Gesuchter Begriff Knorpel hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Knorpel {m} chrzšstka {f}
Knorpel (n) {m} chrząstka (n) {f}
Knorpel (n) [dense connective tissue] {m} chrząstka (n) {f} [dense connective tissue]
DE Phrasen mit knorpel PL Übersetzungen
Bei zugerichteten Innereien darf es sich ausschließlich um Innereien von Hausrindern handeln, von denen Knochen, Knorpel, Luftröhre und Hauptbronchien, Lymphdrüsen, anhaftendes Fettgewebe, Fett und Schleim vollständig entfernt wurden. Oddzielonymi podrobami bydła domowego mogą być wyłącznie te podroby, z których zostały całkowicie usunięte kości, chrząstki, tchawica i główne oskrzela, węzły chłonne, tkanka łączna, tłuszcz i śluz.
Knorpel- Weichschildkröte Żółw obrzeżony Testudo werneri (I)
Knochen, Sehnen und Knorpel, Nacken- und Rückenbänder (Ligamentum Nuchae) und grobes Bindegewebe sind sorgfältig zu entfernen. Wszystkie kości, ścięgna, chrząstki, ścięgna szyjne i więzadło karkowe (ligamentum nuchae) oraz zbite tkanki łączne muszą być dokładnie usunięte.
Das Zurichten der Teilstücke ist auf das Entfernen von Fettresten, Knorpel, Sehnen, großen Nervensträngen und anderen spezifischen Abschnitten zu beschränken. Wykrawanie kawałków mięsa musi być ograniczone do usunięcia tłuszczu, chrząstek, ścięgien, torebek stawowych i innych określonych elementów.
Zurichten: Peniswurzel, anhaftenden Knorpel und skrotalen Lymphknoten (Lnn. inguinales superficiales) entfernen. Knorpel- und Bindegewebe am Beckenknochen entfernen. Wykrawanie: usunąć nasadę i trzon prącia, przylegającą chrząstkę i gruczoł krokowy (powierzchniowy pachwinowy). Usunąć chrząstkę i tkanki łączne związane z kością miedniczną.
Wirbel und Knorpel einschließlich Schulterblattspitze entfernen. Usunąć trzon i chrząstkę, w tym zakończenie kości łopatki.
Die Knochen, groben Sehnen, Knorpel, Fettstücke und die übrigen beim Entbeinen anfallenden Abschnitte können innerhalb der Gemeinschaft vermarktet werden. Kości, duże ścięgna, tkanka chrzęstna, kawałki tłuszczu oraz okrawki pozostałe po odkostnieniu mogą być sprzedawane na obszarze Wspólnoty.
Grobe Sehnen, Knorpel, Knochen, Fettstücke und beim Zerlegen, Entbeinen oder Teilentbeinen anfallende andere Abschnitte dürfen nicht eingelagert werden. Duże ścięgna, chrząstki, kości, kawałki tłuszczu i inne odpady powstałe przy rozbiorze albo częściowym lub całkowitym trybowaniu nie mogą być składowane.
Grobe Sehnen, Knorpel, Knochen, Fettstücke und beim Zerlegen, Entbeinen oder Teilentbeinen anfallende andere Abschnitte dürfen nicht eingelagert werden. Duże ścięgna, chrząstki, kości, kawałki tłuszczu i inne odpady powstałe przy rozbiorze albo częściowym lub całkowitym odkostnianiu nie mogą być przechowywane.
Knorpel-Weichschildkröte Żółwiak sundajski
Bei diesen fehlerhaften Einheiten darf es sich im Fall von Brustfilet auch um Filets mit bis zu 2 Gewichtsprozent Knorpel (biegsamer Brustbeinfortsatz) handeln. W przypadku filetów z piersi jednostki wadliwe mogą również obejmować filety z zawartością w masie do 2 % tkanki chrzęstnej (giętkie zakończenie mostka).
