Gesuchter Begriff lächerlich machen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
lächerlich machen (v) [to harshly mock; ridicule] wyśmiewać (v) [to harshly mock; ridicule]

DE PL Übersetzungen für lächerlich

lächerlich œmieszny
lächerlich (adj) [foolish, absurd] niedorzeczny (adj) [foolish, absurd]
lächerlich (adj) [foolish, absurd] absurdalny (adj) [foolish, absurd]
lächerlich (a) śmieszny (a)
lächerlich (adj) [foolish, absurd] śmieszny (adj) [foolish, absurd]

DE PL Übersetzungen für machen

machen (v) [umgangssprachlich] robić (v) [umgangssprachlich]
machen robić
machen (v) [bestimmt] robić (v) [bestimmt]
machen czynić
machen uczynić
machen odrabiać
machen odrobić (siehe odrabiać)
machen (n v) [to prepare] przygotowywać (n v) [to prepare] (się)
machen (v n) [to make (a specified sound)] robić (v n) [to make (a specified sound)]
machen zrobić
DE Phrasen mit lächerlich machen PL Übersetzungen
Das Schiff selbst hat keinen Willen und keine eigene Handlungsfähigkeit, weshalb es lächerlich wäre, es als Schiff zu bestrafen. Statki same nie podejmują decyzji; nonsensowne jest zatem karanie ich jako takich.
6. weist auch darauf hin, dass die Schuldenrückzahlung und der Schuldendienst jährlich an die 40 % des Bruttoinlandsprodukts der am wenigsten entwickelten Länder aufzehren, während das Budget für Bildung und Gesundheitswesen lächerlich niedrig bleibt; 6. przypomina również, że zwrot zadłużenia i jego obsługa pochłaniają co roku prawie 40% PKB najsłabiej rozwiniętych państw, a budżet na edukację i zdrowie nadal jest śmiesznie niski;
Die wichtigen Punkte Wasser, Klima, genetische Vielfalt, regenerative Energien und Milch müssten bedient werden, jedoch sei die vorgeschlagene Therapie "geradezu lächerlich". 490 euro, w Danii 390, w Niemczech 340, we Francji 260, ale w nowych krajach członkowskich już znacznie mniej: 210 w Czechach, 200 na Słowacji, a w Polsce tylko 190" - wyliczał wysokość dopłat poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).
Die wichtigen Punkte Wasser, Klima, genetische Vielfalt, regenerative Energien und Milch müssten bedient werden, jedoch sei die vorgeschlagene Therapie "geradezu lächerlich". Zanieczyszczenie środowiska a pszczoły Jak zauważyli posłowie, trzeba podjąć badania nad związkiem między śmiertelnością pszczół a stosowaniem pestycydów, takich jak tiametoksam, imidakloprid, chlotianidyna, fipronil.
Die Zeichnungen, in denen er Baschar al-Assad lächerlich machte, gelten als wichtige Quellen des syrischen Widerstands. Kiedy w Syrii zaczęła się rewolucja jego rysunki stały się jeszcze ostrzejsze i zainspirowały protestujących do większych wysiłków.
Die Forderungen der russischen Seite sind einfach lächerlich. Kolejne żądania strony rosyjskiej są po prostu śmieszne.