Gesuchter Begriff kein hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
kein (n) [niemand] żaden (n) [niemand]
kein (n) żaden (n)
kein ani
kein nie
DE Phrasen mit kein PL Übersetzungen
Kein/noch kein Anspruch auf individuelles Altersruhegeld jest/jeszcze nie jest uprawniona do pobierania emerytury indywidualnej
kann kein nie może pobierać
Kein Abkommen“. Brak umowy.”;
Kein Abkommen“ Brak umowy.”;
Kein Zugriff dostępu
Kein Zugriff Brak dostępu
kein Synonym brak synonimu,
kein Synonym brak synonimu
Kein Erythem … Brak rumienia …
kein PIF brak PIF
kein Fremdwasserzusatz bez dodatku obcej wody
Entfällt (kein Partner oder Partner ist kein Haushaltsmitglied) Nie dotyczy (nie ma partnera lub partner nie jest członkiem gospodarstwa domowego)
kein Anbieten gegenüber breiter Öffentlichkeit/kein Handeln auf eigene Rechnung, nieoferowanie usług dla ogółu społeczeństwa/brak działalności prowadzonej na własny rachunek,
Kein Vorteil Brak korzyści
KEIN EINTRAG Nie dotyczy
KEIN EINTRAG BRAK
KEIN EINTRAG BRAK WPISU
KEIN EINTRAG NIE DOTYCZY
KEIN EINTRAG MLP nie jest wymagany
KEIN EINTRAG Caryophylli aetheroleum
KEIN EINTRAG Suma cefapiryny i desacetylocefapiryny
KEIN EINTRAG Hormon uwalniający hormon luteinizujący – 6-Fe-D
KEIN EINTRAG Serenoa repens
KEIN EINTRAG Substancje stosowane w homeopatycznych lekach weterynaryjnych
KEIN EINTRAG Etamsylat
Kein Untersuchungsrahmen genannt (und kein Lebenswegkonzept). Nie odnosi się do zakresów anii nie opiera się na cyklu życia).
KEIN EINTRAG“ BRAK WPISU”
Kein Neugeschäft Brak nowej produkcji
Kein Eintrag BRAK WPISU
KEIN VERFAHRENSPRODUKT: POZA PROCESEM:
Kein Anhang Brak załącznika
2 — Nicht vorgelegt, da kein RFF/MAP oder kein Nichtlebensversicherungsgeschäft 2 – niewykazane ze względu na brak funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą lub brak działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
kein sichtbarer Film auf der Wasseroberfläche, kein Geruch Brak widocznej warstwy na powierzchni wody oraz brak zapachu
DE Synonyme für kein PL Übersetzungen
null [nichts] zéró
keiner [nicht ein] senki
niemand [nicht ein] senki
nichts [kein] semmi