Gesuchter Begriff Doktrin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Doktrin {f} doktryna {f}
DE Phrasen mit doktrin PL Übersetzungen
Weitere Informationen: erzeugt unbemannte Luftfahrzeuge, Fallschirme, Gleitschirme, Paramotoren usw. Das Korps der Iranischen Revolutionsgarden rühmt sich, diese Produkte im Rahmen seiner Doktrin der asymmetrischen Kriegführung zu verwenden. Inne informacje: zajmuje się wytwarzaniem bezzałogowych statków powietrznych, spadochronów, paralotni, paramotorów itd. IRGC chełpiła się stosowaniem tych produktów jako części swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.
Das Korps der Iranischen Revolutionsgarden behauptet, diese Produkte im Rahmen seiner Doktrin der asymmetrischen Kriegsführung zu verwenden. Inne informacje: wytwarza samoloty ultra lekkie; IRGC twierdzi, że stosuje je jako część swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit war Javier Solana verantwortlich für die Ausarbeitung der Europäischen Sicherheitsstrategie, die entsprechend mitunter als „Solana-Doktrin" bezeichnet wird. W poniedziałek, po powrocie ze spotkania z premierem Libanu, Solana przedstawił ministrom spraw zagranicznych państw członkowskich UE sytuację w związku z rozwijającym się w tym kraju kryzysem.
Iran, so Dschalili, sei „gegen Nuklearwaffen“ und diese spielten in Irans „militärischer Doktrin keinerlei Rolle“. Saeed Jalili powtórzył oficjalne stanowisko Iranu, które głosi, iż kraj "jest przeciwny broni atomowej" i prowadzi obecnie pokojowy program atomowy: "w naszej doktrynie nuklearnej nie ma miejsca na broń atomową".
Gilt die Doktrin von gestern nicht mehr? Jak posprzątać ten bałagan?
Am 8. Mai 2003 und demnach mitten in einer Phase der Senkung ihrer Zinssätze trat die EZB mit den Änderungen ihrer Doktrin an die Öffentlichkeit. W dniu 8 maja 2003 r., gdy stopy procentowe wciąż spadały, EBC zapowiedział zmiany w swoich podstawowych teoretycznych założeniach.
Dieser wurde durch die Doktrin traditionell als Anleitung für die Sitzverteilung erwähnt, soll aber jetzt zum ersten Mal ausdrücklich in den Verträgen erwähnt werden. Jednakże projekt traktatu nie definiuje zawartości zasady „degresywnej proporcjonalności” - która tradycyjnie jest wymieniana w doktrynie jako wytyczna dotycząca rozdziału miejsc, chociaż tym razem po raz pierwszy będzie ona wyraźnie wymieniona w traktatach.
(xiv) Schwierigkeiten bei der Anwendung der Acte-clair-Doktrin (xiv) Trudności ze stosowaniem doktryny „acte clair”
Wie zwei Richter von verschiedenen höchstinstanzlichen Gerichten anführten, sei es mitunter schwer festzustellen, ob die Acte-clair-Doktrin auf eine bestimmte Rechtssache Anwendung findet. Według dwóch sędziów z różnych sądów najwyższych określeniedoktrynaktryna „acte clair” ma zastosowanie w danym przypadku, jest często trudne.
Die aus dem common law abgeleitete cy-pres Doktrin (Verteilung so nah wie möglich) widerspricht diesem Prinzip, da nicht der tatsächlich erlittene Schaden ausgekehrt wird. Doktryna cy-prés pochodząca z prawa zwyczajowego (podział tak bliski pierwotnym założeniom jak tylko możliwe) jest sprzeczna z tą zasadą, ponieważ nie zostaje wyrównana faktycznie poniesiona szkoda.
Aufgrund dieser Doktrin werden die Mitgliedstaaten daran gehindert, mit Drittstaaten nützliche bilaterale und intraregionale Abkommen zu schließen, die in diesen Zuständigkeitsbereich fallen. Doktryna ta uniemożliwia państwom członkowskim zawieranie korzystnych dwustronnych i wewnątrzregionalnych umów z państwami nienależącymi do Unii objętych powyższą kompetencją.
Dadurch werden Konflikte mit der Meroni-Doktrin vermieden. Pozwoli to na uniknięcie wszelkich sprzeczności z orzecznictwem w sprawie MERONI.
DE Synonyme für doktrin PL Übersetzungen
Ausdruck [Anschauung] m uitdrukking {f}
Lehre [Anschauung] f Lehre
Auffassung [Anschauung] f visie {f}
Meinung [Anschauung] f intentie {f}
Vorstellung [Anschauung] f presentatie {f}
Annahme [Anschauung] f assumptie
Eindruck [Anschauung] m indruk {m}
Glaube [Anschauung] m geloof {n}
Einstellung [Anschauung] f opinie {f}
aussehen [Anschauung] eruit zien
Bekenntnis [Anschauung] n bekentenis {f}
Überzeugung [Anschauung] f overtuiging {f}
Standpunkt [Anschauung] m POV
Behauptung [Anschauung] f bewering {f}
Einsicht [Anschauung] f visie {f}
Gesichtspunkt [Anschauung] m POV
Dogma [Anschauung] n leerstuk
Überlegung [Anschauung] f overweging {f}
Warte [Anschauung] (f Kraaienest
Betrachtungsweise [Anschauung] f visie {f}