Gesuchter Begriff Keimplasma hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Keimplasma {n} plazma zarodkowa
DE Phrasen mit keimplasma PL Übersetzungen
Keimplasma und lebende Tiere Plazma zarodkowa i żywe zwierzęta
Lebende Bienen und Keimplasma von Bienen Pszczoły żywe plazma zarodkowawa pszczół
Lebende Bienen und Keimplasma von Bienen Pszczoły żywe, trzmiele plazma zarodkowawa pszczół
Anhand der Informationen, die der Kommission jüngst von den US-amerikanischen Behörden vorgelegt wurden, hat Syngenta zusammen mit dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Bt10 nicht mit dem Keimplasma des Unternehmens weiter verbreitet und/oder auf dem Wege gewerblicher Produktion vermarktet wird. Na podstawie informacji dostarczonych ostatnio Komisji przez władze Stanów Zjednoczonych Syngenta, przy współpracy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, podjęła serię działań mających na celu zapewnienie, że Bt10 nie będzie wprowadzone do plazmy zarodkowej firmy i/lub nie przedostanie się do linii produkcyjnej.
Die Vertragsparteien haben empfohlen, in Anhang V Abschnitt 1 Punkt 3 („Lebende Tiere“) des Abkommens für lebende Bienen/Hummeln und Keimplasma von Bienen/Hummeln in die Spalte „Sonderbedingungen“ eine Ausfuhrbeschränkung im Hinblick auf Mitgliedstaaten oder Gebiete von Mitgliedstaaten aufzunehmen, die im Anhang des Durchführungsbeschlusses 2013/503/EU der Kommission [7] aufgeführt sind. Strony zaleciły, by w załączniku V do Umowy sekcja 1 rozdział 3 „Żywe zwierzęta” w odniesieniu do żywych pszczół i trzmieli, w tym „plazmy zarodkowej pszczół i trzmieli” w warunkach szczególnych dodać ograniczenie wywozu do państw członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2013/503/UE [7].
Lebende Bienen/Hummeln und Keimplasma von Bienen/Hummeln Żywe pszczoły i trzmiele, w typlazma zarodkowawa pszczół i trzmieli
Inspektionsgebühren für lebende Tiere und Keimplasma: Opłaty za kontrole żywych zwierząt i plazmy zarodkowej:
Zielsetzung | In Verbindung mit der regionalen Keimplasma-Bank möchte die Region Toskana ein Netzwerk von Landwirten schaffen, die vom Aussterben bedrohte, in das regionale Verzeichnis eingetragene Pflanzensorten anbauen und somit für die Zukunft erhalten | Cel | Region Toskania chce stworzyć w ramach działań regionalnego banku zasobów genowych roślin sieć rolników tzw. "strażników" uprawiających gatunki roślin zagrożone wyginięciem i zarejestrowane w wykazach regionalnych |