Gesuchter Begriff Mantel hat 12 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Mantel (n) [lang] {m} płaszcz (n) {m} [lang]
Mantel (n) [Hülle] {m} powłoka (n) {f} [Hülle]
Mantel {m} płaszcz {m}
Mantel {m} palto {n}
Mantel (n v) [outer garment covering the upper torso and arms] {m} płaszcz (n v) {m} [outer garment covering the upper torso and arms]
DE Deutsch PL Polnisch
Mantel {m} hermetyzacja (przemysł atomowy)
DE Phrasen mit mantel PL Übersetzungen
Reflektor, Mantel reflektor, płaszczz;
einem Mantel aus einem Stahlrohr, powłokę zewnętrzną uformowaną ze stalowej rurki,
einem Mantel aus einem Stahlrohr, korpusu zewnętrznego wykonanego z rury stalowej,
Gegenstände wie ein Mantel, ein Regenschirm, eine kleine Handtasche, Lesestoff oder eine kleine Kamera gelten nicht als Handgepäck im Sinne dieses Buchstabens. Do celów niniejszego punktu, artykuły takie jakpłaszczcz, parasol, mała torebka lub torebka damska, materiały do czytania lub mały aparat fotograficzny nie są uznawane za bagaż podręczny.
Gegenstände wie ein Mantel, ein Regenschirm, eine kleine Handtasche, Lesestoff oder eine kleine Kamera gelten nicht als Handgepäck im Sinne dieses Buchstabens. Do celów niniejszego punktu artykuły takie, jakpłaszczcz, parasol, mała torebka lub torebka damska, materiały do czytania lub mały aparat fotograficzny nie są uznawane za bagaż podręczny.
Es handelt sich um eine Polyesterfaser mit niedrigem Schmelzpunkt in einer Kern-Mantel-Konfiguration, wobei der Kern aus Polyester und der Mantel aus Copolymer-Polyester besteht. LMP jest włóknem poliestrowym o niskiej temperaturze topnienia, typu otoczka-rdzeń; rdzeń wykonany jest z poliestru, a otoczka z kopolimeru.
Wird die Faser erhitzt, schmilzt der Copolymer-Mantel bei einer niedrigeren Temperatur als der Polyester-Kern, der geschmolzene Mantel fungiert dabei als Klebstoff. Przy ogrzewaniu zewnętrzna otoczka kopolimerowa topi się w niższej temperaturze niż poliestrowy rdzeń, i po roztopieniu działa jak klej.
einem Mantel aus einem Stahlrohr; powłokę zewnętrzną uformowaną ze stalowej tulei;
einem Mantel aus einem Stahlrohr; korpusu zewnętrznego wykonanego z rury stalowej;
einem Mantel aus einem Stahlrohr; powłokę zewnętrzną uformowaną ze stalowej tulei,
einem Mantel aus einem Stahlrohr; korpus zewnętrzny wykonany z rury stalowej,
ein standardmäßiger zylindrischer Behälter mit zylindrischem Mantel, zwei entweder torisch oder elliptisch gewölbten Enden und den erforderlichen Öffnungen; cylindryczny standardowy, składający się z cylindrycznepłaszczszcza, dwóch wypukłych dennic torysferycznych lub eliptycznych oraz odpowiednich otworów;
die Verbindung zwischen Gasrohr oder -schlauch und Fülleinheit, wenn sie mit einem LPG-beständigen Mantel versehen ist und Leckgas direkt ins Freie entweichen kann. połączenia pomiędzy przewodem gazowym sztywnym lub elastycznym a wlewem paliwa, jeżeli połączenie to jest wyposażone na całej długości w osłonę odporną na LPG, a ewentualne wycieki gazu są odprowadzane bezpośrednio do atmosfery.
