Gesuchter Begriff Ilja Jefimowitsch Repin hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für ilja

DE Phrasen mit ilja jefimowitsch repin PL Übersetzungen
Krjukowski, Wjatscheslaw Jefimowitsch Kriukowski Wiaczesław Jefimowicz
Krjukowski, Wjatscheslaw Jefimowitsch Kriukowski, Wiaczesław Jefimowicz
Sie war mit dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow, den Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsojanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok. Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andrieia Sannikowa, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasiliewicza, Fedora Mirzoianowa, Olieha Hnedczika i Władimira Jeriomienoka.
Er hat (als vorsitzender Richter) die Berufungen gegen die Urteile gegen die ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow, Nikolaj Statkewitsch, Dmitri Uss und Wladimir Nekljajew und gegen die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Andrej Dmitrijew, Ilja Wassiljewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Andrej Posnjak, Aleksandr Klaskowskij, Aleksandr Kwjatkewitsch, Artiom Gribkow, Dmitri Bulanow sowie (als beisitzender Richter) gegen Dmitri Daschkewitsch, Eduard Lobow, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik und Aleksandr Moltschanow abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa.
Sie hat (als beisitzende Richterin) die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow sowie die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka.
Sie hat (als beisitzende Richterin) die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow und die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Irina Chalip, Sergej Marzelew, Pawel Sewerinez, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik, Aleksandr Moltschanow, Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergej Kasakow, Wladimir Loban, Witali Mazukewitsch, Jewgenij Sekret and Oleg Fjodorkewitsch abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza.
Sie war mit dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow, den Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsojanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok befasst. Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andrieia Sannikowa, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasiliewicza, Fedora Mirzoianowa, Olieha Hnedczika i Władimira Jeriomienoka.
Sie war mit dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow und die Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsojanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok befasst. Była sędzia Sądu Dzielnicy Partizanski w Mińsku. Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasilewicza, Fiodara Mirzajanaua, Aleha Hnedczika i Uładzimira Jaromenaka.
Sie war mit dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow und die Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsojanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok befasst. Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasilewicza, Fiodara Mirzajanaua, Aleha Hnedczika i Uładzimira Jaromenaka.
Sie hat als beisitzende Richterin die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow sowie die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Irina Chalip, Sergej Marzelew, Pawel Sewerinez, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik, Aleksandr Moltschanow, Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergej Kasakow, Wladimir Loban, Witali Mazukjewitsch, Jewgenij Sekret und Oleg Fjodorkjewitsch abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza.
Sie hat als beisitzende Richterin die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow sowie die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Irina Chalip, Sergej Marzelew, Pawel Sewerinez, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik, Aleksandr Moltschanow, Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Dmitri Doronin, Sergej Kasakow, Wladimir Loban, Witali Mazukjewitsch, Jewgenij Sekret und Oleg Fjodorkjewitsch abgewiesen. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza.
Er hat als Vorsitzender Richter die Berufungen gegen die Urteile gegen die ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow, Nikolaj Statkjewitsch, Dmitri Uss und Wladimir Nekljajew sowie gegen die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Andrej Dmitrijew, Ilja Wassiljewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Andrej Posnjak, Aleksandr Klaskowskij, Aleksandr Kwjatkjewitsch, Artjom Gribkow, Dmitri Bulanow sowie als beisitzender Richter gegen Dmitri Daschkewitsch, Eduard Lobow, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik und Aleksandr Moltschanow abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa.
Er hat als Vorsitzender Richter die Berufungen gegen die Urteile gegen die ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow, Nikolaj Statkjewitsch, Dmitri Uss und Wladimir Nekljajew sowie gegen die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Andrej Dmitrijew, Ilja Wassiljewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik, Wladimir Jerjomenok, Andrej Posnjak, Aleksandr Klaskowskij, Aleksandr Kwjatkjewitsch, Artjom Gribkow, Dmitri Bulanow sowie als beisitzender Richter gegen Dmitri Daschkewitsch, Eduard Lobow, Aleksandr Otroschtschenkow, Dmitri Nowik und Aleksandr Moltschanow abgewiesen. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikoua, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Niaklajeua), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa.
Sie hat als beisitzende Richterin die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow sowie die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok abgewiesen. Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka.
Sie hat als beisitzende Richterin die Berufungen gegen die Urteile gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Andrej Sannikow sowie die politischen Aktivisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft Ilja Wassilewitsch, Fjodor Mirsajanow, Oleg Gnedtschik und Wladimir Jerjomenok abgewiesen. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka.
