Gesuchter Begriff keinen Aufschub dulden hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für aufschub

DE PL Übersetzungen für dulden

DE Phrasen mit keinen aufschub dulden PL Übersetzungen
die Gründe für den Aufschub; przyczyny odroczenia decyzji;
Beantragter Aufschub Wnioskowane przedłużenie terminu
Aufschub der Vollstreckung Odroczenie wykonania
Aufschub der Anerkennung des Urteils Odroczenie uznania wyroku
Aufschub der Abschiebung Wstrzymanie wydalenia
alle Maßnahmen zur Kontrolle oder zur amtlichen Bestandsaufnahme zu dulden. wyrażać zgodę na wszelkie monitorowanie i kontrole zapasów.
Aufschub der Beitragszahlung, Ratenzahlung Odroczenie płatności składek, płatność w ratach
Aufschub, zurückgestellt wstrzymana
Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen Zawieszenie koncentracji
e) alle Maßnahmen zur Überwachung oder zur amtlichen Bestandsaufnahme dulden. e) zgody na monitorowanie i kontrole magazynu.
d) alle Maßnahmen zur Überwachung oder zur amtlichen Bestandsaufnahme dulden. d) wyrazić zgodę na monitorowanie i inwentaryzację.
die Gründe für den Aufschub; Rozpatrywanie sprawozdania
die Gründe für den Aufschub; przyczyny odroczenia decyzji;
Dieser Aufschub ist ungerechtfertigt. Takie opóźnienie nie ma uzasadnienia.
Insofern kommt diesem Rechtsetzungsverfahren, insbesondere in Zeiten stark wachsenden Flugaufkommens, eine sehr große Bedeutung zu, die keinen weiteren Aufschub mehr zulässt. Ta procedura legislacyjna ma duże znaczenie, szczególnie w czasach coraz silniejszego rozwoju lotnictwa, i dlatego nie należy dopuścić do dalszych opóźnień.
Das System der Vorabgenehmigung sollte nicht in Fällen akuter Erkrankungen und bei Notfällen gelten, die keinen Zeitaufschub dulden. System uprzedniej zgody nie powinien odnosić się do ostrych stanów chorobowych lub nagłych przypadków, w których natychmiastowe działanie ma kluczowe znaczenie.
Der Planet verträgt keinen Aufschub Cała nadzieja w następcy Busha
DE Synonyme für keinen aufschub dulden PL Übersetzungen
drängen [dringlich sein] przeć
brennen [dringlich sein] wypalić
eilen [dringlich sein] przyśpieszyć (v adj)