Die Stumpfschweißnähte am spannungsfesten Mantel dürfen nicht in Zonen mit Profilveränderungen liegen. Spoiny czołowe napłaszczczu odpornym na naprężenia nie mogą znajdować się w obrębie zmiany profilu
Kennzeichnungsschilder müssen am spannungsfesten Mantel fest angebracht werden und dürfen nicht entfernbar sein. Tabliczki identyfikacyjne, jeżeli występują, muszą być przymocowane do korpusu odpornego na naprężenia w sposób uniemożliwiający ich usunięcie.
einem Mantel aus Fluorpolymeren, z powłoką z fluorowanego polimeru,
Andernfalls können ein Exakter Test nach Fisher oder ein Mantel-Haenszel-Test mit Bonferroni-Holm-angepassten p-Werten verwendet werden. W innym przypadku można zastosować test dokładny Fishera lub test Mantela-Haenszela z granicznym poziomem istotności skorygowanym metodą Bonferroniego-Holma.
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 0: Allgemeine Einführung | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 0: Wprowadzenie ogólne | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 1: Vernetzte, elastomere Isoliermischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 1: Izolacyjne mieszanki z usieciowanych elastomerów | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 2-1: Vernetzte, elastomere Mantelmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 2-1: Powłokowe mieszanki z usieciowanych elastomerów | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 2-2: Vernetzte, elastomere Umhüllungsmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 2-2: Powłokowe mieszanki specjalne z usieciowanych elastomerów | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 3: PVC-Isoliermischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 3: Izolacyjne mieszanki polwinitowe | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 4-1: PVC-Mantelmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 4-1: Powłokowe mieszanki polwinitowe | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 4-2: PVC-Umhüllungsmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 4-2: Powłokowe mieszanki specjalne polwinitowe | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 5: Halogenfreie, vernetzte Isoliermischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 5: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 6: Halogenfreie, vernetzte Mantelmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 6: Powłokowe mieszanki bezhalogenowe z usieciowanych elastomerów | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 7: Halogenfreie, thermoplastische Isoliermischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 7: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe z materiałów termoplastycznych | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 8: Halogenfreie, thermoplastische Mantelmischungen | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 8: Powłokowe mieszanki bezhalogenowe z materiałów termoplastycznych | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 9-1: Diverse Isoliermischungen — Vernetztes Polyvinylchlorid (XLPVC) | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z materiałów różnych – Usieciowany polwinit (XLPVC) | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 10-1: Diverse Mantelmischungen — Vernetztes Polyvinylchlorid (XLPVC) | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 10-1: Mieszanki powłokowe z materiałów różnych – Usieciowany polwinit (XLPVC) | Nie dotyczy | — |
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 10-2: Diverse Mantelmischungen — Thermoplastisches Polyurethan | Keine | — | Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych – Część 10-2: Mieszanki powłokowe z materiałów różnych – Poliuretan termoplastyczny | Nie dotyczy | — |
Äpfel mit Nano-Mantel? Dzięki niej pozostają dłużej świeże.
So ließen sich beispielsweise Obst und Gemüse durch einen Mantel aus Nanopartikeln länger haltbar machen. "Nie" dla żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt
DE Synonyme für mantel PL Übersetzungen
Bezug [Überzug] m inkomst (u)
Schicht [Überzug] f Lager (växt)
Auflage [Überzug] f beläggning (u)
Hülle [Überzug] f hölje {n}
Decke [Überzug] f fäll (u)
Unterlage [Überzug] f underlag {n}
Anstrich [Überzug] m Lager (växt)
Belag [Überzug] m (m pålägg
Schutzschicht [Überzug] f skyddande överdrag {n}
Schoner [Überzug] m skonert
Politur [Überzug] Blanka (proper)
Firnis [Überzug] (f fernissa (u)
Futteral [Überzug] (n Slida
Film [Überzug] m film (u)
Schale [Schote] f skal {n}
Kapsel [Schote] f kapsel (u)
Hülse [Schote] f balja (u)
Cape [Umhang] n Kap
Jacke [Umhang] f jacka (u)
Überzug [Umhang] m Kappa (bokstav)
PL Polnisch DE Deutsch
Mantel (n) [lang] {m} płaszcz (n) {m} [lang]
Mantel (n) [Hülle] {m} powłoka (n) {f} [Hülle]
Mantel {m} płaszcz {m}
Mantel {m} palto {n}
Mantel (n v) [outer garment covering the upper torso and arms] {m} płaszcz (n v) {m} [outer garment covering the upper torso and arms]
Mantel {m} hermetyzacja (przemysł atomowy)