Gesuchter Begriff Geburtshelfer hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit geburtshelfer PL Übersetzungen
und mindestens folgende: Allgemeinpraktiker, Notärzte, Orthopäde, Kinderarzt, Anästhesist, Apotheker, Geburtshelfer, medizinischer Leiter, Labortechniker, Röntgentechniker. posiadający w swoich szeregach co najmniej następujących specjalistów: lekarza ogólnego, lekarzy ratunkowych, ortopedę, pediatrę, anestezjologa, farmacepołożnikłożnika, kierownika opieki medycznej, technika laboranta, technika rentgenologicznego.
Allgemeinmediziner, Notärzte, Orthopäde, Kinderarzt, Anästhesist, Apotheker, Geburtshelfer, medizinischer Leiter, Labortechniker, Röntgentechniker. lekarza ogólnego, lekarzy ratunkowych, ortopedę, pediatrę, anestezjologa, farmaceutpołożnikżnika, kierownika opieki medycznej, technika laboranta, technika rentgenologicznego.
f) Förderung umfassender Gesundheitsfürsorgeprogramme für Mütter einschließlich hochwertiger pränataler Betreuung, Betreuung während und nach der Geburt und der Ausbildung und/oder zahlenmäßige Aufstockung qualifizierter Geburtshelfer; f) promowanie kompleksowych programów zdrowia macierzyńskiego, w tym świadczenie wysokiej jakości opieki przedurodzeniowej, opieki okołoporodowej oraz poporodowej oraz ustanowienie lub rozwój wykwalifikowanej kadry położniczej;
in der Erwägung, dass das Recht auf das höchstmögliche Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit, das im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgeschrieben ist, ein weiteres grundlegendes Menschenrecht darstellt, und der Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für die Verringerung der Müttersterblichkeit, einschließlich prä- und postnatale Betreuung, Anwesenheit qualifizierter Geburtshelfer bei der Geburt, Notfallversorgung bei der Geburt und Familienplanung, wesentlich ist, mając na uwadze, że podstawowym prawem człowieka jest prawo do możliwie najwyższego osiągalnego poziomu opieki zdrowia fizycznego i psychicznego, jak gwarantuje Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, mając na uwadze, ze dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, łącznie z opieką prenatalną i postnatalną, obecnością wyszkolonego personelu położniczego, pogotowiem położniczym oraz działaniami związanymi z planowaniem rodziny, jest kluczowy dla zmniejszenia śmiertelności okołoporodowej matek,
DE Synonyme für geburtshelfer PL Übersetzungen
Geburtshilfe [Geburtshelferin] f midwifery
Hebamme [Geburtshelferin] f midwife
Entbindungspfleger [Geburtshelferin] midwives
Arzt [Hebamme] m quack (informal)
Geburtshelferin [Geburtshelfer] f midwife