Gesuchter Begriff Körpergröße hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Körpergröße Punkt szczytowy
DE Phrasen mit körpergröße PL Übersetzungen
Der Begriff „Kleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder“ umfasst Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; er bezieht sich auch auf Windeln für Kleinkinder; określenie „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm; dotyczy ono również pieluszek dla niemowląt;
Gemäß Anmerkung 4 a zu Kapitel 62 kann die Ware nicht als Kleidung für Kleinkinder angesehen werden, weil sie für Kinder mit einer Körpergröße von mehr als 86 cm bestimmt ist. Daher ist eine Einreihung in Position 6209 ausgeschlossen. Zgodnie z uwagą 4a) do działu 62 artykuł ten nie może być uważany za odzież „dla niemowląt”, ponieważ jest przeznaczony dla małych dzieci o wysokości ciała przekraczającej 86 cm, dlatego klasyfikacja do pozycji 6209 jest wykluczona.
Wachstumsstörung: Veränderung von Organ- oder Körpergröße oder -gewicht der Nachkommen. Zmiana we wzroście: zmiana w narządzie, masie ciała lub wielkości potomka.
1 Grundlegende anthropometrische Abmessungen für Triebfahrzeugführer minimaler und maximaler Körpergröße Podstawowe wymiary antropometryczne dla najniższych i najwyższych maszynistów
2 Weitere anthropometrische Abmessungen für Triebfahrzeugführer minimaler und maximaler Körpergröße Dodatkowe wymiary antropometryczne dla najniższych i najwyższych maszynistów
Bewerber müssen für die sichere Ausübung ihrer mit der/den geltenden Lizenz(en) verbundenen Rechte über eine ausreichende Körpergröße in sitzender Position, über eine ausreichende Länge von Armen und Beinen und über ausreichend Muskelkraft verfügen. Wzrost, długość ramion i nóg oraz siła mięśni wnioskodawcy umożliwiają bezpieczne wykonywanie przywilejów wynikających z odpowiednich licencji w pozycji siedzącej.
Der Begriff „Kleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder“ umfasst Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; określenie „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm;
Der Begriff „Kleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder“ umfasst Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; określenie „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm;
Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.): Płeć i wygląd (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne itp.):
Körpergröße (ohne Schuhe) Wzrost mierzony bez butów
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub rękawiczki z jednym palcem, odzież wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprzekraczającej 86 cm)
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub rękawiczki z jednym palcem, odzież wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprzekraczającej 86 cm)
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) (ohne Windeln und ähnliche Artikel) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm) włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem podpasek higienicznych i pieluch)
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) (ohne Windeln und ähnliche Artikel) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm) włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem podpasek higienicznych i pieluch)
„Größe“ die Körpergröße des Kindes, für die das Kinderrückhaltesystem ausgelegt und genehmigt ist. „Wielkość” określa posturę dziecka, dla którego zaprojektowano i homologowano urządzenia przytrzymujące dla dzieci.
Ein für Kinder im Alter von bis zu 15 Monaten konstruiertes Kinderrückhaltesystem muss nach hinten gerichtet sein und mindestens ein Kind mit einer Körpergröße von 83 cm aufnehmen können; urządzenie przytrzymujące dla dzieci przeznaczone dla dzieci w wieku do 15 miesięcy musi być zwrócone tyłem do kierunku jazdy i pomieścić co najmniej dziecko o wzroście 83 cm;
ein nach vorn gerichtetes Kinderrückhaltesystem darf nicht dafür konstruiert sein, ein Kind mit einer Körpergröße unter 71 cm aufzunehmen; urządzenie przytrzymujące dla dzieci zwrócone przodem do kierunku jazdy nie może być zaprojektowane na potrzeby pomieszczenia dziecka o wzroście poniżej 71 cm;
ein umrüstbarer Sitz muss in seiner nach hinten gerichteten Konfiguration ein Kind mit einer Körpergröße von 83 cm aufnehmen können. przekształcalne siedzenie zwrócone tyłem do kierunku jazdy musi pomieścić dziecko o wzroście do 83 cm.
Dies schließt die Aufnahme eines Kindes mit einer Körpergröße über 83 cm nicht aus. Powyższe nie wyklucza dziecka o wzroście większym niż 83 cm.
Für jede Größe im vom Hersteller angegebenen Größenbereich müssen die Mindestabmessungen der Schulterbreite, Hüftbreite und Körpergröße in sitzender Stellung zusammen mit den Mindest- und Höchstabmessungen der Schulterhöhe eingehalten werden. Dla każdej wielkości w przedziale wielkości podanych przez producenta minimalne wymiary w zakresie szerokości ramion, szerokości bioder i wysokości w pozycji siedzącej, muszą być spełnione łącznie z minimalnymi i maksymalnymi wymiarami dotyczącymi wysokości ramion.
Körpergröße (Kopf nach vorn geneigt) Postura (głowa pochylona do przodu)
Körpergröße (cm) Postura cm
Bei der Methode mit adulten OVX-Tieren korreliert das Uterusgewicht nicht mit dem Körpergewicht, weil das Uterusgewicht durch Hormone, zum Beispiel Östrogene, nicht aber durch Wachstumsfaktoren, die die Körpergröße regulieren, beeinflusst wird. W przypadku metody badania poddanych owariektomii osobników dorosłych masa ciała i masa macicy nie są ze sobą skorelowane, ponieważ na masę macicy wpływ mają hormony, takie jak estrogeny, a nie czynniki wzrostowe regulujące masę ciała.
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub rękawiczki z jednym palcem, odzież wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprzekraczającej 86 cm)
Bekleidung und Bekleidungszubehör einschließlich Unterhemden, Spielhöschen, Unterhosen, Strampelanzügen, Handschuhen und Oberbekleidung aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder (Körpergröße ≤ 86 cm) (ohne Windeln und ähnliche Artikel) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm) włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem podpasek higienicznych i pieluch)
Diese Kennzeichnung muss dem Benutzer eindeutig anzeigen, wann sich die Verankerung an einer für einen Erwachsenen durchschnittlicher Körpergröße geeigneten Stelle befindet. Oznakowanie to musi jasno wskazywać, kiedy kotwiczenie jest w położeniu odpowiednim dla osoby dorosłej średniego wzrostu;
Der Körpermasse-Index berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern (kg/m 2 , siehe auch Link unten). Posłowie wzywają też Komisję do przedstawienia propozycji legislacyjnych mających na celu położenie kresu promowaniu wśród dzieci żywności bogatej w tłuszcz, cukier i sól.
DE Synonyme für körpergröße PL Übersetzungen
Länge [Körpergröße] f długość {f}