Gesuchter Begriff Körnung hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit körnung PL Übersetzungen
mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangangehalt von mehr als 65 GHT O granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy
von gesunder, einwandfreier und handelsüblicher Qualität, trocken, in Kristallen einheitlicher Körnung, frei fließend, solidna, dobra i handlowa jakość; suchy, w jednorodnych granulowanych kryształkach i sypki,
von gesunder, einwandfreier und handelsüblicher Qualität, trocken, in Kristallen einheitlicher Körnung, frei fließend, jest dobrej jakości, zgodnej z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką kupiecką; suchy, w formie jednorodnych granulowanych kryształków, sypki;
gesund, handelsüblich, trocken, in Kristallen einheitlicher Körnung, frei fließend, solidna i dobra jakość handlowa, suchy, jednolicie granulowany, o sypkich kryształkach;
mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangangehalt von mehr als 65 GHT O granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy
Die Stahlindustrie verwendet hauptsächlich Koks kleiner und mittlerer Körnung (Koks 80–, auch „Hochofenkoks“ genannt), wogegen Gießereien und Hersteller von Dämmstoffen für ihre Kupolöfen Koks großer Körnung (Koks 80+, auch „Gießereikoks“ genannt) verwenden. Przemysł stalowy używa głównie koksu o małym i średnim rozmiarze (koks 80–; zwany również „koksem hutniczym”), podczas gdy przemysł odlewniczy i izolacyjny stosuje głównie w swoich żeliwiakach koks o dużych rozmiarach (koks 80+; zwany również „koksem odlewniczym”).
Die Scheibe zeigt leicht matte Färbungen, wobei fette und magere Bereiche nicht scharf voneinander abgegrenzt sind und die Wurst eine mittelgrobe Körnung aufweist. Plaster charakteryzują nieznacznie matowe kolory, tłuszcz i mięso o niezbyt wyraźnych konturach oraz średnio duże grudki.
Dank dieser besonderen Umweltbedingungen, dem Zusammenwirken von Boden (Pedologie und Hydrologie) und Klima (regenreiche Herbst- und Wintermonate, milde Frühjahrstemperaturen schon ab Ende Februar und optimale Bedingungen von 25 °C zur Zeit der Knollenbildung) besitzt die hier angebaute Kartoffel physikalische und organoleptische Merkmale (Textur und Körnung des Fruchtfleischs bzw. Duft und Geschmack), die die spezifische Qualität des Produkts gewährleisten. Dzięki szczególnemu środowisku, wynikającemu z połączenia cech terenu (pedologia i hydrografia) i klimatu (opady deszczu w okresie jesienno-zimowym, temperatura w okresie wiosennym umiarkowana już od końca lutego i osiągająca optymalny poziom około 25 °C w czasie formowania się bulw), ziemniak, który rozwija się na tych terenach nabiera cech fizycznych, takich jak granulometriaranulometria miąższu, oraz organoleptycznych, takich jak specyficzny zapach i smak, stanowiących o jego wyjątkowej jakości.
Selektiver Abbau, selektive Zerkleinerung und zielgerichteter Einsatz des Kalksteins (Qualität, Körnung) Wydobywanie konkretnego rodzaju kamienia wapiennego, jego kruszenie i dobrze ukierunkowane wykorzystanie (z uwzględnieniem jakości i rozmiaru ziaren)
7-9 cm lange Bratwurst im engen Schafsaitling mit mittelgrober Körnung; Stückgewicht roh ca. 20-25 g; Kiełbaska do pieczenia na ruszcie o długości 7–9 cm, w cienkim jelicie baranim, o średnio drobnej ziarnistości; masa surowej sztuki kiełbaski wynosi 20–25 g.
Die Körnung richtet sich nach der Form der „Pâté“, damit das Schnittbild in jeder Größe ansprechend aussieht: Podczas produkcji rozmiar kawałków składników dostosowuje się do formy pasztetu, aby uzyskać odpowiedni wygląd w zależności od wielkości plastra:
Packungsgröße ≥ 200 g => Körnung ≥ 8 mm; w przypadku pakowanego pasztetu o masie ≥ 200 g => średnica kawałków składników ≥ 8 mm,
Packungsgröße ≤ 200 g => Körnung ≥ 6 mm. w przypadku pakowanego pasztetu o masie ≤ 200 g => średnica kawałków składników ≥ 6 mm.
Damit diese Besonderheit bewahrt wird, müssen die Fleischer heutzutage die Technik des Zerkleinerns beherrschen, um eine gröbere Körnung zu erhalten. Obecnie, aby zachować tę cechę szczególną, masarze muszą posiąść szczególną technikę siekania, która pozwala im uzyskiwać kawałki mięsa o dużej średnicy.
Seit alters her wurden mechanische Schneidwerkzeuge (Beil, Messer) zum Zerteilen des Schweins und des Schweinefleischs eingesetzt, sodass größere Stücke erhalten blieben und eine „Pâté de Campagne“ mit grober Körnung entstand. Stosując dostępne w dawnych czasach narzędzia (tasaki, noże) do rozbioru tusz i obróbki mięsa, uzyskiwano duże kawałki, dlatego wiejski pasztet był grubo krojony.
Abgesehen von den Zutaten trägt die grobe Körnung dazu bei, dass die Pâté am Schnittbild leicht zu erkennen ist. Produkt jest łatwo rozpoznawalny w przekroju nie tylko ze względu na jego składniki, lecz także na grubo siekane kawałki.
a) gesund, handelsüblich, trocken, in Kristallen einheitlicher Körnung, frei fließend; a) zdrowy i dobrej jakości handlowej, suchy, jednolicie granulowany, o sypkich kryształkach;
a) gesund, handelsüblich, trocken, in Kristallen einheitlicher Körnung, frei fließend, a) solidna i dobra jakość handlowa, suchy, jednolicie granulowany, o sypkich kryształkach;