Gesuchter Begriff farbig hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit farbig PL Übersetzungen
Endbojen sind farbig, aber niemals rot oder grün. Końcowe boje znakowe muszą być kolorowe, przy czym nie mogą być czerwone ani zielone.
Endbojen sind farbig, aber niemals rot oder grün. Końcowe boje znakowe są kolorowe, ale nie mogą być czerwone ani zielone.
Wird die Eintragung in Farbe beantragt, so muss die Wiedergabe der Marke gemäß Absatz 2 farbig sein. Jeżeli zgłasza się do rejestracji znkolorowyowy, przedstawienie określone w ust. 2 zawiera kolorowe przedstawienie znaku.
die Wiedergabe der Marke mit Angaben und Beschreibungen gemäß Regel 3; ist die Wiedergabe der Marke farbig oder enthält sie Farben, erfolgt die Veröffentlichung farbig unter Angabe der Farbe(n), aus der (denen) sich die Marke zusammensetzt, sowie gegebenenfalls des angegebenen Farbcodes;“ przedstawienie znaku wraz ze elementami i opisami, o których mowa w zasadzie 3; w przypadku gdy przedstawienie znaku jest kolorowe lub zawiera kolory, publikacja jest kolorowa i zawiera wskazanie koloru lub kolorów, z jakich składa się znak oraz, w odpowiednim przypadku, wskazanie kodu koloru”.
eine Wiedergabe der älteren Marke, so wie sie eingetragen oder angemeldet wurde; ist die ältere Marke farbig, muss die Wiedergabe farbig sein; przedstawienie wcześniejszego znaku w formie, w jakiej jest on zarejestrowany lub zgłoszony; jeśli wcześniejszy znak kolorowyorowy, przedstawienie jest także kolorowe;
genarbt, durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise oberflächenverziert (z. B. mit Scherstaub), auch mit einer durchsichtigen Schutzschicht aus Kunststoff gestrichen oder überzogen; groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, zadrukowanego we wzory lub z powierzchnią dekorowaną w inny sposób (na przykład kosmykami włókienniczymi), nawet powleczonego lub pokrytego przezroczystym, zabezpieczającym tworzywem sztucznym;
auf der Schauseite mit einer Kunststoffschicht gestrichen oder überzogen, die genarbt, durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert ist oder powleczonego lub pokrytego warstwą tworzyw sztucznych, groszkowaną, tłoczoną, barwioną, zadrukowaną we wzory lub dekorowaną w inny sposób; lub
Originalstiche, -schnitte und -steindrucke im Sinne der Position 9702 sind Drucke, die von einer oder mehreren vom Künstler vollständig handgearbeiteten Platten in beliebigem, jedoch keinem mechanischen oder fotomechanischen Verfahren auf einen beliebigen Stoff in Schwarzweiß oder Farbig unmittelbar abgezogen sind. W pozycji 9702 wyrażenie „oryginalne ryciny, sztychy i litografie” oznacza odbitki czarno-białe lub kolorowe otrzymane bezpośrednio z jednej lub kilku płyt, wykonane w całości ręką artysty, niezależnie od rodzaju stosowanego materiału i sposobu ich wykonania, ale z wykluczeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych.
Über die verschiedenen Schnittstellen kann der Monitor sowohl aus automatischen Datenverarbeitungsmaschinen übernommene Daten und auch stehende oder bewegte Bilder aus Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräten, DVD-Spielern, Videokameras usw. farbig anzeigen. Różne interfejsy umożliwiają monitorowi pokazywanie w kolorze zarówno danych otrzymanych z maszyn automatycznego przetwarzania danych, jak i nieruchomych lub ruchomych obrazów z aparatury wideo do zapisu lub odtwarzania, odtwarzacza DVD, kamery wideo itp.
farbig Kolorowe
sie wurden wie in Feld I.28 dieser Bescheinigung („Kennzeichnungsnummer“) angegeben und farbig gekennzeichnet; zostały oznaczone zgodnie ze wskazaniem w polu I.28 („Numer identyfikacyjny”) niniejszego świadectwa przy użyciu tuszu kolorowego;
Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdichteumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeigeleistung (schwarzweiß, farbig), Bildwiederholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Monitors: … W przypadku urządzenia typu kamera-monitor, odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (w czerni i bieli/kolorze), częstotliwość powtarzania obrazu, luminancja poza zasięgiem monitora: …
farbig und einfarbig Kolorowe i monochromatyczne
Aussehen des Sediments (farbig, schlammig, schluffig oder sandig), wygląd osadu (np. zabarwiony, szlamowaty, mulisty lub piaszczysty),
Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdichteumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeigeleistung (schwarz und weiß/farbig), Bildwiederholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Monitors: … W przypadku urządzeń typu kamera-monitor – odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (w czerni i bieli/w kolorze), częstotliwość powtarzania obrazu, zasięg luminancji monitora: …
Zeitungsdruckpapier ist maschinenglatt oder leicht kalandriert, weiß oder leicht farbig und wird in Rollen für Hoch-, Offset- oder Flexodruck verwendet. Papier gazetowy jest wykańczany maszynowo lub lekko kalandrowany, biały lub delikatnie barwiony i stosuje się go w zwojach w przypadku druku typograficznego, offsetowego lub fleksograficznego.
