Gesuchter Begriff in die Arme schließen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für in

in do
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (v) [to provoke someone to do wrong] kusić (v) [to provoke someone to do wrong]
in o (prp.)
in po (Prp.)
in poœród (prp.)
in przy (Prp.)
in u (prp.)
in (n) w (n) {n}
in (prep adv) [spatial enclosure] wewnątrz (prep adv) [spatial enclosure]

DE PL Übersetzungen für die

die (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
die sam {m}
die ta {f}
die ci (pl)
die te (pl)

DE PL Übersetzungen für arme

DE PL Übersetzungen für schließen

schließen (v) [zumachen] zamykać (v) [zumachen]
schließen (v n adj) [move (a door)] zamykać (v n adj) [move (a door)]
schließen (v n adj) [obstruct (an opening)] zamykać (v n adj) [obstruct (an opening)]
schließen (v n adj) [put an end to] zamykać (v n adj) [put an end to]
schließen (v n) [to close] zamykać (v n) [to close]
schließen (v) zawierać (v)
schließen (v) zamknąć (v)
schließen (v n adj) [move (a door)] zamknąć (v n adj) [move (a door)]
schließen (v n adj) [obstruct (an opening)] zamknąć (v n adj) [obstruct (an opening)]
schließen (v n adj) [put an end to] zamknąć (v n adj) [put an end to]
DE Phrasen mit in die arme schließen PL Übersetzungen
Prothese/Orthese der Arme Proteza/szyna kończyny górnej
Prothese/Orthese der Arme Proteza/szyna kończyny górnej
Arme Ramiona
Der Brustkorb wird in die Senkrechte gebracht, während Arme und Beine in die Waagerechte gebracht werden. Klatka piersiowa jest w położeniu pionowym, a ramiona i nogi znajdują się w położeniu poziomym.
Der Brustkorb wird in die Senkrechte gebracht, während Arme und Beine in die Waagerechte gebracht werden. Klatka piersiowa jest w położeniu pionowym, a ramiona i nogi znajdują się w położeniu poziomym.
Rumpf und Arme Tułów i ramiona
Rumpf und Arme Tułów i ramiona
v. NOX-arme Brenner v. Palniki z niskim poziomem NOX Palniki niskoemisyjne (Low-NOX)
NOx-arme Brenner Palniki o niskiej emisji NOx
Beispiel für die Ausrichtung der Arme: Przykład dotyczący ułożenia ramion:
Arme sind am Brustbein ausgerichtet. Ramiona są wyrównane z mostkiem
Arme sind nicht am Brustbein ausgerichtet. Ramiona nie są wyrównane z mostkiem
Arme (zusammen) Ramiona (razem)
arme Energieträger allein wären nicht in der Lage, diese Lücke zu schließen. To niemożliwe, aby tę lukę wypełniły wyłącznie źródła niskoemisyjne.
CfD-Verträge für CO2-arme Stromerzeugung Niskoemisyjne KTR
Betrifft: Entwicklungshilfe für arme Länder Przedmiot: Pomoc krajom ubogim
EU-Förderung von Wohnungsbauvorhaben für arme Bevölkerungsgruppen Fundusze regionalne na budownictwo mieszkaniowe dla „zmarginalizowanych społeczności”
Erwerbstätige Arme Biedni pracujący
Wettbewerbsfähige CO2-arme Wirtschaft bis 2050 (Abstimmung) Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna do 2050 r. (głosowanie)
Wettbewerbsfähige CO2-arme Wirtschaft bis 2050 Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna do 2050 r.
-arme Wirtschaft bis 2050 Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna do 2050 r.
5. CO 2 -arme Energiequellen Źródła energii o niskiej zawartości CO2
Die Ukraine könne sich nicht in die Arme eines Verbündeten werfen. "1000 obserwatorów jest potrzebnych, wnoszę zatem o ustalenie takiej liczby.
DE Synonyme für in die arme schließen PL Übersetzungen
umfassen [umfangen] obejmować
drücken [umfangen] pchać
umschließen [umfangen] otoczyć (Siehe otaczać)
umarmen [umfangen] obejmować
liebkosen [umfangen] pieścić
umfangen [in die Arme schließen] obejmować ramieniem