Ilja Ketris Ilja Ketris
Am 10. Oktober hat die Miliz in Minsk Ilja Schtscharbinskij festgenommen, den Assistenten von Raman Bahdanowitsch (Teammitglied des wichtigsten Präsidentschaftskandidaten der Opposition, Andrej Sannikow). 10 października w Mińsku milicja zatrzymała Ilye Shcharbinskiego asystenta Ramana Bahdanovicha (członka zespołu głównego opozycyjnego kandydata na prezydenta Andreia Sannikova).
Ilja Schtscharbinskij wurde von der Miliz angehalten und aufs Revier mitgenommen, weil er bei der Unterschriftensammlung für die Kandidatur Andrej Sannikows die Fahne der Bürgerbewegung „Europäisches Weißrussland“ gehisst hat, auf der das Europa-Emblem zu sehen ist. Illya Shcharbinski został zatrzymany przez milicję i przewieziony na komendę, gdyż podczas zbierania podpisów pod kandydaturą Andreia Sannikova wzniósł flagę kampanii społecznej „Europejska Białoruś”, na której widnieje symbol Europy.
Ilja Schtscharbinskij verbrachte die ganze Nacht auf dem Revier, am Morgen wurde er wegen „Rowdytums“ zu einer Geldstrafe von 70 000 weißrussischen Rubel verurteilt. Pan Shcharbinski spędził całą noc na komisariacie, rano został osądzony oraz skazany na grzywnę 70 000 białoruskich rubli za chuligaństwo.
Unter den Festgenommenen waren die Führer zahlreicher Organisationen, unter anderem Lew Ponomarjow, Boris Nemzow, Ilja Jaschin, Eduard Limonow, Roman Dobrochotow und der Träger des Sacharowpreises, der Vorsitzende der Vereinigung „Memorial“ Oleg Orlow. Aresztowani zostali liderzy licznych organizacji, między innymi Lew Ponomariow, Borys Niemcow, Ilia Jaszin, Eduard Limonow, Roman Dobrochotow oraz laureat nagrody imienia Sacharowa, szef stowarzyszenia Memoriał Oleg Orłow.
Gedenkt der Rat, im Falle Ilja Schtscharbinskijs einzugreifen? W związku z tym pragnę zapytać Radę, czy ma zamiar podjąć interwencję w sprawie Illyi Shcharbinskiego?
Zu den verhafteten Teilnehmern der jüngsten Aktion der Bewegung „Strategie 31“ gehören unter anderem Boris Nemzow, Ilja Jaschin, Roman Dobrochotow, Eduard Limonow, Sergej Udalzow und Konstantin Kosjakin. Zatrzymani uczestnicy ostatniej akcji „Strategii 31” to m.in.: Borys Niemcow, Ilja Jaszyn, Roman Dobrochotow, Eduard Limonow, Siergiej Udalcow i Konstantin Kosiakin.
So wurden bei der Kundgebung im Januar folgende Teilnehmer verhaftet: Lew Ponomarjow, Boris Nemzow, Ilja Jaschin, Eduard Limonow, Roman Dobrochotow sowie der Sacharow-Preisträger und Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Memorial, Oleg Orlow. Dla przykładu, podczas styczniowej akcji aresztowano m.in.: Lwa Ponomariowa, Borysa Niemcowa, Ilię Jaszin, Eduarda Limonowa, Romana Dobrochotowa oraz laureata nagrody imienia Sacharowa, szefa stowarzyszenia Memoriał Olega Orłowa.
So wurden bei der Kundgebung im Januar folgende Teilnehmer verhaftet: Lew Ponomarjow, Boris Nemzow, Ilja Jaschin, Eduard Limonow, Roman Dobrochotow sowie der Sacharow-Preisträger und Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Memorial, Oleg Orlow. Dla przykładu, podczas styczniowej akcji aresztowano m.in.: Lwa Ponomariowa, Borysa Niemcowa, Ilię Jaszin, Eduarda Limonowa, Romana Dobrochotowa oraz laureata nagrody imienia Sacharowa, szefa stowarzyszenia Memoriał, Olega Orłowa.
Ilja Ponomariow, Duma-Abgeordneter der Partei „Gerechtes Russland“, wurde ebenfalls verhaftet. Zatrzymano także deputowanego do Dumy z partii Sprawiedliwa Rosja – Ilję Ponomariowa.