Gesuchter Begriff Grammatik hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Grammatik (n) {f} gramatyka (n) {f}
Grammatik {f} gramatyka {f}
Grammatik (n) [in computing: formal system specifying the syntax of a language] {f} gramatyka (n) {f} [in computing: formal system specifying the syntax of a language]
Grammatik (n) [rules for speaking and writing a language] {f} gramatyka (n) {f} [rules for speaking and writing a language]
Grammatik (n) [study of internal structure and use of words] {f} gramatyka (n) {f} [study of internal structure and use of words]
DE Deutsch PL Polnisch
Grammatik {f} Gramatyka
DE Phrasen mit grammatik PL Übersetzungen
Muttersprachliche Kompetenz erfordert, dass eine Person über Kenntnisse in Wortschatz, Grammatik und den Funktionen der Sprache verfügt. Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.
39. Ergänzend zu den Kontrollen durch die Übersetzungsreferate bewertet die Direktion Übersetzung beim Parlament die Qualität der internen und externen Übersetzungen im Wege zweimonatlicher Stichprobenkontrollen (die sich im Wesentlichen auf sprachliche Fehler wie Rechtschreibung oder Grammatik beziehen, nicht aber auf die Verwendung der korrekten Terminologie usw.). Dieses Verfahren erzeugt Qualitätsindikatoren, wie etwa die Anzahl der Fehler pro Seite, Informationen, die bei der Kommission oder beim Rat fehlen. 39. Niezależnie od kontroli prowadzonych wewnątrz sekcji tłumaczeniowych, Dyrekcja ds. Tłumaczeń Pisemnych w Parlamencie ocenia jakość zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych tłumaczeń w drodze przeprowadzanych co dwa miesiące kontroli losowych (koncentrujących się głównie na błędach językowych, tj. ortograficznych lub gramatycznych, ale nie na stosowaniu prawidłowej terminologii itp.). Wykorzystywane przy tych kontrolach wskaźniki jakości, takie jak liczba błędów w przeliczeniu na stronę, są stosowane w Parlamencie, ale już nie w Radzie ani w Komisji.
Ergänzend praktiziert das Parlament zweimonatliche Stichprobenkontrollen, um Rechtschreibung und Grammatik zu überprüfen. Ponadto Parlament dokonuje co dwa miesiące losowych kontroli ortografii i gramatyki.
Muttersprachliche Kompetenz erfordert, dass eine Person über Kenntnisse in Wortschatz, Grammatik und den Funktionen der Sprache verfügt. Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.
DE Synonyme für grammatik PL Übersetzungen
Sprachwissenschaft [Sprachlehre] f Dil bilimi
Sprachlehre [Grammatik] gramer kitabı (n)