Gesuchter Begriff in der Zwickmühle stecken hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
in der Zwickmühle stecken (adv) [between a rock and a hard place] (adv) między młotem a kowadłem (adv) [between a rock and a hard place] (adv)

DE PL Übersetzungen für in

in do
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (v) [to provoke someone to do wrong] kusić (v) [to provoke someone to do wrong]
in o (prp.)
in po (Prp.)
in poœród (prp.)
in przy (Prp.)
in u (prp.)
in (n) w (n) {n}
in (prep adv) [spatial enclosure] wewnątrz (prep adv) [spatial enclosure]

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für stecken

DE Phrasen mit in der zwickmühle stecken PL Übersetzungen
neue/umgebaute konventionelle Stecken (INF/ENE) nowe lub zmodernizowane linie konwencjonalne (INS/ENE),
(Siehe auch Obstruktion der Atemwege, bei der das verschluckte Objekt oben in der Speiseröhre stecken bleibt.) (Odwołać się również do wewnętrznej niedrożności dróg oddechowych, w przypadku, gdy połknięty przedmiot utyka wysoko w przełyku)
Anforderungen an Stecken, die Sonderfälle darstellen, einschließlich Strecken mit abweichender Spurweite, werden in Abschnitt 7.6 beschrieben. Wymagania w odniesieniu do linii stanowiących przypadki szczególne, łącznie z liniami o innej szerokości toru, zostały określone w podpunkcie 7.6.
neue/umgebaute konventionelle Stecken (Infrastruktur/Energie) nowe lub zmodernizowane linie konwencjonalne („Infrastruktura” i „Energia”);
‚Batterie senkrecht in weiche Erde oder anderes nicht brennbares Material, z. B. Sand, stecken‘ oder ‚Kombination senkrecht in weiche Erde oder anderes nicht brennbares Material, z. B. Sand, stecken‘. »Baterię należy umieścić pionowo w miękkiej ziemi lub innym materiale niepalnym, np. w piasku« lub »Kombinację należy umieścić pionowo w miękkiej ziemi lub innym materiale niepalnym, np. w piasku«.
neue/umgebaute konventionelle Stecken (Infrastruktur/Energie); nowe lub zmodernizowane linie konwencjonalne („Infrastruktura” i „Energia”),
neue/umgebaute konventionelle Stecken (Infrastruktur/Energie); nowe lub zmodernizowane linie konwencjonalne (»Infrastruktura« i »Energia«),
Stecken die Frontex-Gespräche in einer Sackgasse? Czy są one powiązane z rozmowami prowadzonymi z agencją Frontex?
Abgeordnete können auch geheim wählen, indem sie ihren Stimmzettel in eine Wahlurne stecken. Posłowie mogą również odbywać głosowania tajne poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania.
Hinter jeder Petition stecken Schicksale und die Hoffnung auf Unterstützung. Parlament otrzymał łącznie ponad 1500 petycji z dwudziestu siedmiu krajów.
Brian CROWLEY (UEN, Irland) erklärte, er wolle sich nicht in eine "Liberalismus"-Schublade stecken lassen. Brian CROWLEY (UEN, IE) podkreślił, że kryzys nie powinien przekreślać dotychczasowych sukcesów.
Vertreter der Armee stecken mit den Kriminellen unter einer Decke Te kraje prowadzą kontrowersyjne programy atomowe.