„Schlachtkörper“: der Geflügelschlachtkörper mit Knochen, Knorpel und eventuell beigefügten Schlachtnebenprodukten, „Tusza”: tusza drobiowa z kośćmi, tkanką chrzęstną oraz podrobami ostatecznie zawartymi w tuszy.
Die Partikel wurden als … [Knochen, Knorpel, Muskelgewebe, Haare, Horn usw.] erkannt. Cząstki zostały zidentyfikowane jako … [kości, chrząstki, mięśnie, sierść, rogi …].
Die Partikel wurden als … [Gräten, Schuppen, Knorpel, Muskelgewebe, Otolith, Kiemen usw.] erkannt. Cząstki zostały zidentyfikowane jako … [ości, rybie łuski, chrząstki, mięśnie, otolit, skrzela …].
Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a./Knorpel Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a., / chrząstkaa
Große Sehnenstränge, Knorpel, Fettstücke und sonstige beim Zerlegen oder Entbeinen anfallenden Abschnitte dürfen nicht gelagert werden. Nie można składować dużych ścięgien, chrząstek, kawałków tłuszczu ani innych odpadków, pozostałych po dzieleniu bądź odkostnianiu.
(3) Die Knochen, groben Sehnen, Knorpel, Fettstücke und die übrigen beim Entbeinen anfallenden Abschnitte können innerhalb der Gemeinschaft vermarktet werden. 3. Kości, duże ścięgna, tkanka chrzęstna, części tłuszczu oraz okrawki pozostałe po oddzieleniu od kości mogą być sprzedawane na obszarze Wspólnoty.
Der Handelsbeteiligte kann jedoch innerhalb der Gemeinschaft die Knochen, groben Sehnen, Knorpel, Fettstücke und übrigen beim Entbeinen anfallenden Abschnitte vermarkten. Jednakże przedsiębiorca może sprzedać na terenie Wspólnoty kości, duże ścięgna, chrząstki, kawałki tłuszczu oraz inne okrawki pozostałe po wykrojeniu kości.
Grobe Sehnen, Knorpel, Knochen, Fettstücke und beim Zerlegen, Entbeinen oder Teilentbeinen anfallende andere Abschnitte dürfen nicht eingelagert werden . Duże ścięgna, chrząstki, kości, kawałki tłuszczu i inne odpady powstałe przy rozbiorze albo częściowym lub całkowitym trybowaniu nie mogą być składowane.
l ) Brustfilet mit Schlüsselbein : ganzes oder halbes Brustfilet ( ohne Haut ) mit Schlüsselbein und Brustbeinknorpel, wobei Schlüsselbein und Knorpel höchstens 3 % des Gesamtgewichts dieses Teilstücks ausmachen dürfen . l) filet z piersi z mostkiem: filet z piersi, bez skóry, z obojczykiem i chrząstką mostka, przy czym masa obojczyka i chrząstki mostka nie przekracza 3 % całkowitej masy kawałka.
b ) Vorhandensein von maximal 2 Gewichtsprozent Knorpel ( biegsamer Brustbeinfortsatz ) im Falle von Brustfilet; b) występowanie w masie nie więcej niż 2 % chrząstki (giętkiej końcówki mostka) w przypadku filetu z piersi;
- Zungen mit Epithelgewebe, jedoch ohne Knochen, Knorpel und Mandeln, W decyzji 93/402/EWG wprowadza się następujące zmiany:
- sonstige Innereien ohne Knochen und Knorpel, von Lymphknoten, Bindegewebe, aufliegendem Fettgewebe und Schleim vollständig befreit.%quot% b) załącznik II zastępuje się załącznikiem A do niniejszej decyzji;
5. Zu Zwecken der Unterscheidung zwischen Teilen ohne Knochen und Teilen mit Knochen gelten Knorpel und Sehnen nicht als Knochen. 5. Do celów rozróżnienia pomiędzy kawałkami z kością lub bez kości, chrząstki i ścięgna nie powinny być uważane za kości.
Anwendungsgebiete sind Haut-, Knorpel- und Knochenkrankheiten und -verletzungen. Najbardziej liberalne są w tym względzie Wielka Brytania i Belgia.