Gesuchter Begriff Doku Chamatowitsch Umarow hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit doku chamatowitsch umarow PL Übersetzungen
„Doku Khamatovich Umarov (auch Умаров Доку Хаматович). „Doku Chamatowicz Umarow (alias Умаров Доку Хаматович).
„Emarat Kavkaz. Weitere Angaben: a) hauptsächlich in der Russischen Föderation, Afghanistan und Pakistan aktiv; b) geführt von Doku Khamatovich Umarov. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 29.7.2011.“ „Emarat Kavkaz. Dodatkowe informacje: a) organizacja ta działa głównie na terenie Federacji Rosyjskiej, Afganistanu i Pakistanu; b) kierowana przez Doku Chamatowicza Umarowa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.”;
Der Eintrag „Doku Khamatovich Umarov (auch Умаров Доку Хаматович). Geburtsdatum: 12.5.1964. Geburtsort: Dorf Kharsenoy, Distrikt Shatoyskiy (Sovetskiy), Tschetschenische Republik, Russische Föderation. Staatsangehörigkeit: a) russisch, b) UdSSR (bis 1991). Weitere Angaben: a) wohnhaft in der Russischen Föderation (November 2010); b) im Jahr 2000 ausgestellter internationaler Haftbefehl. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.3.2011.“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung: wpis „Doku Chamatowicz Umarow (alias Умаров Доку Хаматович). Data urodzenia: 12.5.1964. Miejsce urodzenia: wioska Karsenoj, okręg szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie, b) ZSRR (do 1991 r.). Dodatkowe informacje: a) przebywa w Federacji Rosyjskiej — stan na listopad 2010 r.; b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany w 2000 r. Data wyznaczenia, o której mowa na w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:
„Doku Khamatovich Umarov (auch: Умаров Доку Хаматович). Geburtsdatum: 12.5.1964. Geburtsort: Dorf Kharsenoy, Distrikt Shatoyskiy (Sovetskiy), Tschetschenische Republik, Russische Föderation. Staatsangehörigkeit: a) russisch, b) UdSSR (bis 1991). Weitere Angaben: a) wohnhaft in der Russischen Föderation (November 2010); b) im Jahr 2000 ausgestellter internationaler Haftbefehl. c) soll im April 2014 verstorben sein. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.3.2011.“ „Doku Chamatowicz Umarow (alias Умаров Доку Хаматович). Data urodzenia: 12.5.1964. Miejsce urodzenia: wioska Charsenoj, rejon szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie, b) ZSRR (do 1991 r.). Dodatkowe informacje: a) przebywa w Federacji Rosyjskiej — stan na listopad 2010 r.; b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany w 2000 r.; c) według doniesień nie żyje od kwietnia 2014 r. Data wyznaczenia, o której mowa na w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011.”;
Unter „Natürliche Personen“ erhält der Eintrag: „Doku Khamatovich Umarov (auch: Умаров Доку Хаматович). Geburtsdatum: 12.5.1964. Geburtsort: Dorf Kharsenoy, Distrikt Shatoyskiy (Sovetskiy), Tschetschenische Republik, Russische Föderation. Staatsangehörigkeit: a) russisch, b) UdSSR (bis 1991). Weitere Angaben: a) wohnhaft in der Russischen Föderation (November 2010); b) im Jahr 2000 ausgestellter internationaler Haftbefehl. c) soll im April 2014 verstorben sein. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.3.2011.“ folgende Fassung: wpis „Doku Chamatowicz Umarow (alias Умаров Доку Хаматович). Data urodzenia: 12.5.1964. Miejsce urodzenia: wioska Charsenoj, rejon szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie, b) ZSRR (do 1991 r.). Dodatkowe informacje: a) przebywa w Federacji Rosyjskiej — stan na listopad 2010 r.; b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany w 2000 r.; c) według doniesień nie żyje od kwietnia 2014 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:
„Doku Khamatovich Umarov (auch: a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev)). Geburtsdatum: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Geburtsort: Dorf Kharsenoy, Distrikt Shatoyskiy (Sovetskiy), Tschetschenische Republik, Russische Föderation. Staatsangehörigkeit: a) russisch, b) UdSSR (bis 1991). Reisepassnummer 96 03 464086 (russischer Reisepass, ausgestellt am 1.6. 2003). Weitere Angaben: Personenbeschreibung: 180 cm groß, dunkles Haar, 7-9-cm-lange Gesichtsnarbe, Teil der Zunge fehlt, Sprachstörung. In der Russischen Föderation wohnhaft (November 2010). Im Jahr 2000 ausgestellter internationaler Haftbefehl. Soll im April 2014 verstorben sein. Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol enthält biometrische Daten. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.3.2011.“ „Doku Chamatowicz Umarow (alias a) Умаров Доку Хаматович; b) Lom-ali Butajew (Butaev). Data urodzenia: a) 13.4.1964 r.; b) 13.4.1965 r.; c) 12.5.1964 r.; d) 1955 r. Miejsce urodzenia: wioska Charsenoj, rejon szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie; b) ZSRR (do 1991 r.). Nr paszportu: 96 03 464086 (paszport rosyjski wydany dnia 1.6.2003 r.). Dodatkowe informacje: 180 cm wzrostu, ciemne włosy długości 7–9 cm. Podłużna blizna na twarzy, brak części języka, wada wymowy. Według informacji z listopada 2010 r. przebywa w Federacji Rosyjskiej. Międzynarodowy nakaz aresztowania wydano w 2000 r. Według doniesień nie żyje od kwietnia 2014 r. Specjalny list gończy Interpolu zawiera dane biometryczne. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011 r.”;
- DP 03 – Vybudovanie energetického hospodárstva na odstavených koľajach č. 4 a č. 5: koľaje č. 4 a č. 5 sa využívajú pri dokončovacích prácach na lodných objektoch pred ich presunom do doku; lodenica vybuduje šesť nových odberných miest (na acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu) na modernizáciu tohto zariadenia a zvýšenie spracovateľskej kapacity. Výška nákladov dosahuje 6500000 Sk. - DP 03 – Vybudovanie energetického hospodárstva na odstavených koľajach č. 4 a č. 5: koľaje č. 4 a č. 5 sa využívajú pri dokončovacích prácach na lodných objektoch pred ich presunom do doku; lodenica vybuduje šesť nových odberných miest (na acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu) na modernizáciu tohto zariadenia a zvýšenie spracovateľskej kapacity. Výška nákladov dosahuje 6500000 Sk.