Gesuchter Begriff Lauf hat 20 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Lauf (n) [Technik] {m} lufa (n) {f} [Technik]
Lauf {m} bieg {m}
Lauf (n) {m} bieg (n) {m}
Lauf (n) [(Wett-)Rennen] {m} bieg (n) {m} [(Wett-)Rennen]
Lauf (n) [Musik] {m} biegnik (n) {m} [Musik]
DE Deutsch PL Polnisch
Lauf (n) {m} przebieg (n) {m}
Lauf (n adj v) [the act of running] {m} bieg (n adj v) {m} [the act of running]
Lauf {m} jazda {f}
Lauf (n v) [path taken by a waterway] {m} koryto (n v) {n} [path taken by a waterway]
Lauf (n v) [metallic tube of a gun] {m} lufa (n v) {f} [metallic tube of a gun]
DE Phrasen mit lauf PL Übersetzungen
Lauf- und Leitschaufeln, Rotoren Łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników
mit einem Lauf, glatt Jednolufowe, z lufą gładką
Waffen mit glattem Lauf wie folgt: broń gładkolufowa, taka jak:
Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b. broń gładkolufowa, taka jak:
Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b. broń gładkolufowa, wymieniona poniżej:
Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b. broń gładkolufowa wymieniona poniżej:
andere Waffen mit glattem Lauf wie folgt: inna broń gładkolufowa, w tym:
andere Waffen mit glattem Lauf wie folgt: inna broń gładkolufowa, w tym:
andere Waffen mit glattem Lauf wie folgt: inna broń gładkolufowa, wymieniona poniżej:
andere Waffen mit glattem Lauf wie folgt: inna broń gładkolufowa wymieniona poniżej:
Patronen für Gewehre mit glattem Lauf Naboje do strzelb myśliwskich z lufą gładką
b. Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b. broń gładkolufowa, taka jak:
Fahrrad-, Tauch-, Lauf-, Rudercomputer usw. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania,bieggania, wiosłowania itp.
Lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist Repetująca i półautomatyczna długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm
Lauf– und Leitschaufeln, Rotoren Łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników
Hemmung und weiterer Lauf der Klagefrist Zawieszenie i dalszy bieg terminu do wniesienia skargi
Lauf-zeit Okres zapadalności
Lange Repetier-Feuerwaffen (mit glattem/gezogenem Lauf) Broń palna długa powtarzalna (gładkolufowa, gwintowana)
Halbautomatische Langwaffen (mit glattem/gezogenem Lauf) Broń palna długa półautomatyczna (gładkolufowa, gwintowana)
Kipplauffeuerwaffen (mit glattem/gezogenem Lauf, kombinierte Waffen) Broń łamana (gładkolufowa, gwintowana, kombinowana),
D.E. Lauf. Nr. D.E. Nr porządkowy D.
Gesamtbetrag der Schadenzahlungen im Lauf des Jahres Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych w ciągu roku
Rentenzahlungen im Lauf von Jahr N Wypłaty rent dokonane w roku N
Im Lauf des Jahres gemeldete Fälle Odszkodowania i świadczenia zgłoszone w ciągu roku
Im Lauf des Jahres wieder eröffnete Fälle Odszkodowania i świadczenia ponownie otwarte w ciągu roku
Rückkauf im Lauf des Jahres Odkupienie/wykup w ciągu roku
e) lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist; e) powtarzalną długą broń półautomatyczną o lufie gładkiej, nie dłuższej niż 60 cm;
b) Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b) broń gładkolufowa, taka jak:
b) Waffen mit glattem Lauf wie folgt: b. broń gładkolufowa, taka jak:
- Lauf 1 | 5.1. -- 9.1. | 31.1. -- 1.2. | - cykl 1 | 5.1 -- 9.1 | 31.1 -- 1.2 |
- Lauf 2 (***) | 20.1. -- 22.1. | 18.2. | - cykl 2 (***) | 20.1 -- 22.1 | 18.2 |
- Lauf 2a (***) | 24.1. | ohne Angabe | - cykl 2bis (***) | 24.1 | nie dotyczy |
- Lauf 3 (***) | 3.2. | 28.2. | - cykl 3 (***) | 3.2 | 28.2 |
9303 20 10 – mit einem Lauf, glatt 9303 20 10 – Jednolufowe , z lufą gładką
Lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist Repetująca i półautomatyczna długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm
PL Polnisch DE Deutsch
Lauf (n) [Technik] {m} lufa (n) {f} [Technik]
Lauf {m} bieg {m}
Lauf (n) {m} bieg (n) {m}
Lauf (n) [(Wett-)Rennen] {m} bieg (n) {m} [(Wett-)Rennen]
Lauf (n) [Musik] {m} biegnik (n) {m} [Musik]
Lauf (n) {m} przebieg (n) {m}
Lauf (n adj v) [the act of running] {m} bieg (n adj v) {m} [the act of running]
Lauf {m} jazda {f}
Lauf (n v) [path taken by a waterway] {m} koryto (n v) {n} [path taken by a waterway]
Lauf (n v) [metallic tube of a gun] {m} lufa (n v) {f} [metallic tube of a gun]