn und nach hinten Kąt poziomy 45° na zewnątrzdodo przodu i do tyłu.
Horizontalwinkel 45° nach vorn und nach hinten. Kąt poziomy 45°doo przodu i do tyłu.
nach hinten und nach vorn: Do tyłu i do przodu:
Horizontalwinkel 30° nach links und nach rechts. Kątpooziomy 30° w lewo i w prawo.
Nach Risikotyp / nach Produkt oder Markttyp Według rodzaju ryzyka / według produktów lub według rodzaju kunku
Nach Risikotyp/nach Produkt oder Markttyp Według rodzaju ryzyka/według produktów lub według rodzaju kunku
Begrenzungen nach vorn und nach oben Ograniczenia w kierunku przednim i górnym
– die Höherstufung von 23 Dauerplanstellen (2 AD12 nach AD15, 11 AD12 nach AD7, 4 AST11 nach AST3, 3 AST11 nach AST1 und 3 AST6 nach AST1); - zmiana stopnia zaszeregowania 23 stanowisk stałych (2 AD12 na AD15, 11 AD12 na AD7, 4 AST11 na AST3, 3 AST11 na AST1 oraz 3 AST6 na AST1)
39. hat ebenfalls beschlossen, die 74 von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 1 AD12 nach AD13, 6 AD11 nach AD12, 4 AD10 nach AD11, 2 AD9 nach AD10, 4 AD8 nach AD9, 3 AD7 nach AD8, 7 AD6 nach AD7, 8 AD5 nach AD6, 3 AST10 nach AST11, 9 AST8 nach AST9, 9 AST7 nach AST8, 3 AST6 nach AST7, 2 AST5 nach AST6, 2 AST4 nach AST5, 1 AST3 nach AST4, 2 AST2 nach AST3, 8 AST1 nach AST2; 39. postanowił także zatwierdzić 74 przesunięcia na wyższy stopień zaszeregowania, o które zwróciły się grupy polityczne: 1 AD12 na AD13, 6 AD11 na AD12, 4 AD10 na AD11, 2 AD9 na AD10, 4 AD8 na AD9, 3 AD7 na AD8, 7 AD6 na AD7, 8 AD5 na AD6, 3 AST10 na AST11, 9 AST8 na AST9, 9 AST7 na AST8, 3 AST6 na AST7, 2 AST5 na AST6, 2 AST4 na AST5, 1 AST3 na AST4, 2 AST2 na AST3, 8 AST1 na AST2;
, nach der Hälfte sowie nach Ablauf pierwszego początkowego okresu, w połowie i po zakończendo dodatkowego
die Höherstufung von 23 Dauerplanstellen (2 AD12 nach AD15, 11 AD12 nach AD7, 4 AST11 nach AST3, 3 AST11 nach AST1 und 3 AST6 nach AST1); zmiana stopnia zaszeregowania 23 stanowisk stałych (2 AD12 na AD15, 11 AD12 na AD7, 4 AST11 na AST3, 3 AST11 na AST1 oraz 3 AST6 na AST1)
hat ebenfalls beschlossen, die 74 von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 1 AD12 nach AD13, 6 AD11 nach AD12, 4 AD10 nach AD11, 2 AD9 nach AD10, 4 AD8 nach AD9, 3 AD7 nach AD8, 7 AD6 nach AD7, 8 AD5 nach AD6, 3 AST10 nach AST11, 9 AST8 nach AST9, 9 AST7 nach AST8, 3 AST6 nach AST7, 2 AST5 nach AST6, 2 AST4 nach AST5, 1 AST3 nach AST4, 2 AST2 nach AST3, 8 AST1 nach AST2; postanowił także zatwierdzić 74 przesunięcia na wyższy stopień zaszeregowania, o które zwróciły się grupy polityczne: 1 AD12 na AD13, 6 AD11 na AD12, 4 AD10 na AD11, 2 AD9 na AD10, 4 AD8 na AD9, 3 AD7 na AD8, 7 AD6 na AD7, 8 AD5 na AD6, 3 AST10 na AST11, 9 AST8 na AST9, 9 AST7 na AST8, 3 AST6 na AST7, 2 AST5 na AST6, 2 AST4 na AST5, 1 AST3 na AST4, 2 AST2 na AST3, 8 AST1 na AST2;