Gesuchter Begriff Ding an sich hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für ding

Ding (n) {n} przedmiot (n) {m}
Ding {n} rzecz {f}
Ding (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] {n} rzecz (n) {f} [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept]
Ding (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] {n} coś (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept]
Ding {n} Thing

DE PL Übersetzungen für an

DE PL Übersetzungen für sich

sich (n) [Reflexivpronomen] się (n) [Reflexivpronomen]
sich œcieg {m}
sich sie (o)
sich (pronoun) [to one another; one to the other] nawzajem (pronoun) [to one another; one to the other] (Adv)
sich siebie (Pron.)
sich (pronoun n) [(reflexive) your own self] siebie (pronoun n) [(reflexive) your own self] (Pron.)
sich soba (Pron.)
sich sobie (Pron.)
sich (pronoun n) [(reflexive) your own self] się (pronoun n) [(reflexive) your own self]
sich (v) [to depart secretly] uciec (v) [to depart secretly]
DE Phrasen mit ding an sich PL Übersetzungen
An diese Mitteilungen schließt sich keinerlei Aussprache an. Sprawozdaniu temu nie towarzyszy debata.
Kontaktperson: Herr Jacques Ding Osoba kontaktowa: Mr Jacques Ding
An die Erklärung schließt sich eine Aussprache an. Po złożeniu oświadczenia następuje debata.
An diese Behandlung schließt sich an: Po tej obróbce następuje:
Sie schließt sich unmittelbar an die Rettungsbeihilfe an. Pomoc taka następuje niezwłocznie po udzieleniu pomocy na ratowanie.
An die Vorstellung schließt sich eine Aussprache an. Po prezentacji następuje debata.
Die Definition lehnt sich jedoch eng an Vertragsbedingungen an. Definicja jest jednak ściśle powiązana z warunkami umownymi.
Anpassung an sich ändernde Gegebenheiten Dostosowanie do zmieniających się okoliczności
An die Erklärung schließt sich eine Aussprache an. Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest Rada.
An die Erklärung schließt sich eine Aussprache an. Po złożeniu oświadczenia następuje debata.
Er sei enttäuscht, dass die Innenminister "ihr nationales Ding" machten und glaubten, "dass sie ihre Sache im Griff haben". Johannes BLOKLAND (IND/DEM, NL) pytał, czy środki podejmowane przez UE służyły osiąganiu zakładanych celów.
An die Vorstellung schließt sich eine Aussprache an. Parlament jak najściślej stosuje się do tych propozycji.
An die Vorstellung schließt sich eine Aussprache an. uwzględniając Regulamin, a w szczególności art. 186 pkt c
An die Vorstellung schließt sich eine Aussprache an. Po prezentacji następuje debata.
An die Vorstellung schließt sich eine Aussprache an. Po prezentacji ma miejsce debata.
An dem Programm können sich Dostęp do programu
sich auch an den Informationsanforderungen Prawo dotyczące informacji o żywności powinno
, die sich nicht an nie uczestnicząc
Sehen Sich sich die Wahl-Videos an! Skład Izby uzupełnili w 2007 roku deputowani z Rumuni i Bułgarii.