Gesuchter Begriff Kakaopulver hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Kakaopulver (n adj) [powder] (n adj) kakao (n adj) [powder]
DE Phrasen mit kakaopulver PL Übersetzungen
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:– einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:–  (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza))
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:– chtpasten in Form von Zuckerwaren Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:– wyrobów cukierniczych
Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego
Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy niesłodzony
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:– als 60 GHT Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:– % masy
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln– Grunderzeugnisses (je 100 kg Ware) Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:– (na 100 kg towarów)
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy słodzony
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:- als 60 GHT Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:- L 148 z 11.6.2005, str. 5).
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:- als 60 GHT Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:-  2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln: Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
Lebensmittelzubereitung bestehend aus Kakaopulver mit Zuckerzusatz (in GHT): Przetwór spożywczy składający się z proskakaoakaowego i cukru (% masy):
Kakaopulver berechnet als vollständig entfetteter Kakao proszek kakaowy w przeliczeniu na całkowicie odtłuszczoną bazę
Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy, z wyłączeniem zawierającego cukier lub inną substancję słodzącą
Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy, z wyłączeniem zawierającego cukier lub inną substancję słodzącą
Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy niesłodzony
Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego
Kakaopulver, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
Kakaopulver, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
Kakaopulver, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy słodzony
Kakaopulver, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego
Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen, ausgenommen Kakaopulver, nur durch Zusatz von Saccharose gesüßt, der Unterposition ex180610 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierająkakaokao, z wyłączeniem proszku kakaowego słodzonego wyłącznie dodatkiem sacharozy z podpozycji ex180610
Ungesüßtes Kakaopulver Niesłodzony proszekkakaoowy
Gesüßtes Kakaopulver Słodzony proszekkakaoowy
Kakaomasse, auch entfettet, Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl, Kakaopulver Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
Kakaomasse, auch entfettet, Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl, Kakaopulver Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
CPA 10.82.13: Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln CPA 10.82.13: Proszek kakaowy niesłodzony
CPA 10.82.14: Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln CPA 10.82.14: Proszek kakaowy słodzony
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder Süßmitteln: Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub środka słodzącego:
Kakaopulver, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln“ Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego”;
Kakaopulver, einschließlich entöltem und stark entöltem Kakaopulver Kakao w proszku, w tym o obniżonej zawartości tłuszczu i o bardzo obniżonej zawartości tłuszczu
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln– Grunderzeugnisses (je 100 kg Ware) Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego–  towarów)
„Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen, kein Kakaopulver enthaltend“ „Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze inne niż proszkakaokaowy”,
Kakaopulver mit einem Gehalt an Saccharose oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 65 GHT oder mehr Proszek kakaowy, zawierający 65 % lub więcej masy sacharozy lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza
Kakaopulver mit einem Gehalt an Saccharose oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 65 GHT oder mehr Proszek kakaowy, zawierający 65 % masy sacharozy lub więcej lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza
Kakaopulver, mit einem Gehalt an Saccharose oder als Saccharose berechneter Isoglucose von 65 GHT oder mehr Proszek kakaowy, zawierający 65 % masy lub więcej sacharozy lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza
Sie werden häufig von Kindern verzehrt, z.B. Schokolade als solche oder als gesüßte Kakaopulver in Kakaogetränken. Są one często spożywane przez dzieci np. w formie czekolady jako takiej lub słodzonego proskakaoakaowego używanego w napojach kakaowych.
Kakaopulver, das an die Endverbraucher verkauft wird, oder als Zutat in gesüßtem Kakaopulver, das an die Endverbraucher verkauft wird (Trinkschokolade) Proszek kakaowy sprzedawany konsumentom końcowym lub jako składnik słodzonego proszku kakaowego sprzedawanego konsumentom końcowym (czekolada do picia)
Kakaopulver, mit einem Gehalt an Saccharose oder als Saccharose berechneter Isoglucose von 65 GHT oder mehr Proszek kakaowy, zawierający 65 % masy lub więcej sacharozy lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza
Kakaopulver mit einem Gehalt an Saccharose oder Isoglucose von 65 GHT oder mehr Proszek kakaowy, zawierający przynajmniej 65 % masy sacharozy/izoglukozy
Kakaopulver | 10 | | EN 1788 | Proszek kakaowy | 10 | | EN 1788 |