Gesuchter Begriff Lyngby BK hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Lyngby BK Lyngby Boldklub
DE Phrasen mit lyngby bk PL Übersetzungen
Stellungnahme von BK Giulini Uwagi BK Giulini
BK Giulini führt in dem Schreiben vom 26. September 2001 aus, dass CWP über keinen Umstrukturierungsplan verfüge und das Konzept unzureichend und unverhältnismäßig sei. BK Giulini informuje w piśmie z dnia 26 września 2001 r., że CWP nie posiada planu restrukturyzacyjnego, a przedstawiona koncepcja jest niewystarczająca i nieproporcjonalna.
Des Weiteren stellt BK Giulini fest, dass die von Deutschland gewährte Beihilfe nachweislich nicht zur Wiederherstellung der Lebensfähigkeit von CWP beigetragen habe. BK Giulini stwierdza ponadto, że pomoc przyznana przez Niemcy nie doprowadziła do odzyskania zdolności do funkcjonowania przez CWP.
Außerdem ist TI nach Auffassung von BK Giulini der eigentliche Begünstigte der Beihilfe. Zdaniem BK Giulini rzeczywistym beneficjentem przyznanej pomocy jest przedsiębiorstwo TI.
Des Weiteren stellt CWP fest, dass BK Giulini kein direkter Wettbewerber sei. CWP stwierdza także, że BK Giulini nie jest jego bezpośrednim konkurentem.
Nach Auffassung von CWP habe die Beihilfe keinerlei Auswirkungen auf BK Giulini gehabt. Zdaniem CWP omawiana pomoc w żaden sposób nie miała wpływu na sytuację BK Giulini.
Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei oficer pokładowy jednostki przystosowanej do połowów przybrzeżnych („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei”).
BK: Hintergrundbeutel (wahlfrei, nur Abbildung 8) Dodatkowy filtr workowy BK (fakultatywny, wyłącznie rysunek 8)
Abzar Boresh Kaveh Co. (auch BK Co.). Abzar Boresh Kaveh Co. (znana również jako BK Co.).
Abzar Boresh Kaveh Co. (auch BK Co.). Abzar Boresh Kaveh Co. (znana także jako BK Co.).
Abzar Boresh Kaveh Co. (auch BK Co.). Abzar Boresh Kaveh Co. (alias: BK Co.).
E 180 LITHOLRUBIN BK E 180 CZERWIEŃ LITOLOWA BK
(„Bítešská“), BK Bus s.r.o. („Bítešská”), BK Bus s.r.o.
(„BK Bus“), Břežanská dopravní společnost s.r.o. („BK Bus”), Břežanská dopravní společnost s.r.o.
Abzar Boresh Kaveh Co. (auch: BK Co.) Abzar Boresh Kaveh Co. (także jako: BK Co.).
BK Hintergrundbeutel (optional; nur Abbildung 10) BK Worek do próbkowania tła (fakultatywny; wyłącznie rys. 10)
Litholrubin BK Czerwień litolowa BK
E 180 Litholrubin BK E 180 Czerwień litolowa BK
Food Red 57 Rubinpigment BK CI pigment czerwony 57; pigment rubinowy; karmin 6B
Herr Henrik BRADE JOHANSEN, Member of Lyngby-Taarbaek City Council, Henrik BRADE JOHANSEN, Member of Lyngby-Taarbaek City Council,
Höchstgehalt an Aluminium aus Aluminiumlacken von Echtem Karmin (E 120) und Litholrubin BK (E 180): 10 mg/kg. Maksymalny poziom glinu pochodzącego z laków glinowych barwnika E 120 – koszenila, kwas karminowy, karminy oraz E 180 – czerwień litolowa BK wynosi 10 mg/kg.
C. Stellungnahme von BK Giulini C. Uwagi BK Giulini
(79) Außerdem ist TI nach Auffassung von BK Giulini der eigentliche Begünstigte der Beihilfe. (79) Zdaniem BK Giulini rzeczywistym beneficjentem przyznanej pomocy jest przedsiębiorstwo TI.
(86) Des Weiteren stellt CWP fest, dass BK Giulini kein direkter Wettbewerber sei. Das Unternehmen, das Spezialphosphate produziere, habe im Jahr 2000 mehr als zwei Drittel der Phosphatproduktion von CWP gekauft und sei an der Übernahme des CWP-Produktionsbereichs Phosphorsäure und Phosphate interessiert gewesen. Nach Auffassung von CWP habe die Beihilfe keinerlei Auswirkungen auf BK Giulini gehabt. (86) CWP stwierdza także, że BK Giulini nie jest jego bezpośrednim konkurentem. Przedsiębiorstwo produkujące fosforany specjalne nabyło w 2000 r. ponad dwie trzecie produkcji fosforanów CWP i było zainteresowane przejęciem od CWP działu produkcji kwasu fosforowego oraz fosforanów. Zdaniem CWP omawiana pomoc w żaden sposób nie miała wpływu na sytuację BK Giulini.
Unimex | Domburgseweg 87, 4356 BK Oostkapelle, Nederland | Niederlande | Unimex | Domburgseweg 87, 4356 BK Oostkapelle, Nederland | Niderlandy |