Gesuchter Begriff Lichter der Großstadt hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für großstadt

Großstadt {f} miasto {n}
Großstadt (n proper) [large settlement] {f} miasto (n proper) {n} [large settlement]
Großstadt {f} Miasto
DE Phrasen mit lichter der großstadt PL Übersetzungen
Automatische Ausschaltung der Lichter in den Mietunterkünften (1 Punkt) Automatyczne wyłączanie oświetleń w wynajmowanych kwaterach (1 punkt)
Anzahl der blauen Kegel/Lichter Ilość niebieskich stożków/świateł
Identifikation der Art des Signals (Einzellicht, zwei Lichter, „Wahrschau“ usw.) Rodzaju sygnału (pojedyncze światło, dwa światła, „Wahrschau” itp.);
mindestens 90 % Siebdurchgang bei 0,160 mm lichter Maschenweite, przesiew przez sito o wymiarze oczek 0,160 mm: co najmniej 90 %
mindestens 98 % Siebdurchgang bei 0,630 mm lichter Maschenweite. przesiew przez sito o wymiarze oczek 0,630 mm: co najmniej 98 %
Von Luftfahrzeugen zu führende Lichter Światła, które powinny być włączone na statkach powietrznych
diese Lichter auch am Tag führen. mają je włączone również w dzień.
Lichter für Luftfahrzeuge auf dem Wasser. Światła, jakie powinny być włączone na statkach powietrznych znajdujących się na wodzie.
Der Triebfahrzeugführer muss die folgenden Lampen und Lichter bedienen können: Maszynista musi mieć możliwość sterowania:
Z. B. lichter Raum, Zugang, Notruf, Hygienevorschriften. Np. przestrzenie wewnątrz, dostęp, telefon alarmowy, wymogi higieniczne.
Großstadt-region Mexiko-Stadt Region Stołeczny Meksyku
a) nach der Art des Zielgebietes: Region, Großstadt, lokale Gebietskörperschaft unterhalb der regionalen Ebene; a) typem obszaru celowego: region, duże miasta, lokalne jednostki podregionalne,
Großstadt - Innenstadt Duże miasto - centrum miasta
Großstadt (über 300.000 Einwohner/innen) Duże miasto (ponad 300.000 mieszkańców)
Großstadt - Stadtrand Duże miasto - przedmieścia