Tapeten und ähnl. Wandverkleidungen, aus Papier, gestrichen oder überzogen, auf der Schauseite mit einer Lage Kunststoff versehen, die durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert wurde Tapety i podobne pokrycia ścienne, papierowe, składające się z papieru powleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw sztucznych
Originalstiche, -schnitte und -steindrucke im Sinne der Position 9702 sind Drucke, die von einer oder mehreren vom Künstler vollständig handgearbeiteten Platten in beliebigem, jedoch keinem mechanischen oder fotomechanischen Verfahren auf einen beliebigen Stoff in Schwarzweiß oder Farbig unmittelbar abgezogen sind. W pozycji 9702 wyrażenie „oryginalne ryciny, sztychy i litografie” oznacza odbitki czarno-białe lub kolorowe otrzymane bezpośrednio z jednej lub kilku płyt, wykonane w całości ręką artysty, niezależnie od rodzaju stosowanego materiału i sposobu ich wykonania, ale z wykluczeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych.
Originalstiche, -schnitte und -steindrucke im Sinne der Position 9702 sind Drucke, die von einer oder mehreren vom Künstler vollständig handgearbeiteten Platten in beliebigem, jedoch keinem mechanischen oder fotomechanischen Verfahren auf einen beliebigen Stoff in Schwarzweiß oder Farbig unmittelbar abgezogen sind. W pozycji 9702 wyrażenie „oryginalne ryciny, sztychy i litografie” oznacza odbitki czarno-białe lub kolorowe otrzymane bezpośrednio z jednej lub kilku płyt, wykonane w całości ręką artysty, niezależnie od rodzaju stosowanego materiału i sposobu ich wykonania, ale z wykluczeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych.
Im Antrag wurde auf den Erwerb einer Reihe von Stahlerzeugnissen durch die chinesische Regierung verwiesen, darunter farbig beschichtetes Blech, warmgewalzte Blech-Coils, kaltgewalztes Blech, Mittelblech, verzinktes Blech und vieles mehr. W skardze wspomniano o przypadkach zakupu szeregu wyrobów ze stali, w tym blachy pokrywanej powłokami barwnymi, walcowanych na gorąco zwojów blachy, blachy walcowanej na zimno, blachy średniej grubości, blachy ocynkowanej i wielu innych wyrobów przez rząd ChRL.
Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdichteumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeigeleistung (schwarz-weiß, farbig (4)), Bildwiederholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Monitors (4): W przypadku urządzenia typu kamera-monitor – odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (obraz czarno-kolorowyolorowy (4)), częstotliwość powtarzania obrazu, zasięg luminancji monitora (4):
auch als Schwarz-Weiß-Ausdruck oder -Fotokopie nicht weniger gut lesbar sein, wenn sie ursprünglich farbig gestaltet war; jeżeli w oryginale został sporządzony w kolorze – być nie mniej zrozumiały w przypadku wydrukowania lub skopiowania go w wersji czarno-białej;
Bei der überprüften Ware gibt es große Unterschiede in Bezug auf Größe, Form und Gewicht; sie kann einfach weiß sein oder farbig, entweder durchgehend oder nur außen; Produkt objęty przeglądem występuje w wielu różnych rozmiarach, kształtach i wadze, może być biakolorowykolorowy, w całości lub tylko na zewnątrz;
Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdichteumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeigeleistung (schwarz und weiß/farbig), Bildwiederholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Monitors: W przypadku urządzeń typu kamera-monitor – odległość wykrywania (mm), kontrast, zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (w czerni i bieli/w kolorze), częstotliwość powtarzania obrazu, zasięg luminancji monitora:
"c) die Wiedergabe der Marke mit Angaben und Beschreibungen gemäß Regel 3; ist die Wiedergabe der Marke farbig oder enthält sie Farben, erfolgt die Veröffentlichung farbig unter Angabe der Farbe(n), aus der (denen) sich die Marke zusammensetzt, sowie gegebenenfalls des angegebenen Farbcodes;" "c) przedstawienie znaku wraz ze elementami i opisami, o których mowa w zasadzie 3; w przypadku gdy przedstawienie znaku jest kolorowe lub zawiera kolory, publikacja jest kolorowa i zawiera wskazanie koloru lub kolorów, z jakich składa się znak oraz, w odpowiednim przypadku, wskazanie kodu koloru".
e) eine Wiedergabe der älteren Marke, so wie sie eingetragen oder angemeldet wurde; ist die ältere Marke farbig, muss die Wiedergabe farbig sein; e) przedstawienie wcześniejszego znaku w formie, w jakiej jest on zarejestrowany lub zgłoszony; jeśli wcześniejszy znak kolorowyorowy, przedstawienie jest także kolorowe;
c) die Wiedergabe des Geschmacksmusters gemäß Artikel 4; ist das Geschmacksmuster farbig wiedergegeben, so erfolgt die Veröffentlichung in Farbe; c) przedstawienie wzoru na podstawie art. 4; jeżeli przedstawienie wzoru jest kolorowe, publikacji dokonuje się w kolorze;
(3) Endbojen sind farbig, aber niemals rot oder grün. 3. Końcowe boje znakowe muszą być kolorowe, przy czym nie mogą być czerwone ani zielone.
DE Synonyme für farbig PL Übersetzungen
fassbar [bildhaft] anlaşılabilir (adj)
bildlich [bildhaft] tasviri
plastisch [bildhaft] plâstik (-ği)
ausdrucksvoll [bildhaft] anlamlı
bedeutend [ausdrucksstark] kayda değer
lebendig [ausdrucksstark] canlı
reich [anschaulich] varsıl
deutlich [anschaulich] sarih
groß [anschaulich] büyük (-ğu)
einfach [anschaulich] rahat
klar [anschaulich] zahir
zugänglich [anschaulich] yumuşak başlı (adj)
frisch [anschaulich] taze
interessant [anschaulich] ilginç
konkret [anschaulich] gerçek (-ği)
auffällig [anschaulich] göze çarpan
heftig [anschaulich] şiddetli
verständlich [anschaulich] anlaşılır
glatt [anschaulich] düz
gründlich [anschaulich] tetkik etmek