Gesuchter Begriff Lichtenau im Mühlkreis hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für lichtenau

DE Phrasen mit lichtenau im mühlkreis PL Übersetzungen
Die Beschäftigungssituation im Wirtschaftszweig der Gemeinschaft verschlechterte sich im Bezugszeitraum, da er im UZ nur noch 992 Mitarbeiter beschäftigte im Vergleich zu 1076 Mitarbeitern im Jahr 2000. Sytuacja z zatrudnieniem w przemyśle wspólnotowym pogorszyła się w analizowanym okresie, jako że w roku 2000 zatrudnionych było 1076 osób, w porównaniu z 992 osobami w OPW.
Der Marktanteil dieser Einfuhren stieg im Bezugszeitraum Jahr für Jahr von 0,3 % im Jahr 1998 auf 5,2 % im Jahr 1999, 5,3 % im Jahr 2000 und 7,4 % im UZ. Udział w rynku przywozu deklarowanego jako pochodzącego z Tajlandii wzrósł w każdym roku rozpatrywanego okresu z 0,3 % w 1998 r. do 5,2 % w 1999 r., do 5,3 % w 2000 r. i do 7,4 % w OOD.
Fachberufe im Gesundheitswesen sowie im sozialpädagogischen Bereich Dziedzina paramedyczna i socjalno-społeczna
Im Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen sind die Organisation der Gefahrenabwehr im Hafen, ihre Aufgabenteilung und Arbeitsverfahren im Einzelnen festzulegen. Plan ochrony portu będzie szczegółowo określał organizację w zakresie ochrony portu, podział zadań i procedury robocze.
Anordnung im Fahrzeug (z. B. im Fahrgastraum oder im Laderaum). umiejscowienie w pojeździe (np. w przedziale pasażerskim lub przestrzeni ładunkowej).
Kumulierung im Westjordanland und im Gazastreifen Kumulacja na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy
Er stieg von 6,3 % im Jahr 2006 auf 8,2 % im Jahr 2007, 10 % im Jahr 2008 und 12,4 % im UZ. Wzrósł on z 6,3 % w 2006 r. do 8,2 % w 2007 r., 10 % w 2008 r. i 12,4 % w OD.
Im Wasser und im Sediment Wodzie i osadzie
Im Einzelnen ging der thailändische Marktanteil von 12 % im Jahr 2008 auf 11 % im Jahr 2009, 8 % im Jahr 2010 und 6 % im Jahr 2011/UZÜ zurück. W ujęciu szczegółowym tajlandzki udział w rynku zmniejszył się z 12 % w 2008 r. do 11 % w 2009 r., do 8 % w 2010 r. oraz do 6 % w 2011 r./ODP.
Im Vereinigten Königreich dürfte das BIP folglich um 1,9 % im Jahr 2014, 2,1 % im Jahr 2015, 2,5 % im Jahr 2016 und 2,5 % im Jahr 2017 steigen. Oczekuje się, że PKB w Zjednoczonym Królestwie wzrośnie o 1,9 % w 2014 r., o 2,1 % w 2015 r., 2,5 % w 2016 r. i 2,5 % w 2017 r.
Ackerflächen im Freiland mit herkömmlicher Bodenbearbeitung + Ackerflächen im Freiland mit konservierender Bodenbearbeitung + Ackerflächen im Freiland mit Nullbodenbearbeitung + Ackerflächen im Freiland, bedeckt mit mehrjährigen Kulturen = gesamte Ackerflächen im Freiland Obszar nieosłoniętych gruntów ornych uprawianych tradycyjnie + obszar nieosłoniętych gruntów ornych uprawianych konserwująco + obszar nieosłoniętych gruntów ornych uprawianych bezorkowo + obszar nieosłoniętych gruntów ornych pokrytych roślinami wieloletnimi = całkowita powierzchnia obszaru nieosłoniętych gruntów ornych.
Bei allen Zitrusfrüchten betragen diese Prozentsätze jedoch 35 % im ersten, 30 % im zweiten, 25 % im dritten, 20 % im vierten und 15 % im fünften Wirtschaftsjahr. Jednakże w przypadku każdego rodzaju owoców cytrusowych te udziały procentowe wynoszą: 35 % w pierwszym roku gospodarczym, 30 % w drugim, 25 % w trzecim, 20 % w czwartym i 15 % w piątym.
Surf im Netz zum Ferienjob im Ausland Wakacyjna praca za granicą - pomysł na lato?
Im ersten Jahr 25%, im zweiten Jahr 30%, im dritten Jahr 40% und im vierten Jahr 50%. Pierwszy rok: 25 %, drugi rok:30 %, trzeci rok: 40 % i czwarty rok: 50 %.
Nach der Abstimmung im Verkehrsausschuss im April soll der Bericht im Juni im Plenum behandelt werden. 20080229STO22578 Sprawozdanie Gurmai Mniej biurokracji w zarządzaniu infrastrukturą drogową
Die geschieht normalerweise im November im Haushaltskontrollausschuss. Komisja Rynku Wewnętrznego w najbliższych miesiącach zajmie się rynkiem tekstyliów.
"Im Sinne dieses Artikels gilt der Abbau der Produktionsanlagen im Wirtschaftsjahr 2005/2006 als Abbau im Wirtschaftsjahr 2006/2007, im Wirtschaftsjahr 2007/2008 oder im Wirtschaftsjahr 2008/2009." "Do celów niniejszego artykułu demontaż urządzeń produkcyjnych w roku gospodarczym 2005/2006 uznaje się za dokonany w roku gospodarczym 2006/2007, 2007/2008 lub 2008/2009."
Änderungen im Lehrplan / im Ausbildungsprogramm Zmiany wprowadzone do programu nauczania/programu szkoleniowego