Gesuchter Begriff Geradheit hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit geradheit PL Übersetzungen
Auch andere Anforderungen laut Kundenbestellungen und -spezifikationen wie „Ultraschallfehlerprüfung, Prüfung der Maßhaltigkeit, der Formgebung und der Geradheit“ lassen auf eine Weiterbearbeitung dieser Rohre schließen, was bei Rohrluppen nicht der Fall ist. Po rozpatrzeniu argumentów przedstawionych przez grupę TMK i przez ESTA uznaje się, że na podstawie różnych dokumentów zebranych podczas wizyt weryfikacyjnych na miejscu (zamówienia i specyfikacje od klientów, umowy między przedsiębiorstwami, faktury wystawione przez powiązanych importerów, opis normy ISO 9809-1) rury te są faktycznie „półproduktami”, gdyż muszą one odpowiadać pewnym wymogom i specyfikacjom, takim jak „wysokiej jakości rury ze stali nierdzewnej wytwarzane na gorąco do produkcji cylindrów, ze stali typu 34CrMo4 zgodnie z UNI EN 10083-1 i DIN 1629, »wyżarzone surowe« i »stępione na końcach«, o wymiarach odpowiadających wymiarom podanym w zamówieniu”. Ponadto także inne wymogi wyszczególnione w zamówieniach od klientów i specyfikacjach, takie jak „ultradźwiękowe wykrywanie ewentualnych wad, badanie grubości, geometrii i prostości”, wskazują na dalszą obróbkę tych przewodów rurowych, co w przypadku tzw. „profili drążonych” nie ma miejsca.
DE Synonyme für geradheit PL Übersetzungen
Einfachheit [Aufrichtigkeit] f prostota {f}
Richtigkeit [Aufrichtigkeit] f trafnoœć {f}
Echtheit [Aufrichtigkeit] f Autentycznosć
Offenheit [Aufrichtigkeit] f Otwartoúă
Wahrhaftigkeit [Aufrichtigkeit] f autentyczność {f}
Ehrlichkeit [Aufrichtigkeit] f Lojalnoúă
Freimut [Aufrichtigkeit] m uczciwość {f}
Aufrichtigkeit [Aufrichtigkeit] f szczerość
Reinheit [Offenheit] f Niewinnoúă
Klarheit [Ehrlichkeit] f Przejrzystość
Zuverlässigkeit [Anständigkeit] f Niezawodność
Loyalität [Anständigkeit] f lojalność (n)
Transparenz [Durchschaubarkeit] Przezroczystość
Vertrauenswürdigkeit [Anstand] f Solidność
Unbescholtenheit [Anstand] f Integralność