Gesuchter Begriff Kraftfahrzeug hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit kraftfahrzeug PL Übersetzungen
Kraftfahrzeug- und Fahrradreparaturwerkstätten Naprawy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli oraz rowerów
„Fahrzeug“ ist ein Kraftfahrzeug; „pojazd” oznacza pojazd silnikowy;
Bei einem Kraftfahrzeug: W przypadku pojazdów silnikowych:
Dienstleistungen der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
Rückversicherungsdienstleistungen für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
Rückversicherungsdienstleistungen für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
Davon: Kraftfahrzeug-Diesel W tym: Olej napędowy
Davon: Kraftfahrzeug-Diesel Z czego: Olej napędowy
Davon: Lieferungen von Kraftfahrzeug-LPG W tym: Dostawy LPG w charakterze paliwa dla pojazdów
Davon: Lieferungen von Kraftfahrzeug-LPG W tym: Dostawy LPG w charakterze paliwa dla pojazdów
Dienstleistungen der sonstigen Kraftfahrzeug-versicherung Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
Kraftfahrzeug (eigener Kraftwagen oder Mietwagen) Pojazd silnikowy (prywatny lub wynajęty)
Reisen im Kraftfahrzeug aus beruflichen Gründen Podróż samochodem w celach służbowych
 Verpflichtung, keiKraftfahrzeugug zu führen;  zakaz prowadzenia pojazdów;
Unterabschnitt 2 Kraftfahrzeug-haftpflichtversicherung Podsekcja 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych
Kraftfahrzeug-haftpflichtversicherung Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych
bei einem Kraftfahrzeug: w przypadku pojazdu silnikowego:
Kraftfahrzeug (2) Oś w przypadku przyczepy (2)
Kraftfahrzeug für Schwerlasttransporte Pojazd silnikowy przeznaczony do przewożenia ładunków wyjątkowych
Kraftfahrzeug, andere Zweige Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne
- Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, - komunikacyjne, odpowiedzialność osób trzecich,
1. "Fahrzeug" ist ein Kraftfahrzeug; 1) "pojazd" oznacza pojazd silnikowy;
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ***II Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych ***II
Wirtschaftssektoren | [Kraftfahrzeug] (NACE 34.1) | Sektory gospodarki | [pojazdy silnikowe] (NACE 34.1) |
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (kodifizierte Fassung) Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona)
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (kodifizierte Fassung) Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów mechanicznych (wersja ujednolicona)
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (kodifizierte Fassung) ***I Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I
384 Kraftfahrzeug- und Fahrradreparaturwerkstätten 384 Naprawy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli oraz rowerów