Gesuchter Begriff lichtempfindlich hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit lichtempfindlich PL Übersetzungen
Papier und Pappe, lichtempfindlich, wärmeempfindlich oder thermografisch Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
Papier oder Pappe, lichtempfindlich Papier fotoczuły lub tektura
Robenidin ist lichtempfindlich. Robenidyna jest wrażliwa na światło.
Olaquindox ist lichtempfindlich. Olaquindoks jest wrażliwy na światło.
Carbadox ist lichtempfindlich. Karbadoks jest wrażliwy na światło.
Halbleiterbauelemente, lichtempfindlich „einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln“ sowie Leuchtdioden (ausg. photovoltaische Generatoren) Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele, diody świecące (elektroluminescencyjne) (z wyłączeniem generatorów fotowoltaicznych)
Fotoplatten und -planfilme aus Stoffen aller Art, lichtempfindlich und nicht belichtet; Sofortbild-Planfilme, lichtempfindlich und nicht belichtet (ohne Papier, Pappe, Spinnstoffe) Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach
Fotofilme in Rollen aus Stoffen aller Art, lichtempfindlich und nicht belichtet; Sofortbild-Rollfilme, lichtempfindlich und nicht belichtet (ohne Papier, Pappe, Spinnstoffe) Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony
Fotopapier, Pappen und Spinnstoffwaren, lichtempfindlich und nicht belichtet Papier fotograficzny, tektura i tekstylia; światłoczułe, nienaświetlone
Fotoplatten und -planfilme aus Stoffen aller Art, lichtempfindlich und nicht belichtet; Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia;
Sofortbild-Planfilme, lichtempfindlich und nicht belichtet (ohne Papier, Pappe, Spinnstoffe) film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach
Fotofilme in Rollen aus Stoffen aller Art, lichtempfindlich und nicht belichtet; Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia;
Sofortbild-Rollfilme, lichtempfindlich und nicht belichtet (ohne Papier, Pappe, Spinnstoffe) film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony