Gesuchter Begriff Dodo hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Dodo (n) [Raphus cucullatus] {m} dodo (n) {m} [Raphus cucullatus]
Dodo {m} Dront dodo
DE Phrasen mit dodo PL Übersetzungen
In ihrer ersten Bewertung befand die Kommission, dass die Wettbewerbsverbotsklauseln in den von Repsol CPP angemeldeten Vereinbarungen und insbesondere die DODO-Vereinbarungen [2] (Mietbesitz und Nießbrauch) Wettbewerbsbedenken nach Artikel 81 EG-Vertrag aufwarfen, da sie eine erhebliche Abschottungswirkung auf dem Treibstoff-Einzelhandelsmarkt in Spanien zeitigen könnten. Komisja uznała we wstępnej ocenie, że klauzule o zakazie konkurencji zawarte w umowach zgłoszonych przez Repsol CPP, a szczególnie w umowach tDODODODO [2] dotyczących dzierżawy i praw użytkowania, budzą zastrzeżenia co do zgodności z art. 81 traktatu WE, ponieważ mogą doprowadzić do znacznego wykluczenia konkurencji z hiszpańskiego rynku sprzedaży detalicznej paliw.
Außerdem hat Repsol zugesagt, dass es keine unabhängigen von ihm nicht belieferte DODO-Tankstellen kaufen wird. Ponadto Repsol CPP podjęło również zobowiązanie w sprawie odstąpienia od wykupu niezależnych stacjiDODOu DODO, które mają innego dostawcę.
DODO Distributor Owned, Distributor Operated (Eigentum und Betrieb des Verteilers). DODO (ang. Distributor Owned, Distributor Operated) dystrybutor jest własnością operatora.
(1) DODO [2] (Mietbesitz und Nießbrauch) Wettbewerbsbedenken nach Artikel 81 EG-Vertrag aufwarfen, da sie eine erhebliche Abschottungswirkung auf dem Treibstoff-Einzelhandelsmarkt in Spanien zeitigen könnten. (1) DODO (ang. Distributor Owned, Distributor Operated) [2] dotyczących dzierżawy i praw użytkowania, budzą zastrzeżenia co do zgodności z art. 81 traktatu WE, ponieważ mogą doprowadzić do znacznego wykluczenia konkurencji z hiszpańskiego rynku sprzedaży detalicznej paliw.
(2) Die Kommission ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die von Repsol CPP angebotenen Zusagen ausreichen, um ihre Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Repsol CPP hat sich insbesondere verpflichtet, den betreffenden Tankstellen einen finanziellen Anreiz zu bieten, um die bestehenden langfristigen Liefervereinbarungen zu beenden, und von weiteren langfristigen Ausschließlichkeitsvereinbarungen in Zukunft abzusehen. Außerdem hat Repsol zugesagt, dass es keine unabhängigen von ihm nicht belieferte DODO-Tankstellen kaufen wird. Damit wird die Großhandelsbelieferung einer großen Anzahl von Tankstellen für den Wettbewerb freigegeben. (2) Komisja uznała, że zobowiązania zaproponowane przez Repsol CPP w wystarczający sposób rozwiewają obawy co do zakłócenia konkurencji. Repsol CPP zobowiązuje się m.in. do zaoferowania stacjom paliw konkretnych bodźców finansowych zachęcających do rozwiązania istniejących długoterminowych umów na dostawy oraz do odstąpienia od zawierania dalszych długoterminowych umów dotyczących wyłączności dostaw. Ponadto Repsol CPP podjęło również zobowiązanie w sprawie odstąpienia od wykupu DODOależnych stacji typu DODO, które mają innego dostawcę. W związku z tym hurtowa dostawa paliw do znacznej liczby stacji będzie otwarta dla konkurencji.
62. Die von REPSOL vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen gewähren mehreren Händlern mit einem „Pacht-“ oder „Nutznießungs-“Vertrag ein vorzeitiges Kündigungsrecht, vorbehaltlich der Zahlung einer Entschädigung an REPSOL. Ferner verpflichtet sich REPSOL, keine neuen Vereinbarungen mit DODO[42]-Tankstellen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren abzuschließen und bis Ende 2006 keine neuen DODO-Tankstellen zu erwerben. Die Einhaltung der vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen sollte von einem von REPSOL benannten Bevollmächtigten überwacht werden. 70. Zobowiązania przedstawione przez REPSOL przyznają pewnej liczbie dealerów posiadających umowę „najmu” lub „użytkowania” („umowa U/S”) prawo jej wcześniejszego rozwiązania pod warunkiem zapłaty REPSOLowi odszkodowania. REPSOL nie zawarłby ponadto żadnej nowej umowy zeDODOcjami DODO[42] o okresie obowiązywania dłuższym niż pięć lat oraz do końca 2006 r. nie kupiłby żadnej nowej stacji DODO. Realizacja zaproponowanych zobowiązań byłaby monitorowana przez powiernika mianowanego przez REPSOL.
[42] DODO = Distributor Owned, Distributor Operated (Vertragshändler ist Eigentümer und Betreiber in einer Person). [42] DODO = Będące własnością dystrybutora, prowadzone przez dystrybutora (ang. Distributor Owned, Distributor Operated).
PL Polnisch DE Deutsch
dodo (n) [Raphus cucullatus] {m} Dronte (n) {f} [Raphus cucullatus]
dodo (n) [Raphus cucullatus] {m} Dodo (n) {m} [Raphus cucullatus]
dodo (n) [Raphus cucullatus] {m} Doudo (n) [Raphus cucullatus] (n)
dodo (n) [Raphus cucullatus] {m} Dudu (n) [Raphus cucullatus] (n)